H.E kardinal Anders Arborelius OCD biskop av Stockholm.

Fakta, homilior, föredrag,
intervjuer, artiklar, etc.

Sidan är uppdaterad den 2022-08-30

H.E. Kardinal Anders Arborelius OCD Biskop av Stocholm
(Foto Henrik Montgomery/TT)Herdabrev & Uttalanden

2012

Herdabrev inför fastan 2012 Biskop Anders Arborelius OCD PDF (Katolska Bskp-ämb Sthl)

2011

Fasteherdabrev 2011Biskop Anders Arborelius OCD Fastan 2011 PDF

Biskop Anders Arborelius ocd om finanskrisen 

2006

Kampen för kvinnas värdighetSteg för steg har samhället bidragit till att kvinnans rättigheter har stärkts, även om man märkligt nog ännu inte lyckats genomföra det fundamentala rättvisekravet på lika lön för lika arbete för kvinnornas del. Men trots alla framsteg tycks någonting fattas. Det skulle behövas en allians bortom alla ideologiska skiljemurar för att främja kvinnans värdighet. Biskop Anders Arborelius, Herdabrev fär den Heliga Familjens fest 2006

2005

Som man och kvinna skapade han dem En helt ny syn på människan håller på att ta form. Man gör så långt att man hävdar att människans kön bara skulle vara en "social konstruktion". Man vill till synes göra om skapelsen. En revolution utan like håller på att genomföras. Därför vill biskoparna peka på det som böde enligt naturen och uppenbarelsen är människans väg. Biskop Anders Arborelius, Herdabrev för den Heliga Familjens fest 2005

Herdabrev för fastetiden 2005

2004

Herdabrev för fastetiden 2004

2003

Kyrkans samhällsansvar. Fjärde herdabrevet får Advent; 14 september 2003

Att vårda livetHerdabrev från de nordiska katolska biskoparna om vård i livets slutskede

Att vittna om tronHerdabrev för fjärde Påsksöndagen, Söndagen den 11 maj 2003

Det kristna livets källor  Genom vårt dop har vi blivit Guds heliga tempel och boning. Gud är inte långt borta utan lever i oss i varje ögonblick, antingen vi tänker på det eller ej. Det levande vattnet - Treenigheten själv - pulserar inom oss, alltsedan den dagen vi sänktes ner i dopkällan.Herdabrev inför Fastan 2003

2002

Livets och ljusets mysterium   - herdabrev för livets söndag, 15.12. 2002

2001

Välkommen till livet!Herdabrev för Livets söndag, Tredje advent 2001

"Var fria människor" (1 Pet 2:16)Herdabrev för fastan 2001

2000

Kallade till helighet — det heliga årets nåd Biskop Anders Arborelius herdabrev för Fastan 2000

"Faderns omfamning" - brev till det heliga årets början


top

Homilior

2022

Mariavall den 9 juli 2022 H.E. Kardinal Anders Arborelius OCD. Biskop av Stockholm (Predikan är nedskriven efter inspelning)

Rosenkransvallfärd till Oskarström 28 maj 2022 Jungfru Maria – Fredens drottning H.E. Kardinal Anders Arborelius OCD, Biskop av Stockholm (Predikan och meditation är nedskrivna efter inspelning)

Begravningsmässa för Berit Palmgren 22 april 2022 Vår Frälsares kyrka, Malmö Kardinal Anders Arborelius OCD, Biskop av Stockholm
(Predikan är nedskriven efter inspelning)

2020

Konfirmation Vår Frälsares kyrka i Malmö Homilia Den 26 september 2020
Hans eminens Kardinal Anders Arborelius OCD, Biskop av Stockholm
(Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

2019

Predikan den 13 juli 2019, Mariavalls kloster
Hans eminens Kardinal Anders Arborelius ocd, Biskop av Stockholm
(Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. (Luk 1:38) Predikan vid Mariavallfärd till Oskarström den 25 maj 2019
Hans eminens kardinal Anders Arborelius OCD, biskop av Stockholm
(Predikan är nedskrivna efter bandinspelning)

 

Sjunde söndagen under året predikan söndagen 24 februari 2019vid reträtt hos Birgittasystrarna i Djursholm 22-24 februari 2019
Hans Eminens Kardinal Anders Arborelius OCD, Biskop av Stockholm
(Predikan är nedskrivna efter bandinspelning)

2018

Högtidlig mässa i samband med den nordiska relikvallfärden Glumslöv den 1 oktober 2018 Hans Eminens Kardinal Anders Arborelius OCD, Biskop av Stockholm (Predikan är nedskrivna efter bandinspelning)

Mariavalls kloster den 7 juli 2018 Hans Eminens Kardinal Anders Arborelius, OCD, Biskop av Stockholm (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Konfirmation Vår Frälsares kyrka i Malmö Den 22 april 2018 Hans eminens Kardinal Anders Arborelius OCD, Biskop av Stockholm (Predikan är nedskrivna efter bandinspelning)

Andra söndagen i fastan predikan vid reträtt hos Birgittasystrana i Djursholm 23-25 feb 2018 Hans eminens kardinal Anders Arborelius ocd, Biskop av Stockholm (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

2017

Predikan Mariavall den 8 juli 2017 Hans eminens kardinal Anders Arborelius ocd, Biskop av Stockholm (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Maria, de kallades Moder Predikan Oskarström den 27 maj 2017 Biskop Anders Arborelius ocd (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Konfirmation Vår Frälsares kyrka i Malmö den 21 maj 2017 Biskop Anders Arborelius ocd (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Palmsöndagen den 9 april 2017 Vår Frälsares kyrka i Malmö Biskop Anders Arborelius ocd (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

2016

Begravningsmässa för f. Boleslaw Witwicki Den 4 augusti 2016 Vår Frälsares kyrka Malmö Predikan av Biskop Anders Arborelius ocd (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Femte söndagen i fastan den 13 mars 2016 Vår Frälsares Katolska Kyrka i Malmö Predikan av Biskop Anders Arborelius ocd (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Predikan Tredje söndagen i Fastan 28 februari 2016 Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 26-28 februari 2016 Biskop Anders Arborelius ocd (Predikan är nedskrivna efter bandinspelning)

2015

Mässa i Rydebäck med anledning av Teresa av Avilas (1515-1582) jubileum Den 15 oktober 2015. Biskop Anders Aborelius ocd (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Pilgrimsresa i Teresa av Avilas fotspår 11-20 september 2015 Ledare: Biskop Anders Arborelius, ocd (Predikningarna är nedskrivna efter bandinspelning av en deltagare)

Den helige Benedictus dag Mariavall den 11 juli 2015
Biskop Anders Arborelius ocd (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Konfirmation i Vår Frälsares kyrka i MalmöSjunde påsksöndagen den 17 maj 2015
Biskop Anders Arborelius ocd
(Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Palmsöndagen Predikan 29 mars 2015, Vår Frälsares kyrka i Malmö
Biskop Anders Arborelius, ocd (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Maria, Guds Moders högtidPredikan 1 januari 2015, Sankt Petri kyrka Malmö Biskop Anders Arborelius ocd (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

2014

Prästvigning av Br Emmanuel av den Helige Ande OCD Glumslöv den 25 oktober 2014 Biskop Anders Arborelius OCD (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Predikan Mariavall den 5 juli 2014 Biskop Anders Arborelius ocd (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Predikan vid Mariavallfärd till Oskarström 31 maj 2014 Biskop Anders Arborelius ocd. (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Predikan vid Konfirmation den 18 maj 2014 Vår Frälsares kyrka i Malmö Biskop Anders Arborelius ocd. (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

PalmsöndagenPredikan 13 april 2014 Vår Frälsares katolska kyrka Malmö Biskop Anders Arborelius ocd (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Sjunde söndagen under året Homila vid Reträttföredrag 21-23 februari 2014
hos Birgittasystrarna i Djursholm Biskop Anders Arborelius OCD (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

2013

Jungfru Maria, trons och hoppets ModerPredikan och föredrag vid vallfärd till Oskarström den 25 maj 2013 Biskop Anders Arborelius ocd Predikan (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Predikan Palmsöndagen den 24 mars 2013 Vår Frälsares kyrka i Malmö Biskop Anders Arborelius ocd (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Diakonvigning av Broder Clemens ocd i Glumslöv den 2 mars 2013 Predikan av Biskop Anders Arborelius ocd (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Maria, Guds Moders högtidS:t Petri kyrka i Malmö den 1 jan. 2013 Biskop Anders Arborelius ocd (Predikan är nedskriven efter bandinspelnin)

2012

Den helige Benedictus dag,Mariavall den 14 juli 2012 Predikan av Biskop Anders Arborelius ocd (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Jungfru Maria, trons förebild Predikan vid vallfärd till Oskarström den 26 maj 2012 Biskop Anders Arborelius ocd (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Predikan vid konfirmation i Vår Frälsares kyrka i MalmöFjärde påsksöndagen 29 april 2012 Biskop Anders Arborelius ocd (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

2011

Den helige Benedictus dag Mariavall den 9 juli 2011 Predikan av Biskop Anders Arborelius ocd (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Vid konfirmation i Vår Frälsares kyrka i Malmö Sjunde påsksöndagen den 5 juni 2011 (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Homilia Palmsöndagen Vår Frälsares kyrka i Malmö den 17 april 2011 (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Homilia Sjunde söndagen under åretvid Reträttföredrag av Biskop Anders Arborelius ocd 18-20 februari 2011 hos Birgittasystrarna i Djursholm Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning

Predikan Maria, Guds Moders högtid. 1 jan. 2011 i S:t Johannes kyrka, Malmö Biskop Anders Arborelius ocd (Homilia är nedskrivna efter bandinspelning)

2010

Predikan lördagen 18 dec 2011. Vår Frälsares kyrka, Malmö Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Predikan Fjärde söndagen i advent 19 december Vår Frälsares kyrka, Malmö Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Homilia vid konfirmation i Vår Frälsares församling Malmö 2010-05-13 Biskop Anders Arborelius ocd Predikan är nedskriven efter bandinspelning

Homilia vid Vallfäd till oskarström 2010-05-29 Biskop Anders Arborelius ocd Predikan är nedskriven efter bandinspelning

1a söndagen i Fastan predikan vid reträtten Johannes av Korset - vägvisare på efterföljelsens väg i Djursholm 19-21 februari 2010

Predikan Maria, Guds Moders högtid den 1 jan 2010 S:t Petri kyrka i Malmö

2009

Predikan i Mariavall 4 juli 2009 Biskop Anders Arborelius OCD

Maria, Vägens moderVallfärd till Oskarström 30 maj 2009 — predikan — Biskop Anders Arborelius OCD

Predikan Palmsöndagen den 5 april 2009 i Vår Frälsares kyrka i Malmö

Predikan Maria, Guds Moders högtidden 1 jan 2009 i S:t Petri kyrka i Malmö

Predikan 6 söndagen under året 15 februari 2009 vid Reträttföredrag på Djursholm 13-15 februari 2009

2008

Predikan vid konfirmation i Vår Frälsares kyrka den 9 november 2008

Predikan vid 50-ärsjubileum i Vår Frälsare kyrka i Malmö -  Lateranbasilikans invigning Färsamlingens patronatsfest Söndagen den 9 november 2008

Predikan i färsamlingskyrkan i Lourdes den 6 september 2008 

Predikan , Mariavall den 5 juli 2008,vid vallfärd och färsta spadtaget till manligt benediktin kloster av Biskop Anders Arborelius ocd

Predikan vid vallfärd till Oskarström den 31 maj 2008 Biskop Anders Arborelius ocd

Att bli Jesus alltmer lika Predikan vid Oljevigningsmässan: i Domkyrkan 2008-03-20

Predikan vid Palmsöndagen den 16 mars 2008 i Vår Frälsares kyrka i Malmö

Andra söndagen i FastanPredikan vid Reträttföredrag Edith Stein, försoningens profet, hos Birgittasystrarna i Djursholm 15-17 februari 2008

2007

Predikan fär Jiingijaborii: möten, modernt, mångfald 2007 12/7-22/7 Nationella Scoutlägret i Rinkaby mässorna firadres av präster från Malmö dekanat

Predikan vid konfirmation i Vår Frälsares färsamling i Malmö den 22 april 2007 - i S:t Johannes kyrka, lånad av Svenska kyrkan - Biskop Anders Arborelius ocd

Predikan vid abbedissvälsignelse i Mariavall ocdden 21 april 2007 Biskop Anders Arborelius

Oljevigningsmässan 2007 Predikan i Domkyrkan av Biskop Anders -

Palmsöndagen 2007 Predikan i Vår Frälsares kyrka i Malmö av biskop Anders Arborelius ocd.

Predikan 1 söndagen i FastanDen Helige Ande och vi - Reträttföredrag av biskop Anders Arborelius ocd -Djursholm 23-25 februari 2007

Drottning Josefina 200 är - en trofast kvinna Vi firar i är drottning Josefina. Det är 200 är sedan hon föddes, denna spånnande person. Hon visade tydligt när hon som 16-ärig flicka kom till Sverige att hon ville leva som en trofast katolik trots en oförstående omgivning. Här kan hon bli en färebild, inte minst fär de unga katolska kvinnor som ensamma kommer till Sverige idag, ofta till en svår och utsatt situation. Biskop Anders Arborelius 2007-03-14

Guds Moders HögtidHomilia 1 januari 2007 i S:t Petri kyrka i Malmö av Biskop Anders Arborelius ocd

2006

Predikan Färsta AdventAtt leva i Guds närvaro, Reträttföredrag 1-3 december 2006 , Marielund. Biskop Anders Arborelius ocd

Predikan vid prästvigning av fader Thanh Duc Nguyen i Vår Frälsares färsamling 16 september 2006

Oljevigningsmässan 2006 — Kallad till glädjebudbärare- Domkyrkan 2006-04-13

Skärtorsdagen 2006 — "för oss utgiven" — Domkyrkan 2006-04-13

Långfredagen 2006 " Victor quia Victima — Domkyrkan 2006-04-14

Påskdagen 2006 " Att möta den Uppståndne — Domkyrkan 2006-04-16

Karmel 50 är i Sverige " Att leva i Påskens ljus " Glumslöv 2006-04-17

2005

Predikan i Sankt Josefs kapell i Älmhult den helige Josefs dag den 19 mars 2005

Predikan i Sankt Mikaels kyrka i Växjö& den helige Josefs dag den 19 mars 2005 av

Epifania 2005 - "Vi har kommit fär att tillbedja honom

2004

Jungfru Marias födelse Homilia vid 25-ärsjubiléet av prästvigningen Vår Frälsares kyrka i Malmö 2004-09-08

Predikan Färsta söndagen i FastanVid reträtten i Djursholm 27-29 februari 2004

Epifania 2004 - uppenbarelse och tillbedjan 

Maria, Guds moder, modell fär värt kristna liv i vardagen - S:t Petri, Malmö, 1.1.2004

2003

Stilla, gudomliga natt - julens midnattsmässa 2003-12-23

Det eviga Ordet som uttalas i tiden - juldagens mässa 2003 - Domkyrkan

Heliga Familjen - avslutning av stiftsjubileet - Vasakyrkan 28.12.2003

Högmässa Sjuttonde söndagen under året Predikan i Sankt Antonius katolska kyrka i Olofström av biskop Anders Arborelius OCD 030727

Vigiliemässa till Sjuttonde söndagen under året Predikan i Sankt Mikaels katolska kyrka i Växjö 030726

Jesu helande kärlekTill prästerna i på skärtorsdagen 2003

Maria, Guds Moders högtid den 1 januari 2003 - S:t Petri, Malmö  Biskop Anders predikan

2002

Det tjänande vittnesbördet - Annandag jul 2002,   S:t Stefanus - Biskop Hubertus Brandenburgs jubileum i Domkyrkan

"Vakna, o människa, för din skull har Gud blivit människa"   - Juldagens mässa år 2002, Domkyrkan

Stilla natt och stilla glädje - julnattens mässa 2002, Domkyrkan

Homilia på Epifania - Herrens uppenbarelse  Den färdolde Guden yppar sin hemlighet - S:t Eriks Domkyrka 2002

2001

Homilia Söndag efter Jul  Predikan i Älmhult 2001-12-30

Juldagens mässa - Ordet, skapelsens mening   - S:t Eriks Domkyrka 2001

Julnattens mässa - Fridsfursten är född!   - S:t Eriks Domkyrka 2001

Homilia på DiakonvigningFärsta advent 2001

Se Ansiktet! Homilia infär Stilla veckan och påsken 2001

Se den Färnedrade! homilia fär Palmsöndagen 2001

Se den ödmjuke!homilia på Skärtorsdagens kvällsmässa 2001

Se den Smorde!homilia på Oljevigningsmässan 2001

Se den Upphöjde!homilia på Långfredagen 2001

Se den Uppståndne!homilia på Påskdagen 2001

Upp till kamp mot syndens kval Homilia på Kristus Konungens fest 2001 - S:ta Eugenia färsamling

Den heliga Rosa av Lima predikan 24/8 2001

1999

Homilia vid mässa fär ungdomar, Youth 2000, Stockholm 4.12.1999

Homilia vid invigningen av S:t Botvids kyrka i Fittja den 20.11.1999

Homilia under avslutningsgudstjänsten fär L99

AdoptionHomilia under inledningsgudstjänsten fär L 99

Jungfru Marie besökHomilia på stiftets mariavallfärd till Oskarsström 29 maj 1999

Konfirmationspredikani Sankt Mikaels katolska kyrka den 8 maj 1999


top

Föredrag/reträtter

2022

Johannes av Korset – Nattens mysterium 20-23 juni 2022, Berget Rättvik H.E. Kardinal Anders Arborelius OCD. Biskop av Stockholm (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Rosenkransvallfärd till Oskarström 28 maj 2022
Jungfru Maria – Fredens drottning
Meditation över dagens tema

H.E. Kardinal Anders Arborelius OCD, Biskop av Stockholm (Predikan och meditation är nedskrivna efter inspelning)

2021

Kateketens dag i Malmö, Vår Frälsares församling, den 25 september 2021 H.E. Kardinal Anders Arborelius OCD. Biskop av Stockholm (Föredrag och predikan nedskrivna efter bandinspelning)

Edith Stein Reträttföredrag. Berget, Rättvik 21-24 juni 2021 H.E. Kardinal Anders Arborelius OCD Biskop av Stockholm (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Kallelsereträtt Glumslöv 30 januari 2021 Hans eminens Kardinal Anders Arborelius OCD, Biskop av Stockholm (Föredraget är nedskrivet efter bandinspelning)

2020

Att leva eukaristiskt Föredrag vid reträtt på Berget, Rättvik 15-18 juni 2020 Hans Eminens Kardinal Anders Arborelius, OCD, Biskop av Stockholm (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Att be med Elisabeth av Treenigheten Föredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 21-23 februari 2020 Hans Eminens Kardinal Anders Arborelius, OCD, Biskop av Stockholm (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

2019

Vardagsmystik Reträttföredrag Berget Rättvik 17-20 juni 2019 Hans Eminens Kardinal Anders Arborelius OCD Biskop av Stockholm (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. (Luk 1:38) Föredrag vid Mariavallfärd till Oskarström den 25 maj 2019
Hans eminens kardinal Anders Arborelius OCD, biskop av Stockholm
(Predikan och föredrag är nedskrivna efter bandinspelning)

TRON, HOPPET OCH KÄRLEKEN HOS JOHANNES AV KORSET Föredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 22-24 februari 2019
Hans Eminens Kardinal Anders Arborelius, OCD, Biskop av Stockholm
(Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

2018

Att leva eukaristiskt Reträttföredrag vid reträtt på Berget, Rättvik 18–21 juni 2018
Hans Eminens Kardinal Anders Arborelius, OCD, Biskop av Stockholm
(Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Att leva eukaristisktReträttföredrag i samband med biskopsvisitation
Vår Frälsares församling Malmö den 23-25 mars 2018

Hans Eminens Kardinal Anders Arborelius OCD, Biskop av Stockholm
(Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Vardagsmystik Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm den 23-25 februari 2018
Hans eminens kardinal Anders Arborelius OCD, biskop av Stockholm
(Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

2017

Petrus och Maria Reträttföredrag 19-21 juni 2017, Berget Rättvik, Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Maria, de kallades Moder Föredrag, Oskarström den 27 maj 2017 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredraget är nedskrivet efter bandinspelning)

Helgonens visdom: reträttföredrag med två nya heliga, Maria Elisabeth Hesselblad (1870- 1957) och Elisabeth av Treenigheten (1880-1906) Djursholm 24-26 februari 2017 Biskop Anders Arborelius, ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

2016

ATT LEVA I GUDS NÄRVARO Berget, Rättvik 20-23 juni 2016 Biskop Anders Arborelius, ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Föredrag vid Mariavallfärd till Oskarström den 28 maj 2016 Biskop Andes Arborelius ocd (Föredraget är nedskrivet efter bandinspelning)

Vardagsmystik Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 26-28 februari 2016 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

2015

Teresa av Avila, vänskapens mystiker Reträttföredrag15-18 juni 2015, Berget, Rättvik Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Att gå med Jesus – reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)                                                            

2014

Att vara Treenighetens tempel Reträttföredrag Berget, Rättvik 16-19 juni 2014 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Jungfru Marias obefläckade hjärta föredrag vid Mariavallfärd till Oskarsström 31 maj 2014 Biskop Anders Arborelius ocd. (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Att leva i tillbedjanReträttföredrag av Biskop Anders Arborelius ocd
21-23 februari 2014 hos Birgittasystrarna i Djursholm
Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning

2013

Att leva i Kyrkans hjärta Reträttföredrag Berget, Rättvik 18-19 juni 2013 Biskop Anders Arborelius ocd Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning

Jungfru Maria, trons och hoppets ModerPredikan och föredrag vid vallfärd till Oskarström den 25 maj 2013 Biskop Anders Arborelius ocd Predikan (Föredraget är nedskriven efter bandinspelning)

2012

Jungfru Maria, trons förebild Föredrag vid vallfärd till Oskarström den 26 maj 2012 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredraget är nedskriven efter bandinspelning)

2011

Johannes av Korset Reträttföredrag Berget, Rättvik 20-23 juni 2011 Biskop Anders Arborelius ocd Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning

Maria, de hemlösas och flyktingarnas tillflykt Föredrag vid vallfärd till Oskarström den 28 maj 2011 (Föredraget är nedskrivet efter bandinspelning)

Vem är Jesus och varför borde jag bry mig om honom? Föredrag Växjö universitet 14 april 2011 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredraget är nedskrivet efter bandinspelning)

Teresa av Avila – att leva i bön Reträttföredrag av Biskop Anders Arborelius ocd 18-20 februari 2011 hos Birgittasystrarna i Djursholm Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning

2010

Adventsreträtt 17-18 dec. 2010 Vår Frälsares församling Malmö
Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Föredrag om Jesus. Bunkeflo Strandkyrka i Malmö den 12 oktober 2010. Biskop Anders Arborelius ocd Föredraget är nedskrivet efter bandinspelning

Den Helige Ande – Livgivaren Reträttföredrag Berget, Rättvik 21-24 juni 2010 Biskop Anders Arborelius ocd Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning

Maria som de troendes tillflykt Föredrag av Biskop Anders Arborelius ocd vid vallfärd till Oskarstöm 2010-05-29 Föredraget är nedskrivet efter bandinspelning

Johannes av Korset - vägvisare på efterföljelsens väg. Reträttföredrag Djursholm 19-21 februari 2010 av Biskop Anders Arborelius ocd Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning

2009

Jungfru Maria, färebild och färebedjare—Reträttföredrag, Berget, Rättvik 15-18 juni 2009 av—Biskop Anders Arborelius ocd

Maria, Vägens moder Vallfärd till Oskarström 30 maj 2009 —färedrag av—Biskop Anders Arborelius ocd

Att leva av eukaristin Reträttföredrag på Djursholm 13-15 februari 2009 av Biskop Anders Arborelius ocd

2008

Att vara lyhärd fär den Helige Ande - Reträttföredrag av Biskop Anders Arborelius ocd, - Berget, Rättvik 16-19 juni 2008:

Föredrag vid vallfärden till Oskarström den 31 maj 2008 Biskop Anders Arborelius ocd

Edith Stein, färsoningens profet Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 15-17 februari Biskop Anders Arborelius ocd 2008

 

2007

Teresa av Avila, vänskapens mystiker Reträttföredrag på Berget, Rättvik, 18-21 juni 2007 - Biskop Anders Arborelius ocd

Den Helige Ande och vi ,- Reträttföredrag av biskop Anders Arborelius ocd -Djursholm 23-25 februari 2007

2006

Att leva i Guds närvaroReträttföredrag 1-3 december 2006 , Marielund. Biskop Anders Arborelius ocd

Att tillbe den treenige Guden. Reträtt med Elisabeth av Treenigheten Föredrag av Biskop Anders Arborelius ocd hos Birgittasystrarna i Djursholm den 24-26 februari 2006

2005

Eukaristin som enhetens och evangelisationens sakrament Föredrag av biskop Anders Arborelius ocd vid reträtt i Vår Frälsares färsamling i Malmö den 2-3 december 2005

Thérese av Lisieux.Föredrag på Berget, i fyra delar, Rättvik den 13-16 juni 2005 av biskop Anders Arborelius, ocd.

Att betrakta Kristi ansikte.Reträttföredrag i två delar i Sankt Mikaels färsamling i Växjö den 19 mars 2005 av biskop Anders Arborelius ocd

Mystik- Själens hälsa? Föreläsning vid Växjö Universitet den 18 mars 2005 av Biskop Anders Arborelius, ocd.

TILLBEDJAN. Reträttföredrag av biskop Anders Arborelius ocd i Djursholm 18-20 februari 2005

2004

Edith SteinFöredrag i 5 delar vid reträtt på S:t Davidsgärden i Rättvik den 21-24 juni 2004 av biskop Anders Arborelius ocd

Att ledas av den Helige Ande.Reträttföredrag i fyra delar i Djursholm 27-29 februari 2004

 

2003

Se din Moder Katekes vid stiftsungdomsdagen i Stockholm 30 augusti 2003

Den Heliga Birgitta och riddaren Arn Stockholm Katolska Stift

"Nattens ljus"Reträtt om Johannes av Korset, i fem delar med Biskop Anders Arborelius OSD. Djursholm 21-23 februari 2003

Arma sökare!Det är min färhoppning att den ärlige sanningssökaren inte skall bli alltfär färvirrad av de diskussioner, som vi kristna nu ägnar oss åt i offentlighetens ljus. Jag har den fromma färhoppningen att han ser det som en inbjudan till honom att själv söka efter den Sanning som redan har bärjat söka honom. Biskop Anders Arborelius

Agnes och Fadime   Ur Katolsk Magasin Nr 2, 14 feb 2003

Enhet i mångfald herdabrev om katolsk identitet 

Unik dialog med Pingsträrelsen  På måndagen inledde Stockholms katolska stift en ekumenisk dialog med den svenska pingsträrelsen. Det är färsta gången samtal sker på en nationell nivå mellan katoliker och pingstvänner och samtalen är på så sätt unika också i internationella sammanhang.

"Vi har upptöckt genom åren, inte minst under debatten kring Ecce Homo och i synen på Jesus Kristus unika personlighet att vi stär mycket nära varandra i vissa avseenden. Och jag är glad om samtalen leder till att vi fortsätter reda ut färdomar på ömse håll", säger pater Henrik Roelvink en av sex personer i den katolska delen av samtalsgruppen.

I gruppen ingär även biskop William Kenney, överläkare Mikael Alvarsson, Stockholm, teologie doktor Jonas Holmstrand, Uppsala, diakon Erik Kennet Pålsson, Haninge och dominikansyster Veronica Tournier, Rögle.

Infär måndagens inledande samtal, som för övrigt kommer att fortsätta vid ett par tillfällen under 2003, publiceras ett gemensamt manifest av biskop Anders Arborelius och färeståndaren fär Filadelfiafärsamlingen i Stockholm Sten-Gunnar Hedin.

Vi tackar dig fär din stora härlighet +Anders Arborelius ocd; Epifania, Domkyrkan 2003-01-06

Kristus Konungens högtid Sanningens och livets rike 

Den heliga Birgitta och Fredens Evangelium Ett färedrag hållet i Rom på 700-ärsjubileet av S:ta Birgittas födelse. 

2002

Från Johannes av Korset till Edith Stein - Karmels mystik.Newmaninstitutet, Stockholm 31.8.2002

Ni är jordens salt Katekes fär ungdomar i samband med världsungdomsdagen i Toront

Jungfru Maria i värt eget och kyrkans liv del 1Reträtt 16-18 augusti 2002. Marielund

Jungfru Maria i värt eget och kyrkans liv del 2Reträtt med biskop Anders Arborelius 16-18 augusti 2002. Marielund

Jungfru Maria i värt eget och kyrkans liv del 3Reträtt med biskop Anders Arborelius 16-18 augusti 2002. Marielund

Jungfru Maria i värt eget och kyrkans liv del 4Reträtt med biskop Anders Arborelius 16-18 augusti 2002. Marielund

Jungfru Maria i värt eget och kyrkans liv, predikanReträtt med biskop Anders Arborelius 16-18 augusti 2002. Marielund

Idoler eller färebilder Sommarbrev

Fastefäredrag i Växjö 020225

Se på Kristus - den katolska Kyrkans självporträtt - ekumeniskt samtal i Sankta Annagärden, Lidingö den 20.1.2002

Att älska världenSalige Josémarías 100-ärsminne — "Att älska världen lidelsefullt" och "Att gära poesi av vardagsprosan" Biskop Anders i S:t Eriks Domkyrka den 12.1.2002Stockholms Katolska Stift

2001

Kontemplation och evangelisation Föredrag i Tromsö 23-24 augusti 2001 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

"Kallad till ett liv i helighet, i fem delar" Konvertitreträtt i Marielund, 19-21 oktober 2001

Dialogen är ett måste Om dialog mellan kristna och muslimerKatolsk Magasin 2 nov 2001

"Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör" Biskop Anders vid minnesceremonin på bokmässan i Göteborg den 13.9.2001KM 2001 / 12

Färsamlingsspiritualitet Föredrag av biskop Anders Arborelius i Växjö infär färsamlingens 50-ärsjubileumBiskop Anders Arborelius

Den unge katolikens ABC Katekes på Stiftsungdomsdagen i Vadstena 1.9.2001Biskop Anders Arborelius

Nu är goda råd dyra - Pastoralrådets nya kostym 9.3.2001 Biskop AndersIsidor

2000

Att vara kallad till gemenskap med den treenige Guden Föredrag vid reträtt för präster den 10-13 januari 2000 hos Mariadöttrarna, Heliga Hjärtas Kloster Biskop Anders Arborelius ocd Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning

Bönevandring Biskop Anders tal i Stockholms synagoga 9 nov 2000Isidor

Guds Moders högtid 2001 - inkarnationen i centrumBiskop AndersIsidor

Epifania 2001 - jubelärets avslutningBiskop AndersIsidor

Jungfru Maria - den helt frälsta  Biskop Anders i S:t Eriks domkyrka, Stockholm den 7.12 och S:ta Birgittas kyrka, Vadstena den 8.12.2000Isidor

Jesus Kristus - tillvarons kärna och stjärna Juldagens mässa 2000 Biskop AndersIsidor

Kristus Konungen - den tjänande makten Sankta Eugenia 2000-11-22Biskop AndersIsidor

Mobbning - skolans baksida och bakgärd Biskop AndersIsidor

1999

Kristus Konungens och CARITAS; dag, S:t Eugenia, 21.11.99

Ålderdomens skönhet under Caritas konferens om åldrande, den 18/9-99 i Immanuelskyrkan

Att leva i nuetEtt färedrag hållet i S:t Mikaels katolska färsamling i Växjö

Snabbläsare som gär fort, arbetar fort, äter fort - till och med sover fort... p. Wilfrid Stinnisens OCD tal på middagen efter biskopsvigningen

Föredrag åren före biskopsvigningen

1998

Den heliga vägen Föredrag hos Mariadöttrarna, Heliga Hjärtas Kloster 7-8 dec. 1998 Biskop Anders Arborelius ocd, efter utnämningen till biskop men före biskopsvigningen (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Den Helige Ande, Jungfru Maria och KyrkanFöredrag den 9 juni 1998 hos Mariadöttrarna, Heliga Hjärtas Kloster Biskop Anders Arborelius ocd (före biskopsvigningen) (Föredraget är nedskrivet efter bandinspelning)

1997

Föredrag om Thérèse av Jesusbarnet (1873-1897)Den 17-21 november 1997 hos Mariadöttrarna, Heliga Hjärtas Kloster Biskop Anders Arborelius ocd (före biskopsvigningen) (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

1996

Marias plats i postsynodala tiderNågra funderingar kring Marias plats i postsynodala tider, alltså stiftssynoden, i vårt liv, i Kyrkan, här och nu, både på det yttre och det mer inre planet.
Den 9 maj 1996 hos Maridöttrarna i Vadstena (innan de ännu flyttat till Omberg) Biskop Anders Arborelius ocd (före biskopsvigningen) (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

1995

Föredrag om Stiftssynoden 1995 för Stockholms katolska stift i Vadstena (dess första omgång i april månad) Den 16 juni 1995 hos Mariadöttrarna i Vadstena (innan de ännu flyttat till Omberg) Biskop Anders Arborelius ocd (före biskopsvigningen) (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Föredrag om Liv och död del 1 Den 20-22 februari 1995 hos Maridöttrarna i Vadstena (innan de ännu flyttat till Omberg) Biskop Anders Arborelius ocd (före biskopsvigningen) (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Föredrag om Liv och död Den 23 februari 1995 hos Maridöttrarna i Vadstena (innan de ännu flyttat till Omberg) Biskop Anders Arborelius ocd (före biskopsvigningen) (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

1994

Teresa av Avila (1515-1582)den 27 september 1994 hos Maridöttrarna i Vadstena (innan de ännu flyttat till Omberg) Biskop Anders Arborelius ocd (före biskopsvigningen) (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

1993

Ord och sakrament Föredrag maj 1993 hos Mariadöttrarna i Vadstena (innan de ännu flyttat till Omberg)
Biskop Anders Arborelius ocd (före biskopsvigningen)
(Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

top

Pressklipp

top

Katolsk Magasin

Katolske biskopen kritisk till publicering av Muhammedbilderna "Det är ogenomtänkt att på nytt provocera och kränka troende människor. Det gagnar inte yttrandefriheten utan är bara ägnat att riva upp gamla sår och underblåsa en konflikt som äntligen borde få biläggas."Biskop Anders Arborelius, Pressmeddelande Stockholms katolska stift 2008-02-13

Tid att då, tid att levaDe sista orden i påskevangeliet är ocksåde färsta och viktigaste i vär kristna tro och i hela värt liv som kristna.(Ur Katolskt magasin nr 6 2001)

Läkarens, Lärarens och Översteprästens pastoralplan"En gemenskapens teologi och spiritualitet åstadkommer nämligen att herdar och lekmän ömsesidigt lyssnar på varandra"(Ur Katolskt magasin nr 5 2001)

Verklighetsflykt vanlig nutidssyndPredikan Blå kyrkan i Vadstena(Ur Katolskt magasin nr 13 2000)

Med Maria på vägen"Jubeläret är en färnyad uppmaning till livets omvändelse genom ändring av livsfäringen"(Ur Katolskt magasin nr 8 2000)

Baltiskt och ekumenisktBiskopskonferensen 1999(Ur Katolskt magasin nr 13 1999)

Låt ditt rike komma! eller: Tryckfelsnisse som profet(Ur Katolskt magasin nr 10 1999)

Livets evangeliumPersonligt från biskop Anders(Ur Katolskt magasin nr 3 1999)

Roma, Amor och Ecce homoPersonligt från biskop Anders(Ur Katolskt magasin nr 1 1999)

Religionsfriheten utesluter territoriella krav Biskop Anders Arborelius efter sin resa till Irland sommaren 2001En artikel från Katolskt Magasin 10 2001

Fyra hem- och vänländerBiskop Anders om sin resa till Slovenien, Kroatien och Bosnien sommaren 2000(Ur Katolskt magasin nr 10 2000)

Färsoningens geografi Infär Biskop Anders resa till Slovenien, Kroatien och Bosnien sommaren 2000 (nr 6 - 2000)

Fem samfund gär anspråk på namnet Katolska kyrkan (nr 6 - 2000)

Den heliga nådans tidOm Fastetiden och Påvens bön om färlötelse i Jerusalem (nr 4 - 2000)

Jag och min? Eller vi och vär? - Både... och! Om rättfärdiggärelsen i den katolsk-lutherska trosdialogen (nr 2 - 2000)

Biskop Anders Arborelius om sitt färsta är som stiftbiskop"Novisär" på resande fot (nr 1 - 2000)

På pilgrimsfärd mot Sanningen(nr 1, 28 jan 2000)

Kommunionen är inte en privatsakav Maria Masselgren (nr 14, 26 nov 1999)

"Det goda har segrat en gång för alla"En intervju om ondskan och det onda i Katolskt Magasin nummer 4 - 99


top

Signum

Att åter finna helheten - Ett är efter biskop Anders Arborelius utnämning till katolsk biskop i Stockholms stift fick Signums redaktion tillfälle att ställa några frågor till honom. Samtalet kom bland annat att berära färhöllandena i lokalkyrkan och det aktuella ekumeniska läget i Sverige.Signum (1999 NR 9 ÅRGÅNG 25)

top

Sveriges Television/Radio

top

Övrig press


Genom detta kommer svenska katoliker lite närmare centrumI dag, onsdag, installeras biskop Anders Arborelius som Sveriges förste kardinal någonsin. Den högtidliga ceremonin i Peterskyrkan i Rom leds av påve Franciskus som återigen gjort en rad högst otippade val när det gäller katolska kyrkans fem nya kardinaler. (DN 170628 UPPDATERAD 07:24 PUBLICERAD 06:08)

Världsungdomsdagarna med biskop AndersBiskop Anders Arborelius blog

Hopp fär Kyrkan i det sekulariserade SverigeBiskop Arborelius om ljuspunkterna i sitt land Zenit 040126

Varfär denna dårskap?"Under denna natt, då han gjorde sig svag och lidande fär min kärlek, gjorde han mig stark och modig". Detta heliga utbyte är en grundtanke i kristendomen: Gud utblottar sig genom att bli människa, lider och där fär oss - fär att vi ska bli uppfyllda av hela kraften i hans nåd. Men julens kärva budskap har i vär kulturkrets drabbats av det bittra det att bli en sentimental stämning. Det tycks nu en gång vara vår stora frestelse att göra religion till emotion - att uppleva istället fär att leva.+ Anders Arborelius OCD, SvD 24/12 2002


Dokument i pdf-format

öppnas i egen flik/fönster

Mariavall den 9 juli 2022 PDF H.E. Kardinal Anders Arborelius OCD. Biskop av Stockholm (Predikan är nedskriven efter inspelning)

Rosenkransvallfärd till Oskarström 28 maj 2022
PDF
Jungfru Maria – Fredens drottning
H.E. Kardinal Anders Arborelius OCD, Biskop av Stockholm (Predikan och meditation är nedskrivna efter inspelning)

Kateketens dag i Malmö, Vår Frälsares församling , den 25 september 2021 H.E. Kardinal Anders Arborelius OCD. Biskop av Stockholm (Föredrag och predikan nedskrivna efter bandinspelning)

Edith Stein Reträttföredrag. Berget, Rättvik 21-24 juni 2021 H.E. Kardinal Anders Arborelius OCD Biskop av Stockholm (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Konfirmation Vår Frälsares kyrka i MalmöDen 26 september 2020
Hans eminens Kardinal Anders Arborelius OCD, Biskop av Stockholm (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Att leva eukaristiskt Föredrag vid reträtt på Berget, Rättvik 15-18 juni 2020 Hans Eminens Kardinal Anders Arborelius, OCD, Biskop av Stockholm (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Att be med Elisabeth av Treenigheten Föredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 21-23 februari 2020 Hans Eminens Kardinal Anders Arborelius, OCD, Biskop av Stockholm (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning) PDF-Format

Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. (Luk 1:38) Predikan och föredrag vid Mariavallfärd till Oskarström den 25 maj 2019
Hans eminens kardinal Anders Arborelius OCD, biskop av Stockholm
(Predikan och föredrag är nedskrivna efter bandinspelning)

TRON, HOPPET OCH KÄRLEKEN HOS JOHANNES AV KORSET Föredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 22-24 februari 2019
Hans Eminens Kardinal Anders Arborelius, OCD, Biskop av Stockholm
(Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Att leva eukaristiskt Reträttföredrag vid reträtt på Berget, Rättvik 18–21 juni 2018
Hans Eminens Kardinal Anders Arborelius, OCD, Biskop av Stockholm
(Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Att leva eukaristiskt
Reträttföredrag i samband med biskopsvisitation i Vår Frälsares församling
Malmö den 23-25 mars 2018
Hans Eminens Kardinal Anders Arborelius OCD, Biskop av Stockholm
(Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Vardagsmystik Reträttföredrag och predikan hos Birgittasystrarna i Djursholm den 23-25 februari 2018 Hans eminens kardinal Anders Arborelius OCD, biskop av Stockholm (Föredragen och predikan är nedskrivna efter bandinspelning)

Maria, de kallades Moder Predikan och Föredrag Oskarström den 27 maj 2017 Biskop Anders Arborelius ocd (Predikan och föredrag är nedskriven efter bandinspelning)

Konfirmation Vår Frälsares kyrka i Malmö den 21 maj 2017 Biskop Anders Arborelius ocd (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Palmsöndagen den 9 april 2017 Vår Frälsares kyrka i Malmö Biskop Anders Arborelius ocd (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

Helgonens visdom: reträttföredrag med två nya heliga, Maria Elisabeth Hesselblad (1870- 1957) och Elisabeth av Treenigheten (1880-1906) Djursholm 24-26 februari 2017 Biskop Anders Arborelius, ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Begravningsmässa för f. Boleslaw Witwicki Den 4 augusti 2016 Vår Frälsares kyrka Malmö Predikan av Biskop Anders Arborelius ocd (Predikan är nedskriven efter bandinspelning)

ATT LEVA I GUDS NÄRVARO Berget, Rättvik 20-23 juni 2016 Biskop Anders Arborelius, ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Föredrag vid Mariavallfärd till Oskarström

Att vara lyhörd för den heliga Ande den 28 maj 2016 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredraget är nedskrivet efter bandinspelning)

Vardagsmystik Reträttföredrag inkl Homila hos Birgittasystrarna i Djursholm 26-28 februari 2016 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Pilgrimsresa i Teresa av Avilas fotspår 11-20 september 2015 Ledare: Biskop Anders Arborelius, ocd (Predikningarna är nedskrivna efter bandinspelning av en deltagare)

Teresa av Avila, vänskapens mystiker Reträttföredrag15-18 juni 2015, Berget, Rättvik Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Att gå med Jesus – reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Att vara Treenighetens tempel Reträttföredrag Berget, Rättvik 16-19 juni 2014 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Jungfru Marias obefläckade hjärta Mariavallfärd till Oskarström den 31 maj 2014 Biskop Anders Arborelius ocd (Predikan och föredrag är nedskriven efter bandinspelning)

Att leva i tillbedjan Reträttföredrag av Biskop Anders Arborelius ocd
21-23 februari 2014 hos Birgittasystrarna i Djursholm
Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning

Att leva i Kyrkans hjärta Reträttföredrag Berget, Rättvik 18-19 juni 2013 Biskop Anders Arborelius ocd Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning

Jungfru Maria, trons och hoppets ModerPredikan och föredrag vid vallfärd till Oskarström den 25 maj 2013 Biskop Anders Arborelius ocd Predikan (Predikan och föredraget är nedskriven efter bandinspelning)

Den heliga vägen Föredrag hos Mariadöttrarna, Heliga Hjärtas Kloster 7-8 dec. 1998 Biskop Anders Arborelius ocd, efter utnämningen till biskop men före biskopsvigningen (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Att vara kallad till gemenskap med den treenige GudenFöredrag vid reträtt för präster den 10-13 januari 2000 hos Mariadöttrarna, Heliga Hjärtas Kloster Biskop Anders Arborelius ocd Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning

Maria, Guds Moders högtid S:t Petri kyrka i Malmö den 1 jan. 2013 Biskop Anders Arborelius ocd (Predikan är nedskriven efter bandinspelnin)

Att vara lyhörd för den Helige Ande - Reträttföredrag av Biskop Anders Arborelius ocd, - Berget, Rättvik 16-19 juni 2008 (Predikan är nedskriven efter bandinspelnin)

Kontemplation och evangelisation Föredrag i Tromsö 23-24 augusti 2001 (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Ord och sakramentFöredrag maj 1993 hos Mariadöttrarna i Vadstena (innan de ännu flyttat till Omberg)
Biskop Anders Arborelius ocd (före biskopsvigningen)
(Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Den helige Benedictus dag,Mariavall den 14 juli 2012 Predikan av Biskop Anders Arborelius ocd Predikan är nedskriven efter bandinspelning

Marias plats i postsynodala tiderNågra funderingar kring Marias plats i postsynodala tider, alltså stiftssynoden, i vårt liv, i Kyrkan, här och nu, både på det yttre och det mer inre planet.
Den 9 maj 1996 hos Maridöttrarna i Vadstena (innan de ännu flyttat till Omberg) Biskop Anders Arborelius ocd (före biskopsvigningen) (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Den Helige Ande, Jungfru Maria och Kyrkan Föredrag den 9 juni 1998 hos Mariadöttrarna, Heliga Hjärtas Kloster Biskop Anders Arborelius ocd (före biskopsvigningen) (Föredraget är nedskrivet efter bandinspelning)

Jungfru Maria, trons förebild Predikan och föredrag vid vallfärd till Oskarström den 26 maj 2012 Biskop Anders Arborelius ocd ( nedskrivna efter bandinspelning)

Föredrag om Thérèse av Jesusbarnet (1873-1897) Den 17-21 november 1997 hos Mariadöttrarna, Heliga Hjärtas Kloster Biskop Anders Arborelius ocd (före biskopsvigningen) (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Föredrag om Stiftssynoden 1995 för Stockholms katolska stift i Vadstena (dess första omgång i april månad) Den 16 juni 1995 hos Mariadöttrarna i Vadstena (innan de ännu flyttat till Omberg) Biskop Anders Arborelius ocd (före biskopsvigningen) (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Föredrag om Liv och död del 1Den 20-22 februari 1995 hos Maridöttrarna i Vadstena (innan de ännu flyttat till Omberg) Biskop Anders Arborelius ocd (före biskopsvigningen) (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Föredrag om Liv och död Den 23 februari 1995 hos Maridöttrarna i Vadstena (innan de ännu flyttat till Omberg) Biskop Anders Arborelius ocd (före biskopsvigningen) (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning)

Teresa av Avila – att leva i bön Reträttföredrag av Biskop Anders Arborelius ocd 18-20 februari 2011 hos Birgittasystrarna i Djursholm Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning

Fasteherdabrev 2011Biskop Anders Arborelius OCD Fastan 2011 PDF

Föredrag om Jesus. Bunkeflo Strandkyrka i Malmö den 12 oktober 2010. Biskop Anders Arborelius ocd Föredraget är nedskrivet efter bandinspelning

Helige Ande – LivgivarenReträttföredrag Berget, Rättvik 21-24 juni 2010 Biskop Anders Arborelius ocd Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning

Johannes av Korset - reträttöredrag; Djursholm 19-21 februari 2010

Jungfru Maria, färebild och färebedjare —Reträttföredrag, Berget, Rättvik 15-18 juni 2009 av—Biskop Anders Arborelius ocd (nedskrivet efter bandinspelning av Gunilla Green)

Maria, Vägens moder Vallfärd till Oskarström 30 maj 2009 predikan och färedrag av Biskop Anders Arborelius ocd (nedskrivet efter bandinspelning av Gunilla Green)

Att leva av eukaristin Reträttföredrag på Djursholm 13-15 februari 2009 av Biskop Anders Arborelius ocd

Att vara lyhärd fär den Helige Ande- Reträttföredrag av Biskop Anders Arborelius ocd, - Berget, Rättvik 16-19 juni 2008 Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning

Edith Stein, försoningens profet Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 15-17 februari Biskop Anders Arborelius ocd 2008 Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning

Teresa av Avila, vänskapens mystiker Reträttföredrag på Berget, Rättvik, 18-21 juni 2007 av Biskop Anders Arborelius ocd Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning


Till KATOLIKnu