Sakramenten, Sakramentalier


De sju sakramenten

Dopet

Dopet enligt Katolska Kyrkans Katekes

Dopets nåd

Ritual för dop i Katolska Kyrkan  från Oremus, Katolsk bönbok

Dopets nödvändighet

Barndop Dokument från Kyrkans första århundraden som visar att man ända från begynnelsen döpte barn 

Faddrarnas uppgift och ansvar Katolska Kyrkans katekes

Eukaristin

Eukaristin Katolska Kyrkans Katekes

 

Mässoffret

Vår Herres verkliga närvaro (realpresensen) i den heliga eukaristin

Eukaristiska under

Katolska Kyrkans lära om Eukaristin

ÄnglabrödetOm begreppet änglabrödet i Bibeln

När du går miste om en helig kommunion

Om eukaristisk tillbedjan

En kort introduktion till den katolska m�ssan

Den heliga mässan på svenska Huvuddelen av den katolska mässans texter

Förklaring till den heliga mässan Valda delar fr�n introduktionen till det romerska missalet

Externa länkar

Sacramentum Caritatis Den 13 mars publicerade Vatikanen den postsynodala texten om Eukaristin, som påven utger för att sammanfatta biskopssynoden i oktober 2005. Koncentrationen ligger på mysteriet, hur det lärs ut och hur det firas. Katolsk Observatör

Drottning Josefina

Om eukaristi och kärlek,"Källa och andlig energi, som förnyar vårt liv",anförande Benedikt XVI. zenit.org

Om mässans innebörd Intervju med presidenten för det Påvliga Liturgiska Institutet. Zenit.org

Det eucharistiska åretBiskop Anders har skrivit vidstående text med anledning av att det eucharistiska året inleds på söndag. Katolska biskopämbetet Stockholm 2004-10-15

Det eucharistiska året inledsSöndag den 17e oktober öppnar påven Johannes Paulus II det eucharistiska året med en mässa i Peterskyrkan klockan 17.30Katolska biskopämbetet Stockholm 2004-10-15

Bikten - Botens och försoningens sakrament

Bikten Katolska Kyrkans Katekes

Ordning f�r enskild bikt - biktritual

Bikten

En vägledning för bikten

En vägledning till bikt utifr�n Skriften

Biktspegel för barn

Några artiklar om bikten Ur Katolskt magasin nr 13 2000

Påven bekänner inför 150.000 barn, Visst är det samma synder man biktar mest hela tiden Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/05-10-17

Konfirmationen

Konfirmationen Katolska Kyrkans Katekes

Ritual för Konfirmationens (bekräftelsens sakrament) i Katolska Kyrkan från Oremus, Katolsk bönbok

Konfirmationen Konfirmationen i Bibeln och hos kyrkoföderna

 

Äktenskapet

Vigningen eller ordinationens sakrament

 

Ordensvigningens sakrament Katolska Kyrkans Katekes

Hur för vi goda präster?Om Karin Stadlers avhandling om prästkandidaters lämplighet bedöms i Katolska kyrkan. av Ingvar Fogelqvist, rektor för katolska prästseminariet i Stockholm 

Vigningen; biskop, präst, diakon

Prästseminariet i Stockholms katolska stift och prästkallelserna Ur Katolskt magasin nr 13 2000

Varför celibat?

Externa länkar

OrdinasjonenNorska

 

Vigning av kvinnor

 

Påven - Apostolisk succession

De sjukas smörjelse

De sjukas smörjelse Katolska Kyrkans Katekes

De sjukas smörjelse

Externa länkar

Sykesalvingens sakrament På norska

Sakramentalier etc.

Avlat

Avlaten och det heliga åretBehovet av heliga tider och platser; en artikel för Katolska Stiftet av fdr. Anders Piltz

Avlaten - hjälp och uppmuntran på vägen- en intervju med Biskop William Kenney Ur Katolskt magasin nr 12 15 nov 1999-11-22

Exorcism

Exorcism

Intervju med exorcisten f. Gabriele Amorth Don Gabriele Amorth är exorcist i Roms stift www.medjugorje.org

Exorcism En översättning av en artikel från Nätuppslagsverket "The Catholic Encyclopedia"

Exorcist En översättning av en artikel från Nätuppslagsverket "The Catholic Encyclopedia"

Externa länkar

Frågor om exorcism"Fråga prästen"

Döden & Begravning

Ordningen för jordfästning i Katolska Kyrkans Oremus Katolsk bönbok

Reliker

Reliker

Externa länkar

Kort om katolsk syn på relikvierPå norska

Vigvatten

Varför vigvatten Katolska Liturgiska Nämnden KLN

Se vidare om sakramenten på engelska:

Till KATOLIKnu