När du går miste om en helig kommunion


Det är bra att ibland tänka över, vad du går miste om varje gång du hoppar över den heliga kommunionen.

 1. Du går miste om ett personligt umgänge med Jesus, som är upphovsman till all andlig energi och hela din helighet.
 2. Du förlorar en speciell förökning av den heliggörande nåden, som gör din själ mer välbehaglig inför Gud.
 3. Du förlorar en andel av den sakramentala nåd, som berättigar dig till speciell hjälp i tider av frestelse och ifråga om att uppfylla dina dagliga plikter.
 4. Du förlorar en dyrbar möjlighet att få alla dina mindre (veniala) synder bortsopade.
 5. Du går miste om det speciella skyddande inflytande, som varje helig kommunion förlänar mot passionens eldar.
 6. Du går miste om möjligheten att ta bort en del eller alla de timliga bestraffningar, som beror på dina synder.
 7. Du går miste om den andliga glädje, sötma och särskilda tröst, som kommer från en innerlig helig kommunion.
 8. Du går miste om en del av den ära, som din kropp skulle kunna glädjas över vid dess uppståndelse på den sista dagen.
 9. Du går miste om den större grad av ära du skulle kunna äga i himlen i all evighet.
 10. Du kan gå miste om:
  a) fullständig seger över något fel eller någon passion;
  b) någon särskild nåd du länge bett om;
  c) omvändelse eller frälsning för någon själ;
  d) befrielse för någon släkting eller några vänner från skärselden;
  e).mycket nåd för andra, både levande och döda.

Vill några få extra minuters sömn gengälda dig för alla dessa förluster?

Vilka rikedomar hundratals och tusentals katoliker berövar sig själva dagligen genom att försumma mässan. I sig själv är det den bästa förberedelsen för den heliga kommunionen. I vår dödsstund kommer vår största tröst att vara de mässor vi har hört och de heliga kommunioner vi har tagit emot.

Artikeln är översatt av Gunilla Gren med tillstånd från Fr.Francis J. Peffley's Apologetics Page

Till KATOLIKnu