Änglabrödet


Den första gång brödet nämns i Skriften är under den bestraffning Gud ger Abraham. "I ditt anletes svett skall du äta brödet." Det är betydelsefullt, att Gud nämner detta i Adams bestraffning, ty den nye Adam, Jesus Kristus (1 Kor 15:22), vill identifiera sig själv som "Livets bröd". Det är han som vill ge motgift till Adams synd.

Andra gången Skriften använder ordet bröd är i förbindelse med ordet "vin". Det är betydelsefullt, att brödet och vinet förekommer tillsammans. "Då bar Melkisedek, kungen i Salem (Jerusalem) ut bröd och vin, ty han var präst åt Gud den Högste". (1 Mos 14:18). Kristus är inte en levitisk präst. "Jesus har blivit överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek." (Heb 6:20). Likt Melkisedek är Jesus kung i Jerusalem och en Guds överstepräst, som offrar bröd och vin. Detta visar eukaristins betydelse, och hur den är besläktad med Kristi prästadöme.

Genom sina katolska präster fortsätter Kristus att frambära sin kropps och sitt blods offer under brödets och vinets gestalt i enlighet med Melkisedeks ordning. "Den natten då herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: ‘detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig.’ Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade: ‘Denna bägaren är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig." (1 Kor 11:23-25).

Det är här vid den sista måltiden som Jesus klargör, vad han talade om tidigare under sin verksamhet. Han är det sanna "änglabrödet". Skriften säger: "Och han gav befallning åt skyarna i höjden och öppnade himmelens dörrar, han lät manna regna över dem till föda, och korn från himmelen gav han dem. änglabröd fick människor äta". (Ps 78:23-25, jfr 2 Mos 16). "Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva." (Joh 6:48-52).

Vi ser sålunda, att syftet med eukaristin är, att Kristus skall leva i oss: "Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen" (Joh 6:54). Kristus ger oss sin kropp, sitt blod, sin själ och sin gudomlighet, som till smak och utseende är som en angenäm måltid med bröd och vin. Det är därför han säger: "Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck" (Joh 6:56). Genom tron erkänner vi, att eukaristin endast förefaller vara bröd, "han gav sig till känna för dem genom att bryta brödet" (Luk 24:35).

Eftersom eukaristin är Kristus själv, måste vi på lämpligt sätt förberedas att ta emot honom. Om vi har begått en dödssynd, måste vi först gå till bikt, innan vi tar emot kommunionen. I annat fall blir den heliga kommunionen orsak till vanhelgande istället för att ge själen nåd. S:t Paulus varnar oss: "Den som äter Herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod…Den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig" (1 Kor 11:27-29).

Vi bör komma ihåg att använda oss av bikten (Joh 20:23), att bereda oss att ta emot Kristus själv, "det levande brödet som har kommit ner från himlen" (Joh 6:51). Han kommer ner till oss varje gång vi firar mässans under.

översatt av Gunilla Gren med tillstånd från Fr.Francis J. Peffley's Apologetics Page; http://www.transporter.com/fatherpeffley/


Till KATOLIKnu