En vägledning för bikten


Fem steg för en bra bikt

  1. Pröva ditt samvete.
  2. Bli uppriktigt ledsen över dina synder.
  3. Bekänn dina synder.
  4. Besluta dig för att förändra ditt liv.
  5. Efter bikten skall du utföra den botgöring prästen ger.

Tillvägagångssättet i biktstolen

Du säger:

"Välsigna mig Fader, ty jag har syndat. Min senaste bikt var…. Dessa synder har jag gjort…"

Tala sedan om dina dödssynder och antalet gånger du har begått dem. Om du inte har någon dödssynd att bekänna, så bekänn de mindre synder du begått sedan din sista bikt. När du slutat uppräkningen av dina synder skall du säga:

"För dessa och alla synder i mitt förgångna liv är jag uppriktigt ledsen."

Prästen ger nu nödvändiga råd, utser din botgöring och ber dig att (i någon form) säga någon akt av ånger. Vänta sedan och lyssna, när prästen ger avlösning.

Säg sedan Tack Fader, lämna biktstolen och utför den botgöring prästen gett.

En akt av ånger

"O, min Gud, jag är hjärtligt ledsen över att ha syndat mot dig, och jag avskyr alla mina synder på grund av ditt rättvisa straff, men allra mest eftersom de förolämpar dig, min Gud, du som är helt god och förtjänar hela min kärlek. Jag är fast besluten att, med din nåds hjälp, inte mer synda och att undvika tillfällen till synd. Amen"

Olika slag av synd
Det finns två större slag av synder: arvsynd och personlig synd

Personlig synd är en synd som människorna begår. Det finns två slag av personliga synder, dödssynder och mindre synder.

Dödssynd är en fruktansvärd förolämpning mot Gud, så fruktansvärd att den förstör nådens liv i själen. Tre villkor måste samtidigt uppfyllas för en dödssynd:

  1. synden måste ha något mycket allvarligt som objekt;
  2. Personen måste vara fullt medveten om det som han/hon gjort;
  3. personen måste ha gjort det med full frihet att vilja utföra den.

Så jag kan inte begå en dödssynd, om det inte rör sig om något allvarligt ( t ex om jag stal en liten summa pengar från min arbetsgivare), eller om jag inte visste, vad jag gjorde ( t ex om jag skadade någon genom olyckshändelse eller obetänksamt) eller om jag inte handlade i full frihet ( t ex om jag stod under fysisk eller emotionell press).

En katolik bör känna till skillnaden mellan dödssynd och mindre synd.

Prövning av samvetet (samvetsrannsakan)

1. Jag är Herren din Gud. Du skall inte ha några främmande gudar jämte mig.

Ger jag tid för Gud i bön varje dag?

Söker jag att älska honom av hela mitt hjärta?

Har jag varit indragen i vidskepliga handlingar (t ex horoskop)eller har jag varit indragen i ockulta

handlingar?

Söker jag att överlämna mig själv till Guds ord, så som det lärs i kyrkan?

Har jag någon gång tagit emot kommunionen i dödssyndens tillstånd?

Har jag någon gång avsiktligt ljugit i bikten eller undanhållit prästen en dödssynd i bikten?

2. Du skall inte missbruka Herren din Guds namn.

Har jag missbrukat Guds namn, lindrigt eller vårdslöst?

Har jag varit arg på Gud?

Har jag önskat något ont över någon annan person?

Har jag förolämpat någon helig person eller missbrukat något heligt föremål?

3 Kom i håg att helga Herrens dag.

Har jag avsiktligt låtit bli att gå till mässan på söndagar eller på heliga dagar, då man är förpliktat att gå?

Har jag försökt att iaktta söndagen som familjens dag och en dag för vila?

Gör jag onödigt arbete på söndagar?

4.Hedra din fader och din moder.

Hedrar och lyder jag mina föräldrar? Har jag försummat mina plikter mot min make/maka och mina barn?

Har jag gett min familj ett gott religiöst exempel?

Försöker jag att stifta fred inom livet i mitt hem?

Har jag omsorg om gamla och svaga släktingar?

5. Du skall inte döda.

Har jag utfört abort eller uppmuntrat någon till abort? Har jag fysiskt skadat någon? Har jag missbrukat alkohol eller droger? Har jag förargat någon och därvid fört någon att synda?

Har jag varit arg eller förbittrad?

Har jag låtit hat bo i mitt hjärta?

Har jag steriliserat mig för att utöva födelsekontroll?

Har jag uppmuntrat eller talat försonande ord om sterilisering?

6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Har jag varit trogen mina äktenskapslöften i tanke och handling?

Har jag varit indragen i någon sexuell verksamhet före äktenskapet eller utanför äktenskapet?

Har jag använt preventivmedel eller konstgjord födelsekontroll?

Har varje sexuell handling i mitt äktenskap varit öppet för att förmedla nytt liv?

Har jag respekterat alla medlemmar av det motsatta könet eller har jag tänkt på andra människor som objekt?

Har jag varit skyldig till någon homosexuell handling?

Söker jag att vara ren i mina tankar, ord och handlingar?

är jag noga med att klä mig ärbart, så att jag inte frestar andra?

Har jag gjort mig skyldig till onani?

7. Du skall inte stjäla.

Har jag stulit något som inte är mitt?

Har jag återlämnat eller ersatt det jag stulit?

ödslar jag tiden i arbetet, skolan eller hemma?

Ångrar jag mig omåttligt att sätta pengar på spel, i det jag förnekar min familj och dess behov?

Betalar jag omedelbart mina skulder?

Söker jag att dela det jag har med de fattiga?

8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

Har jag ljugit?

Har jag skvallrat? Har jag skadat någons rykte?

Har jag talat bakom någon annans rygg?

är jag kritisk, negativ eller kärlekslös i mina tankar om andra?

Håller jag tyst med det jag fått veta i förtroende?

9. Du skall inte ha begär till din nästas fru.

Har jag samtyckt till okyska tankar? Har jag förorsakat dem genom okysk TV, bio, böcker, tidningar eller internet? Ber jag genast för att slå bort okyska tankar och frestelser? Lyssnar jag på eller invecklar jag mig i okyska konversationer eller skämt?

10. Du skall inte ha begär till det som tillhör din nästa.

är jag avundsjuk på det som andra har? Avundas jag andra människors familjer eller ägodelar?

är jag girig eller självisk?

är materiella ägodelar syftet i mitt liv?

Litar jag på att Gud har omsorg om alla mina materiella och andliga behov?

översatt av Gunilla Gren med tillstånd från Fr.Francis J. Peffley's Apologetics Page

Till KATOLIKnu