Satan, satanism


Katolska Kyrkans Katekes

Antikrists olika manifestationer Predikant vid påvens fastereträtt återger verk av V.S. Solovyov Översättning till svenska från zenit.org.

Tusenårig dans med hin håle Även djävulen har sin historia, fylld av sviktande konjunkturer. En ny historisk översikt visar hur föreställningar om och framställningar av den Onde växlat under de senaste 1 000 åren, fram till dagens spektakulära filmgestaltningar.Av Astrid Söderbergh Widding; SvD 2002-11-01

änglarnas fall, Satan och demonerna

Artiklar

Exorcism

Intervju med exorcisten f. Gabriele AmorthDon Gabriele Amorth är exorcist i Roms stift www.medjugorje.org

Exorcism En översättning av en artikel från Nätuppslagsverket "The Catholic Encyclopedia"

Exorcist En översättning av en artikel från Nätuppslagsverket "The Catholic Encyclopedia"

nästa Frågor om exorcism Fråga prästen

Paven er djevelutdriver Pave Johannes Paul II har gjennomført tre djevelutdrivelser siden han ble innsatt som pave i 1978. Den siste så sent som i september. Det hevder en ledende eksorsist i den katolske kirken. Aftenposten 2000-02-18

Artiklar på engelska


Till KATOLIKnu