Handlingar för ett bättre kristet äktenskap


Förpliktelse

Alla kall kräver hängivenhet. Genom eftertänksam och kärleksfull ansträngning kan vi stärka vårt äktenskap. äktenskapets sakrament ger nåd att fortsätta förbindelsen.

Omsorg

Vi visar att vi har sann omsorg genom vår kärlek och våra handlingar i tillgivenhet, omsorg och bekymmer om vår make/maka och familj.

Komplimanger

Vi mår alla bra av ärliga och äkta komplimanger. Ett vänligt ord ger näring och understödjer de goda ansträngningarna hos varje familjemedlem.

Medlidande

När vi verkligen har omsorg, beveks vi att stanna till och delta i och känna lidandet hos en familjemedlem, precis som Herren dog för oss.

Kompromiss

Vi kan stabilisera äktenskaplig kärlek och harmoni, och vi kan undvika konflikter genom vår flexibilitet.—vår villighet att ge vika och gå andra till mötes.

Förändring

Förändring är svår. Vi borde söka att först förändra och förbättra oss själva och ha tålamod med andra, när de strävar efter förändring.

Förenlighet

äktenskapet stärks genom att vi intresserar oss och tar del i varandras aktiviteter och genom att vi utvecklar gemensamma intressen.

Uppvaktning

äktenskapet görs pulserande genom fortsatt uppvaktning. Blommor, speciella data, att äta middag ute o s v ,håller ett äktenskap fräscht och hjälper det att blomstra. Ta inte din make/maka för given.

Kommunikation

Kommunikation åstadkoms bäst, när vi är känsliga för varandra, och när vi lyssnar – när vi gör en ansträngning att dela känslor med varandra. Var observant på att lägga märke till outtalade kommunikationer och behov.

Barn

Barn är en välsignelse och en gåva från Gud. De är frukt av kärlek, och de kommer att växa och utvecklas i enlighet med den andliga näring, som deras föräldrar förser dem med. Tag del i deras liv. Den kärlek du ger som förälder kommer endast att stegra den du delar med din make/maka.

Tillmötesgående

Att vara omtänksam, hövlig och hänsynsfull stärker kärleken och förhindrar, att vi tar vår make/maka och familj för självklar.

Valuta

Spendera (kontanter, kreditkort o s v) i linje med inkomst. Försök att undvika att skapa ekonomiska problem och oro och stress för familjen genom att spendera för mycket pengar.

Glatt lynne

Var glad och positiv. Undvik att klaga samt kritiska och nedlåtande domar.

När känslor

Uppskatta din familj och tacka Gud för denna välsignelse i dina böner. äktenskapet är den klippa, varpå din familj bygger och frodas. Uppskatta det högt i alla dina tankar och handlingar.

Klanen

Genom äktenskapet växer ens familj att inkludera ingifta släktingar. Goda relationer med den utvidgade familjen förbättrar kvaliteten i äktenskapet och eliminerar onödig stress.

Mod

äktenskapet, likt alla kall, kräver andlig styrka och mod, speciellt i svåra tider och tider av lidande. Genom bön och sann hängivenhet inför våra sakramentala löften, kan Guds nåd ge oss styrka att gå i land med vilken svårighet som helst.

Kyrkan

Kyrkan är vår utsträckta andliga familj. Liksom i vår familj hemma så är vi medlemmar, som påverkas av varandra i vår kyrka, och vi är kallade att älska och tjäna.

Kristus

Endast genom Kristus fulländar vi äktenskapet. Liksom i en triangel med Kristus i toppen, rör vi oss närmare Kristus som man och hustru, och så kommer de också verkligen närmare varandra.

Artikeln är översatt av Gunilla Gren med tillstånd från Fr.Francis Peffley's Apologetics Page


Till KATOLIKnu