En vägledning till äktenskapet utifrån Skriften


Syftet med äktenskapet: Förening (kärlek) och alstrande (av liv)

…Till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem, och Gud sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er…" Då sade Herren Gud: "Det är inte bra för mannen att vara ensam, jag vill göra en hjälp som passar honom". Så gjorde Herren Gud så, att mannen föll i djup sömn, och medan han sov, tog han en av hans revben och ersatte dess plats med kött. Och revbenet som Herren Gud hade tagit från mannen gjorde han till en kvinna, och han förde henne till mannen. Sedan sade mannen. Detta är ben av mitt ben och kött av mitt kött, hon skall kallas maninna, ty av man är hon tagen. "Därför skall en man lämna sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de två blir ett kött". (1 Mos 1:27, 28, 2:18-24) (1 Tim 5:14)

Barn är en välsignelse

Se, söner är en gåva från Herren, livsfrukt en lön. Liksom pilar i en krigares hand är söner som man får i unga år. Salig är den man som har sitt koger fullt av sådana. Han skall inte komma på skam, när han talar med sina fiender i porten. (Psalm 127:3-5)

Då förde man barn till Jesus för att han skulle lägga sina händer på dem och be. Lärjungarna visade bort människorna. Men Jesus sade: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty himmelriket hör sådana till." Och han lade sina händer på dem och gick sedan därifrån (Matt 19:13-15).

Jakobs vrede riktades mot Rakel, och han sade: "Håller du då mig för Gud? Det är ju han som förmenar dig livsfrukt." (1 Mos 30:2) (Se också 1 Mos 4:1, 25, 5:29, 17:16, 29:32-35, 30:1,6, Ords 17:6, Ps 128).

Födelsekontroll är synd mot äktenskapet

Så tog Boas Rut, och hon blev hans fru. Och han gick in till henne, och Herren gav henne livsfrukt, och hon födde en son. (Rut 4:13)

Då sade Juda till Onan: "Gå in till din broders fru och uppfyll din plikt som svåger och skaffa så avkomma åt din broder." Men Onan visste, att avkomman inte skulle räknas som hans, så när han kom samman med sin broders fru, lät han sin säd spillas på marken för att han inte skulle ge avkomma åt sin broder. Och det han gjorde behagade inte Herren, och han slog honom också. (1 Mos 38:8-10) Observera att Gud slog Onan på grund av hans födelsekontroll, inte eftersom han vägrade att ge barn åt sin broder, eftersom bestraffningen för detta är något mycket mindre än döden i 5 Mos 25:5-10.

äktenskapets oupplöslighet

Och du gör åter detta. Du översållar Herrens altare med tårar genom att gråta och klaga, eftersom han inte längre vill se offergåvorna eller ta emot dem med välbehag ur din hand. Du frågar: "Varför gör han inte det?" Eftersom Herren var vittne till förbundet mellan dig och din ungdoms hustru, mot vilken du varit trolös, trots att hon är din följeslagare och din hustru i förbundet. Har inte den ende Guden åt oss gjort och uppehållit livets ande? Och vad önskar han? Gudfruktig avkomma. Så tag er i akt och låt ingen vara trolös mot sin ungdoms hustru. Ty jag hatar skilsmässa säger Herren, Israels Gud, och att man höljer sig i våld, säger härskarornas herre. Så ta er i akt och var inte trolösa. (Mal 2:13-16).

Och fariséerna kom fram, och för att sätta honom på prov frågade de: "är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru?" Han svarade dem: "Vilka bestämmelser har Mose gett er?" De sade: "Mose tillåter att man skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig." Men Jesus sade till dem: "Ja, därför att ni är förstockade skrev han denna bestämmelse. Men vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett kött. Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt." När de kom hem frågade lärjungarna honom på nytt om detta. Och han sade till dem: "Den som skiljer sig från sin hustru och gifter om sig är en äktenskapsbrytare, och om hon skiljer sig från sin man och gifter om sig är hon en äktenskapsbryterska." (Mark 10:2-12).

Till de gifta ger jag denna föreskrift som inte är min utan Herrens - en hustru får inte lämna sin man - men gör hon det ändå, skall hon förbli ogift eller gifta sig med mannen - och en man får inte skilja sig från sin hustru. (1 Kor 7:10,11, se också 1 Kor 7:39, Rom 7:1-3).

Förpliktelser i äktenskapet

Men med tanke på frestelse att leva omoraliskt skall varje man ha sin egen hustru, och varje kvinna ha sin egen man. Mannen skall ge hustrun vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte själv över sin kropp, det gör mannen. Likaså bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte ifrån varandra annat än för en tid, om ni har enats om det för att ostört kunna ägna er åt bön och sedan vara tillsammans igen. Annars kan Satan fresta er, eftersom ni inte förmår leva avhållsamt. (1 Kor 7:2-5).

Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är kyrkans huvud - han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män.

Ni män älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämna sig själv för den för att helga den genom reningsbadet i vattnet och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynka; helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan - vi är ju delarna som bildar hans kropp. "Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall bli ett kött". Detta rymmer ett stort mysterium, här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men dessutom skall var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa respekt för sin man". (Ef 5:22-23, se även 1 Kor 7:27-38/Kol 3:18).

Välsignelserna av en god hustru

Gård och gods får man i arv från sina fäder, men en förståndig hustru är en gåva från Herren. (Ords 19:14, 18:22).Vem kan hitta en god hustru? Hon är dyrbarare än juveler. Hennes mans hjärta förlitar sig på henne, och han kommer inte att sakna någon fördel. Hon gör honom gott och inte ont i alla sina livsdagar… Behag är svekfullt. Och skönhet är förgänglig, men en kvinna som fruktar Herren skall prisas. (Ords 31).

Mannen är välsignad genom sin hustru

Din brunn må vara välsignad och gläd dig över din ungdoms hustru, en älsklig hind, en behagfull gasell. Låt hennes barm alltid förnöja dig, i hennes kärlek finner du ständigt din lust. (Ords 5:15-19).

Njut livet med den kvinna du älskar, så länge de fåfängliga livsdagar varar, som ges dig under solen, ty detta är den del du får i livet vid den möda som du gör dig under solen. (Pred 9:9, 5 Mos 24:5, 1 Pet 3:7).

Den troende maken/makan helgar den icke troende

Ty den icke troende mannen helgas genom sin hustru…(1 Kor 7:14-16).

Otukt (sex före äktenskapet) är synd mot renheten och äktenskapet.

Låt äktenskapet hållas i ära bland alla, och låt den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma. (Hebr 13:4. Se även Ef 5:5,6, Gal 5:16-24, Upp 22:14,15, 1 Kor 6:15-20)

Artikeln är översatt av Gunilla Gren med tillstånd från Fr.Francis Peffley's Apologetics Page


Till KATOLIKnu