Det eukaristiska året

Eukaristin står alltid i centrum för vårt kristna liv. Där möter vi Kristus i hela hans mysterium, både som korsfäst och förhärligad. Han är verkligt närvarande för att bli föda för vår jordiska existens. Om vi vill leva som kristna är det livsviktigt att delta i eukaristin. Tillsammans med hela Kyrkan får vi nu börja ett eukaristiskt år. Det skall hjälpa oss att tränga allt djupare in i detta sakrament. Då kan hela vårt liv bli eukaristiskt, alltså besjälat av den tacksägelsens glädje som Jesus vill ge oss del av.

Hur firar man då detta eukaristiska år? Det börjar med den stora eukaristiska världskongressen i Guadalajara i Mexico. I vårt stift blir det två höjdpunkter: Kristi kropps och blods procession på Stockholms gator den 29 maj 2005 och stiftsvallfärden till Vadstena den 3 september 2005. Det viktigaste under ett sådant år är att vi alla förnyar vår kärlek till Kristus i eukaristin. Vi är inbjudna att ta emot honom där så ofta vi kan. Tänk om fler skulle ge sig tid att delta i vardagsmässan och den eukaristiska tillbedjan. Det skulle kunna bli en andlig förnyelse och ny vår för hela vårt stift.. Det är också viktigt att fördjupa sin kunskap och insikt i den eukaristiska teologin, t.ex. genom att läsa påven Johannes Paulus II:s encyklika om detta sakrament.

Det är min bön och förhoppning att detta eukaristiska år skall bära rik frukt i mångas omvändelse till Kristus, till ett djupare andligt liv och ett engagemang för evangelisation och diakoni.

Med min förbön och välsignelse,

Stockholm den 15.10.04, Teresa av Jesus
+Anders Arborelius ocd


Annat av Biskopen
Till KATOLIKnu