Det eukaristiska året inleds

Söndag den 17e oktober öppnar påven Johannes Paulus II det eukaristiska året med en mässa i Peterskyrkan klockan 17.30. Mässan sammanfaller med tidpunkten för avslutandet av den eukaristiska världskongressen i Guadalajara i Mexiko. Efter mässan ställs det Heliga Sakramentet ut för tillbedjan och det kommer att ges eukaristiska välsignelse.

Under hela sin tid som påve har Johannes Paulus II betonat eukaristin som helt central för kyrkans liv och verksamhet, något som bland annat återspeglas i hans encyklika ”Eukaristin och Kyrkan” som publicerades 2003.

Det var i samband Kristi kropps- och blodsfest i juni i år som påven meddelade att det eukaristiska året skulle inledas den 17 oktober i år och avslutas med biskopskonferensen i Rom nästa år den 2-29 oktober, som har temat “Eukaristin: källan och hödjpunkten i Kyrkans liv och mission”. I sin predikan i Lateranbasilikan sa han bland annat att ”Eucharistin är centrum för Kyrkans liv” och att Kristus i Eukaristin “… offrar sig själv till Fadern för oss, gör oss delaktiga i hans offer, och ger sig själv till oss som livets bröd för vår resa på världens alla stigar”.

Den sjunde oktober publicerade Johannes Paulus II det apostoliska brevet “Mane nobiscum Domine” .Där skriver han bl a att ”Det finns utrymme för många initiativ…Jag begär dock inte det exceptionella, utan snarare att alla initiativ ska utmärkas av en inre uppriktighet. Om det enda resultatet av detta år är en renässans för firandet av söndagsmässan och den eukaristiska tillbedjan utanför mässans ram, i alla kristna gemenskaper, så är detta nådens år en stor framgång. På samma gång är det bra att sikta högt och inte nöja sig med det medelmåttiga eftersom vi alltid kan räkna med Guds hjälp”.

I ett uppföljande dokument från gudstjänstkongregationen föreslås att man på både stifts- och församlingsnivå reflektera kring Eukaristin ur olika perspektiv. Man understryker vikten av att kyrkans medlemmar ges möjligheter till tillbedjan av det Heliga Sakramentet och föreslår att man särskilt ger ungdomarna sådan möjlighet i samband med ex palmsöndagen. Kongregationen föreslår också att man i respektive land diskuterar lokala pastorala och doktrinära problem, ex prästbrist, lågt deltagande i söndagsmässan och föreslår att det ordnas lokala eukaristiska kongresser.

Kongregationen återknyter till påvens uppmuntran att göra allt för att söndagsmässan ska ha den centrala platsen i församlingens liv. I anknytning till det betonas vikten av att de troende får kunskap om hur man beter sig värdigt i kyrkan, och att de troende får hjälp att förbereda sig i sitt inre under mässan – i synnerhet under mässans mest viktiga moment. Man framhåller också hur viktigt det är med andlig vägledning för de som, av olika skäl, inte kan ta emot kommunionen, men som deltar i mässan.

I Stockholms katolska stift kommer vi att särskilt uppmärksamma året under Kristi kropps- och blodsfest nästa år, och vid den planerade stiftsvallfärden till Vadstena den tredje september 2005.

Maria Hasselgren
Pressekreterare
Stockholms katolska stift
08-462 66 27, 070-252 19 30
maria.hasselgren@katolskakyrkan.se


Till KATOLIKnu