En samvetsrannsakan för barn


 

I. Jag är Herren din Gud. Du skall inga andra gudar hava jämte mig.

Ger jag tid åt Gud varje dag i bön?

Litar jag på vidskepelse, amuletter som ger god lycka, mer än på Gud allena?

Har jag förkastat någon kyrkans lära eller förnekat, att jag var katolik?

II. Du skall inte missbruka Herrens din Guds namn.

Har jag använt orden "Gud" eller "Jesus" i vrede eller vanvördigt?

Har jag använt orent eller fult språk? Har jag önskat något ont om någon annan?

III. Kom ihåg att helga Herrens dag.

Har jag låtit bli att gå till mässan på söndagar eller andra förpliktade dagar?

Har jag kommit sent till kyrkan eller gått tidigt? Försöker jag att visa vördnad och vara uppmärksam under mässan?

Undviker jag onödigt arbete på söndagar?

Gör jag söndagen till en dag för bön eller vila?

IV. Hedra din fader och din moder.

Respekterar och lyder jag mina föräldrar?

Har jag vanhedrat eller behandlat dem illa i ord eller handling?

är jag villig att hjälpa till hemma eller måste man tjata på mig hundratals gånger?

Försöker jag komma överens med mina bröder och systrar? är jag en skvallerbytta eller översittare?

Ger jag ett gott exempel, särskilt för yngre syskon?

Respekterar jag andra överordnade: präster, nunnor, polisen, gamla människor, barnvakter?

V. Du skall inte döda.

Slår jag andra eller skadar deras kroppar?

Säger jag onda saker eller gör narr av andra för att såra deras känslor?

Säger jag elaka saker om andra bakom deras rygg?

Har jag slutat att tala med någon? Uppmuntrar jag andra att göra onda saker?

Försöker jag att älska alla människor, födda och ofödda?

VI. Du skall inte begå äktenskapsbrott.

Behandlar jag min kropp och andra människors kroppar med renhet och respekt?

Ser jag på TV-föreställningar, bio eller bilder, som är dåliga?

är jag anspråkslös i mitt tal och de kläder jag har på mig?

VII. Du skall inte stjäla.

Har jag tagit saker som inte är mina från någon affär eller från någon annan?

Har jag på skämt förstört eller missbrukat någon annans egendom?

Lämnar jag tillbaka saker som jag har lånat? I gott tillstånd?

VIII. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

är jag ärlig i mitt skolarbete?

Ljuger jag för att få mig att verka bra?

Ljuger jag för att skydda mig från straff?

Ljuger jag för att få någon annan människa att verka dålig eller för att göra det besvärligt för dem?

IX. Du skall inte ha begär till din nästas hustru.

Tillåter jag, att mina föräldrar har tid för varandra, eller går jag och är avundsjuk och önskar att de skall ge mig mer uppmärksamhet?

Blir jag ond, när jag måste dela mina vänner med andra?

Finns det barn jag inte vill leka med eller vara tillsammans med eftersom de ser annorlunda ut?

X. Du skall inte ha begärelse till det som tillhör din nästa.

är jag avundsjuk eller svartsjuk på de saker eller möjligheter andra har?

är jag tacksam mot Gud och mina föräldrar för det de har gett mig?

Delar jag de ting jag har med min familj, vänner och fattiga människor?

En akt av ånger

O, min Gud, jag är hjärtligt ledsen över att jag har förolämpat dig, och jag avskyr alla mina synder, ty jag fruktade att förlora himlen och för helvetets plågor, men allra mest eftersom de förolämpar dig, min Gud, som är helt god och förtjänar hela min kärlek. Jag är fast besluten att med din nåds hjälp inte synda mer, att ändra mitt liv och att undvika det som leder mig att synda. Amen.

Av  f. Edward Filardi, Gaithersburg, Maryland. Artikeln är översatt av Gunilla Gren med tillstånd från Fr.Francis J. Peffley's Apologetics Page

Till KATOLIKnu