Katolsk tro & lära

Teologiska grundfrågor

Gud

Skapelsen

Människan

Kristus

Bibeln

Tron

Kyrkan

Livet i nåden-helgonen

Sakramenten & Sakramentalier

Änglar, demoner, exorsism etc.

Escatologi

Länkar om Katolska kyrkans lära

Fler länkar på engelska

Catholic teaching


Allmänt om Katolska kyrkan

Katolska kyrkan i Sverige och i Världen;

Allmänt om Katolska Kyrkan

Kyrkan, påveämbete & hierarki

Artiklar

Kultur & Samhälle

Katolska kyrkan i andra länder

Kända katoliker

Konvertiter

Religiösa Ordnar, Klosterväsende


Dokument & Källor

Biblar

Katolska översättningar

Andra

Artiklar


Encyclikor och andra kyrkliga dokument

Fler länkar på engelska

Sources of the faith


Katekeser

Fler länkar på engelska

Catechisms

Liturgi

Liturgi

Böner

Sakrament

Sakramentalier

Helgon

Änglar & demoner

Etik & moral

Moralteologi 

Tio Guds Bud

Allmän moralteologi

1:a budet

Gud

2:a budet

Heliga namn

3:e budet

Tiden

4:e budet

Föräldrar, barn

5:e budet

Människovärde

Krig, försvar

Abort

Eutanasi

Dödsstraff

Genetisk forskning, organdonation

Hälsa, sjukvård, åldrande

6:e budet

Äktenskap, sexualitet

Homosexualitet

7:e budet

Jorden, egendom

Djur, natur, miljö

Kyrkans sociallära

Ekonomi & social rättvisa

Internationell rättvisa

Fattigdom

8:e budet

Sanning & lögn,
tystnadsplikt, massmedia

9:e budet

Sexuella begär

10:e budet

Begär till tingen

Andlighet

Bön & Spiritualitet

Helgon

Änglar & demoner

Underverk

Uppenbarelser

Rosenkransbönen

Ekumenik & Religion

Ekumenik

Protestantism

Olika kristna länkar

Religion

Judendom

Islam

Länkar religion

Allmänna artiklar religion

Buddhism

Hinduism

Övrigt

Sekter

Apologetik

Kultur, historia mm.

Konst & Arkeologi

Kyrkohistoria

Bibliotek, Bokhandlare, Litteratur, Film, Konst, religiösa bilder, clip-art

Traditioner, seder och bruk mm.

Katolska Länkar

Världen

Norden

Sverige

Stiftets organisationer

Ordnar & Kloster

Katolska Ungdomsorganisationer

Internationella Ungdomsorganisationer

Katolska präster

Katolska grupper

Församlingar

Skolor & Förskolor

Tidskrifter

Bibliotek, Bokhandlare, Litteratur, Film, Konst etc

Portaler

Lära & apologetik

Svenska katoliker

Sajter som har länkat oss

Länkar på olika språk

Uppdateringar

Katolska nyheter

Biskop Anders

Fråga Prästen

Medarbetare