Ekumenik


Ekumeniska sajter

Ekumenik(Forum på Katolska kyrkans stifts hemsida): Vad är ekumenik? Ekumenik internationellt, Ekumenik i Sverige, Katolska Ekumeniska Nämnden, Samarbetsorganisationer, Interreligiös dialog, Litteratur, Länkar
Andre kristne trossamfunn
Nätverket för kristna tänkare

Artiklar om ekumenik

Det finns ett litet vackert ord Fredagen den gick den 20 juli gick Biskop Anders Arborelius "ut i pressen med annons där han ber om förlåtelse för att ett barn utsatts för upprepade sexuella övergrepp av en katolsk präst. Samhället skulle må väldigt gott om fler följde biskopens exempel och vågade erkänna begångna fel och be om förlåtelse. Detta gäller inte minst i det offentliga och politiska livet där ingen förlåtelse idag tycks finnas att få. Den som felat väljer därför oftast att göra sig oanträffbar eller komma med ursäkter som ingen kan ta på allvar. TÄNK OM NÄSTA politiker eller offentliga person som missbrukat sin makt, fuskat med skatt, kvitton eller kontokort, ljugit eller misskött sitt uppdrag skulle våga kliva fram och uppriktigt säga: "Jag har gjort fel. Förlåt mig!" Det är svårt att fortsätta vara arg på den som ångrar sig och säger förlåt." Elisabet Lann, Ledarsidan, Smålandsposten Måndag 23 Juli 2007

Tänka sig att påven är katolik "Äntligen någon som tror på något och som inte är villig att kompromissa med sin övertygelse för kortsiktig popularitet. Men kanske är det Benedictus XVI som står närmast tidsandan. Många bland dem som söker sig till religionen, och de är flera än vad vi i det sekulariserade Sverige vanligen föreställer oss, gör det för att få något att tro på, några fundamentala dogmer i en annars föränderlig värld där intellektuell opportunism härskar." av Carl Rudbeck, SYDSVENSKAN Måndag 23 juli 2007

Svar på frågor beträffande vissa aspekter rörande läran om Kyrkan Vad har egentligen Vatikanen sagt om övriga kristna? Här är hela - den mycket korta och koncisa - texten i svensk översättning.KONGREGATIONEN FÖR TROSLÄRAN (översättning Katolsk Observatör 20070711

Viktigt dokument beträffande läran om Kyrkan Kongregationen för Trosläran, som är den myndighet som under Påvens auktoritet har att vaka över tron och läran i Kyrkan, har offentliggjort ett betydelsefullt dokument beträffande läran om Kyrkan, daterat den 29 juni, med titeln ”Svar på frågor om några aspekter rörande läran om Kyrkan”. I detta dokument, som består av fem frågor med svar, bekräftar Kyrkans läroämbete att den av Jesus Kristus grundade Kyrkan ”subsisterar” (subsistit, består) endast i den katolska Kyrkan (Lumen gentium 8).Katolsk Observatör 20070711

Besk Vatikankritik mot andra kristna Vatikanen. Protestantismen kan knappt ens kallas för kyrka, heter det i ett officiellt dokument från Heliga stolen. Både protestanter och ortodoxa kritiseras i det 16-sidiga dokumentet från Vatikanens troskongregation - tidigare känd som inkvisitionen. Däremot betonas att den ortodoxa kristenheten är "en sann kyrka" och alltså inte kättare, även om de ortodoxa lider av ett "sår", då de inte accepterar påven som sitt överhuvud. Med protestanterna är det betydligt värre ställt, enligt dokumentet: "Det är svårt att se hur begreppet kyrka över huvud taget skulle kunna användas", heter det. Sydsvenskan 10 juli 2007

Endast katolicismen besitter sanningen om den kristna tron, slår Vatikanen fast fullhet. Lars Cavallin som är teologie doktor och dekan i Västsverige bedömer att troskongregationen åter vill uppmärksamma att det inte är likgiltigt om man tillhör katolska kyrkan eller inte.- Det finns de som säger: "Vi är alla delar av ett och samma." Det är vi inte, säger Cavallin till Dagen. - Vi menar att det finns en historisk fullhet och det är den katolska kyrkan. De andra har element av sanning och nåd och är inte likgiltiga för frälsning. Men de har inte hela fullheten. Och för vissa är det lika förargelseväckande som att man säger: "Jesus Kristus är den ende, och unik. Han är inte på samma nivå som Buddha, Sokrates eller någon annan." Nya Dagen 12 juli 2007

Katolska kyrkan och Missionskyrkan erkänner officiellt varandras dop.Nu har Katolska kyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan officiellt erkänt varandras dop. Det skedde söndagen den 21 januari vid en gemensam gudstjänst i Mikaelikyrkan i Skärholmen där bekräftelsen högtidligen markerades av biskop Anders Arborelius och missionsföreståndare Göran Zettergren, meddelas på Katolska stiftets hemsida. Mikaelikyrkan är en kyrka där gudstjänster firas av båda kyrkorna, från katolskt håll inte minst av kaldeiska och polska grupper. De praktiska konskevenserna av doperkännandet är små eftersom de båda kyrkorna redan tidigare betraktade varandras dop som giltiga men det formella erkännandet är ett led i utvecklingen där varje synligt steg mot enhet är viktigt. Överenskommelsen följer de ekumeniska riktlinjer mellan kyrkorna i Europa som dokumenterats i Charta Oecumenica.Katolskt Fönster 2007-01-22

Protestantisk författare frågar: Är reformationen över? Mark Noll om katolikers och evangeliskas förbättrade relationer. zenit.org

Katolskt - lutherskt dokument om apostolicitet närmar sig Den Heliga Stolen och den Lutherska världsförbundet befinner sig i de avslutande stadierna av att skriva ett gemensamt dokument om Kyrkans apostolicitet och apostoliska succession. zenit.org

Omöjligt välsigna homovigsel Man måste hålla isär att samhället ger samma juridiska skydd för olika samlevnadsformer och kyrkans teologiska tolkning av vad ett äktenskap är. Kyrkan ska ställa upp mot all diskriminering av homosexuella. Det behöver inte leda till att den gör avkall på äktenskapet som en förening mellan man och kvinna. Tolkningen måste göras tillsammans med andra kyrkor. Kyrkorna har ett ömsesidigt ansvar för varandra och måste i all ödmjukhet se till att ingen överger det de tillsammans tror vara den apostoliska tron. I ett mycket hovsamt brev skriver kardinal Kasper, som har huvudansvaret för enhetsfrågorna i Rom, till ärkebiskop Hammar: "Jag ber er därför att ta med och beakta det ekumeniska perspektivet och de teologiska argument, som ligger till grund för vår gemensamma tradition, när besluten ska fattas av olika instanser i den svenska evangeliska kyrkan och att ni tar ansvar för att de ekumeniska relationerna, som har vuxit, inte tar skada". Jonas Jonson biskop i Strängnäs, SvD 17/2 2004

Frånta kyrkan vigselrätten Inför en enkel registrering hos civil myndighet för homosexuella eller heterosexuella par som väljer att leva tillsammans. Alltså ingen ceremoni, bara namnteckningar på ett papper. Sedan kan kyrkosamfund, humanetiska föreningar eller paret självt arrangera önskad akt. Bara så kan respekten för såväl religionsfriheten som för enskilda människors läggning och livsval upprätthållas. Krister Andersson, missionsföreståndare Svenska Missionskyrkan, SvD 16/2 2004

När vi återspeglar Jesus når vi människors hjärtan Men jag tror bergfast att vi har en större grad av enhet än vi anar. Det är dopets enhet. Vi är döpta in i Kristi påskmysterium. Vi är lemmar i Kristi mystiska kropp. Vi är bebodda av den treenige Guden. Vi är hans folk redan nu. Om vi kunde lära oss att ta bättre vara på den enhet som vi har, då kan vi också bidra mer till att föra människor närmare Kristus - redan nu. Vi måste hitta en helig strategi för att framhäva enheten och inte sätta fokus på splittringen.Biskop Anders Arborelius Nya Dagen 2003-10-24

Unik dialog med Pingströrelsen På måndagen inledde Stockholms katolska stift en ekumenisk dialog med den svenska pingströrelsen. Det är första gången samtal sker på en nationell nivå mellan katoliker och pingstvänner och samtalen är på så sätt unika också i internationella sammanhang.
”Vi har upptäckt genom åren, inte minst under debatten kring Ecce Homo och i synen på Jesus Kristus unika personlighet att vi står mycket nära varandra i vissa avseenden. Och jag är glad om samtalen leder till att vi fortsätter reda ut fördomar på ömse håll”, säger pater Henrik Roelvink en av sex personer i den katolska delen av samtalsgruppen.
I gruppen ingår även biskop William Kenney, överläkare Mikael Alvarsson, Stockholm, teologie doktor Jonas Holmstrand, Uppsala, diakon Erik Kennet Pålsson, Haninge och dominikansyster Veronica Tournier, Rögle.
Inför måndagens inledande samtal, som för övrigt kommer att fortsätta vid ett par tillfällen under 2003, publiceras ett gemensamt manifest av biskop Anders Arborelius och föreståndaren för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm Sten-Gunnar Hedin. (2003-02-01)

Jesus mer än en mytFörr slogs pingstvänner och katoliker om själarna. I tradition och teologi gick en klyfta. I dag på Brännpunkt skriver en katolsk biskop och en ledare för Pingströrelsen för första gången ett gemensamt trosmanifest med Jesus i centrum. Ytterst är udden riktad mot ärkebiskopen K G Hammars tvivlande teologi. Biskop Anders Arborelius biskop, Sten-Gunnar Hedin föreståndare Filadelfiaförsamlingen Stockholm, SvD 2003-01-28

Avhopp från prästämbetet Kyrkan sådan den idag framträder i Sverige tycks för Harald Riesenfeld inte te sig bara som hotad utan också som grovt korrumperad. Tidskriften Biblicum nr 5, 1983

Om att konvertera till den katolska tron Från Katolska Biskopsämbetet

Jag och min? Eller vi och vår? - Både... och!Biskop Ander Arborelius Om rättfärdiggörelsen i den katolsk-lutherska trosdialogen (Katolsk Magasin nr 2 - 2000)

Saligförklaringen av Moder Elisabeth Hesselblad 9 april 2000 Av Yvonne Maria Werner

Samfund

Pingstkyrkan räds skolningPingströrelsen har länge nonchalerat behovet av teologisk skolning. I kölvattnet av denna brist har religiösa megastjärnor och ny teologi med krav på starkt ledarskap och underordning fått ökat utrymme. Händelserna i Knutby bör bli en startpunkt för självkritik, skriver pingstvännen och teologen Göte Olingdahl.SvD 040127

Lärofrågor

Unikt samarbete mellan biskop Anders och pingstpastor (2003-09-30)

Att våga följaEn andlighet som bara är till för egoistisk bekräftelse blir ytlig. Tron behöver förankring i det som är utom och bortom individen. I Jesu kallelse till ett liv i efterföljelse ställs människan inför sanningen om sig själv.Biskop Anders Arborelius, Sten-Gunnar Hedin; SvD 24/3 2003

Arma sökare!Det är min förhoppning att den ärlige sanningssökaren inte skall bli alltför förvirrad av de diskussioner, som vi kristna nu ägnar oss åt i offentlighetens ljus. Jag har den fromma förhoppningen att han ser det som en inbjudan till honom att själv söka efter den Sanning som redan har börjat söka honom. Biskop Anders Arborelius

Vissa satte kaffet i vrångstrupenKatolske biskopen Anders Arborelius ångrar inte samarbetet med pingströrelsen och det gemensamma Jesusmanifestet Nya Dagen 18/3 2003

Kyrkans dogmer är sanningenTron finns där, oberoende av mig. Genom att ta emot hela paketet som en gåva blir jag löst från jagets tyranni och det individualistiska tvånget att själv snickra och plocka ihop en tro. Tron ska förvandla mig, jag ska inte förvandla den. Resultatet blir inte, menar Anders Arborelius, ett oreflekterat övertagande av vad andra bestämt, utan att den individuella tron alltmer närmar sig den kollektiva.Biskop Anders Arborelius; SvD 19/3 2003

Vad är av Gud och vad är av Enquist?Många vill göra sig en annan Kristus än Bibelns, inte bara Hammar och Enquist, t ex en gnostisk Kristus så som Thomasevangeliet gör. Gnosticismen, som på nytt blivit populär bl a genom New Age, var redan under urkyrkans tid ett allvarligt hot mot kristendomen och avslöjades som oäkta. SvD 16/3 2003

Modern dogmatism skrämmerEtt återkommande drag i det pågående samtalet om Jesu identitet är tendensen att spela ut trons innehåll mot den andliga erfarenheten. I den klassiska kristna traditionen har däremot "dogm" och "mystik" varit två sidor av samma mynt. Den kristna mystiken, det vill säga människors erfarenhet av en verklig Gud som ingriper i våra liv, är förbunden med historiens Jesus, hans liv, död och uppståndelse.Anders Arborelius Sten-Gunnar Hedin SvD 2/3 2003

Hedin och Arborelius försvarar Jesusmanifestet I ett kulturellt klimat där den som med övertygelse vittnar om sin tro och sin erfarenhet avfärdas som "dogmatisk", hamnar vi snart i ett annat slags dogmatism. Det ser ut som om vi fått ett inslag av dogmatisk relativism i åtskillig nutidsdebatt; det enda som är visst är att ingen visshet finns att få. Beträffande detta tycks dock säkerheten vara mycket stor!Nya Dagen 2003-03-02

Hoppa inte över arvsynden!Teologerna har hoppat över en viktig faktor: arvsynden. Ty: exakt varför måste Gud låta sin son korsfästas för att vi ska få evigt liv? Enda förklaringen ligger i arvsynden, ett begrepp som prästerna numera sällan predikar om. Nils-Eric Sandberg; SvD 28/2 2003

Biskopar, bli tydliga!Samtalet om tro ger mig viss olustkänsla. Ärkebiskop och biskopar är otydliga om fundamenten i tron. Tror Svenska kyrkans ledning fortfarande på trosbekännelsernas ordagranna formuleringar? undrar Krister Andersson, ledare för Svenska Missionsförbundet.Krister Andersson Missionsföreståndare Svenska Missionsförbundet; SvD 23/2 2003

Kyrkoherde Franck vill att ärkebiskopen avsättsBertil Franck hänvisar också till biskop Christina Odenberg som sagt att hon överallt mött ”förtvivlade människor, förvirrade av, som de säger, ärkebiskopens brist på tro”.Nya Dagen 2003-02-21

Vad är fundamentalism?Tron måste rimligen ha en förankring. Kristen tro innefattar med nödvändighet ett försanthållande och en tillitsrelation till Gud. Men begreppet fundamentalism används på ett slarvigt sätt.Ulf Jonsson S.I. SvD 21/2 2003

Jonas Gardell missar huvudpoängen Gardell menar att Jesus blev betraktad som Gud först så småningom, och hävdar att jungfrufödseln är en mer hednisk än en judisk-kristen tankegång.Jonatan Mattsson SvD 21/2 2003

Pappa Gud eller fader okänd – bara en titel?Katolska biskopar har i snart två tusen år sökt upp de märkligaste delarna av vår värld. De har blivit ihjälslagna, uppätna, hånade och säkert, i ett och annat fall, fått sina huvuden avhuggna och förkrympta. De är vana att möta de underligaste av hedniska föreställningar. Svenska hedningar, som K G Hammar, må vara svårare att nå än de kulturellt mer avancerade varianter kyrkan tidigare stötte på i till exempel Afrikas och Sydamerikas djungler. Men Anders Arborelius var säkert medveten om detta då han blev kallad till biskop.Johan Hakelius Aftonbladet 10/2 2003

Teologen Thalén sjunger trollsångerMystikern Thomas Merton (död 1968) säger i "Vägen till kontemplation" att de stora helgonen nått fram till den mest levande och samtidigt mest individuella och personliga kunskapen om Gud inte trots utan tack vare dogmerna. Anders Piltz SvD 16/2 2003

"Jag en ateist håller på katoliken"Men frågan är om kyrkan, likt ett reklamfinansierat tv-program, verkligen bör försöka attrahera en så stor kvantitet människor som möjligt. Ett samfund som främst vänder sig till de ljumma och halvintresserade kan kanske få många passiva medlemmar. Men det kommer knappast att bli en levande kraft i samhället.David Andersson SvD 14/2 2003

Jag har inga problem att tro på Jesu underverkHar man som utgångspunkt att han är sann Gud och sann människa, att han är Guds son och att det är Gud själv som kommit hit till oss på jorden så är det självklart att han har makt att göra under.Anders Bengtsson, missionsföreståndare för Svenska Alliansmissionen., Nya Dagen 2003-02-13

Kvar står dårskapenTron på jungfrufödelsen är fundamental i urkristendomen. Bara genom denna exceptionella födelse av Gud förmår Jesus häva syndens tragiska konsekvenser. Detta nödvändiga anstötliga får inte reduceras enbart till bildspråk, skriver professor Anders Piltz i fortsatt teologisk debatt med ärkebiskopen. Anders Piltz, SvD 5/2 2003

”Vi litar på Jesus””Vi litar på att Jesu under och tecken verkligen har ägt rum”, skriver den katolske biskopen Anders Arborelius och pingstpastorn Sten-Gunnar Hedin i dag i en gemensam tros- och kärleksförklaring till Jesus i Svenska Dagbladet.Nya Dagen 2003-01-28

Jesusmanifestet Gemensamt manifest av biskop Anders Arborelius och föreståndaren för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm Sten-Gunnar Hedin. (2003-02-01)

Jesus mer än en mytFörr slogs pingstvänner och katoliker om själarna. I tradition och teologi gick en klyfta. I dag på Brännpunkt skriver en katolsk biskop och en ledare för Pingströrelsen för första gången ett gemensamt trosmanifest med Jesus i centrum. Ytterst är udden riktad mot ärkebiskopen K G Hammars tvivlande teologi. Biskop Anders Arborelius biskop, Sten-Gunnar Hedin föreståndare Filadelfiaförsamlingen Stockholm, SvD 2003-01-28

Ortodoxa kyrkor

Talmide En Syrisk Ortodox hemsida på svenska

Visit of Pope Benedict XVI to Ecumenical Patriarchate En hemsida ägnad åt påvens besök till Turkiet

Kyrkan där himlen är tak och berget väggar Sopkyrkan drivs av kopterna, Egyptens inhemska kyrka med rötter från kristendomens början. Samaan Elkharraz är anledningen till att kristna från hela Kairo letar sig hit. Hans bergkyrka är byggd av folket i sopstaden och medlemmarna i lovsångskören är härifrån. I full ortodox mundering, skägg och svarta munkkläder, drar Samaan Elkharraz igång sin predikan. Nya Dagen 2000-02-26

Kardinal Kasper: "rysk-ortodox reaktion bygger på missförstånd" Det har kommit flera officiella kommentarer från katolskt håll på Moskvapatriarkatets kritik mot påvens beslut att upprätta fyra katolska stift i Ryssland. Vatikanradion 02-02-18

Här är krubban viktigare än tomten Julen inleds den 25 november med en 43 dagar lång fasta och avslutas den 6 januari. Under fastan avstår man från kött och mejeriprodukter, men det finns de som även fastar helt under vissa delar av dagen. – Fastan handlar om att jobba med sig själv, att förbjuda sig att njuta av livet utan gränser och istället njuta av det andliga livet. Man går djupare in i relationen med Gud. Genom att avstå från mat lär man sig att avstå från synden och kan kontrollera sig själv. Nya Dagen 2001-11-30

Teologi

Kristen tro Ett antal artiklar Jonatan Mattsson

En helig, katolsk och apostolisk kyrka! Jonatan Mattsson

En helig, katolsk och apostolisk kyrka! Jonatan Mattsson

Conceptio Immaculata; Vad menas med "Marias obefläckade avelse"? Jonatan Mattsson

Marias upptagande till Himmelen Jonatan Mattsson

Rosenkransen; Bed med Maria! Jonatan Mattsson

Klosterliv

Här lever frikyrkofolket klosterliv Som pingstvän känner han sig ovan vid den färdigformulerade tidebönen. Samtidigt tror han att det ger honom mer struktur i sitt liv. – I början tyckte jag nog att det var lite för mycket liturgi. Jag uppskattar den fasta rytmen och finner ro i den. Det är skönt att inte hela tiden fundera över vad man ska göra på fritiden. Visst finns det tillfällen när jag inte vill gå till bönen, men det finns en styrka i att ändå göra det. Nya Dagen 2001-01-04

Paulina Mariadotter - vem var hon? Föredrag hållet vid aKF:s kyrkodagar i Uppsala, augusti 1998. Syster Ragnhild Mariadotter

Paulina Mariadotter - ett vittnesbörd Föredrag hållet vid aKF:s kyrkodagar i Uppsala, augusti 1998. syster Helena Mariadotter

Paulina Mariadotter — helighetens människa Föredrag hållet vid aKF:s kyrkodagar i Uppsala, augusti 1998. Syster Naomi Mariadotter

Artiklar om Katolska Kyrkan

Anglikaner erkänner påvenAnglikanska kyrkan kan erkänna påven som överhuvud. Det är resultatet av ett arbete inom ARCIC, den internationella anglikansk-katolska kommissionen.DAGEN

Prick klockan elva dras ridån undan från påvens fönster, och polacken Karol Wojtyla, alias Johannes Paulus II, enligt romersk-katolsk teologi "Kristi ställföreträdare på jorden, talar på sju språk till oss om den helige Josef som förebild i samvetsgrant arbete och faderskap DAGEN

Projektet BenpostaDärför måste vi så fort som möjligt forma dem till goda samhällsmedborgare och bra ledare. Det säger fader Silva, en liten gråhårig 60-årig katolsk präst från Galicien i norra Spanien. År 1956 startade han ett projekt i Spanien för att rädda utslagna barn och ungdomar.DAGEN

Se också vår engelskspråkiga sida om detta ämne:

Till KATOLIKnu