Kyrkohistoria.


Kyrkohistoria

Drottning Josefina - en katolsk furstinna i det protestantiska NordenAv Docent Yvonne Maria Werner 2007-09-18 i Vår Frälsares kyrka Malmö

Elizabeth: the golden age "En unken framställning av spanjorer i allmänhet och katoliker i synnerhet som ondskefulla och depraverade undermänniskor. Jordei Mollàs Philip II ser ut som Dracula och vilka illgärningar Rhys Ifans jesuitpastor planerar kan man bara ana sig till." Svd 1 november 2007

Jesus med journalistens ögon Sören Wibeck har närmat sig Jesus i rollen som historiker och grävande journalist. Hans arbete är religiöst neutralt och syftar varken till att attackera eller försvara kyrkan och de kristna lärosatserna. Boken är populärhistorisk snarare än religionsvetenskaplig. Han betraktar Jesus som vilken historisk person som helst och finner att källäget faktiskt är betydligt bättre än för flertalet antika kändisar. Vi har säkrare belägg för Jesu existens än för exempelvis Sokrates och Herodotos.Dick Harrison, SvD 9 maj 2007

Nordirland: Konfiskerad mark gavs till bosättare Vilseledande att tala om en konflikt mellan katoliker och protestanter. Den irländska konflikten har rötter flera hundra år tillbaka. De senaste decenniernas inbördeskrig har sin grund i diskriminering och politiska orättvisor. Sydsvenskan 8 maj 2007

Symposiet om drottning Josefina under kristallkronorna i Börssalen i Stockholm lördagen den 10 mars. Ingrid Ydén Sandgren, Katolsk Observatör

Påven kommer för att vörda den Heliga Gralen, Kalk som finns i Valencia är en helig ikon. Översättning till svenska från zenit.org. engelsk text. ZE06070701

Ingegerd - helgonförklarad storpolitiker på 1000-taletFursteparet fick tillsammans tio barn av vilka många kom att synas senare i historien. Så gifte hennes tre döttrar in sig i de europeiska kungahusen och en av hennes söner, Vladimir, blev även han helgon. Genom dottern Annas giftermål med Henrik I av Frankrike, kom Ingegerd att bli stammoder till alla senare franska kungar och nuvarande spanska kungahuset. Så kommer det sig att Juan Carlos i Spanien är en av Ingegerds sentida ättlingar. Idag vördas Ingegerds dotter under helgonnamnet Sankta Anna och har en egen församling i Eskilstuna. Av CATHARINA INGELMAN-SUNDBERG ; SvD 23/6 2004

Inkvisitionen inte så allvarlig som många tror Det är inte lika många som dödats eller torterats av inkvisitorer som allmänt brukar antas. Ex dömdes endast två procent av 125 000 personer som prövades av inkvisionen i Spanien, till döden.

Religionskrig handlar ofta om något annat Historien vimlarav konflikter där religionen använts för att piska upp massorna Jörgen Strömberg; Sydsvenskan 2003-12-20

En man med många ansiktenJohn Henry Newman anses i dag som en av 1800-talets mest betydelsefulla teologer. Den kultartade beundran man kan möta när Newman förs på tal gör det lätt att glömma hur kontroversiell han var i sin samtid. En ny biografi ifrågasätter den vedertagna bilden av den begåvade tänkaren.Av Erik Sidenvall; SvD 9/1 2003

Har Guds rike flyttat till Las Vegas?Under 1900-talets senare del kom religionen att dels kommersialiseras, dels fossiliseras. Nu tycks emellertid det religiösa intresset vara på väg tillbaka, men det är en delvis ny religiositet i en förändrad värld. Av Ola Sigurdson; docent i systematisk teologi; SvD 29/12 2002

Ur kyrkans historia Kyrkans utbredning till år 1500Från "Katolicismen" av Catharina Broomé

Stepinac' och den nya Kroatiska republikenAnklagelserna om Stepinac' antisemitism är grundlösa av fil. dr. Olof Åhlander

Häxor och kättare i det moderna Europa av Lennart EjerfeltSignum Nr 8 1987

Klosterlivets historiaCatharina Broomé O.P. & Catherine Cottin O.P.

Hospital i Sverige under medeltidenfrån "I Kyrkans mitt" & "Sveriges kyrkohistoria"

Martin Luthers väg in i klostret "Luthers bekännelse hänger samman med duellen i januari 1505 utkämpad av Luther i anslutning till hans magisterexamen. Då Erfurts universitet från den 3 juli 1503 avsagt sig sin egen domsrätt skulle straffet för duellen- i vilken Luthers kontrahent Hieronymus Buntz från Windsheim dog till följd av duellen - utdömas av den ärkebiskopliga andliga domsrätten i Erfurt. Luther skulle ha blivit tvingad att ställas inför denna domsrätt, om han inte tagit sin tillflykt till klostret. " Dietrich Emme

Korstågen En översättning från "The Catholic Encyclopedia

InkvisitionenEn översättning från nätuppslagsverket The Catholic Encyclopedia

Oscar Romero en levande martyrav Michael Campbell-Johnston

Martin Luther gick i kloster pga dråp Nya forskningsrön av professor Dietrich Emme pekar på att Luther var tvångsplacerad i klostret pga ett dråp han begått och inte som en ingivelse efter ett åskväder. Magnus Nyman

Påvebesök i Sverige juni 1989Katolsk historisk förening 

Martin Luther gick i kloster pga dråpNya forskningsrön av professor Dietrich Emme pekar på att Luther var tvångsplacerad i klostret pga ett dråp han begått och inte som en ingivelse efter ett åskväder.

Strövtåg i det katolska StockholmKatolska spår Stockholms historia  Katolskt Magasin nr 2 2001

De 92 medeltida kyrkorna på GotlandGotland har 92 medeltidskyrkor som fortfarande används. Dessutom finns ett antal medeltida kapell och kyrkoruiner. Den här webbsidan är ett försök att ge dem som inte har möjlighet att besöka dem alla en chans att se dem. Ett stort antal av dessa är f.d. katolska kyrkor som är bevarade så gott som intakta. (Klicka på kyran på kartan så öppnas en panorama-bild i en ny sida) Foto© Lennart Möllerstöm

Nittonhundratalet in memoriamAnders Piltz,  Signum 1999 Nr 9 årgång 25

Kardinal Joseph Ratzinger: teolog i kyrkans tjänst. En presentation av en omstridd kardinal och hans teologi; av Yvonne Maria Werner.

Inkvisitionen

Den spanska inkvisitionen Inkvisitionen ansågs av den tidens spanjorer vara mer rättvis än det mesta. Ofta kunde människor som var anklagade för regelrätta brott låtsas vara heretiker, så att de kunde bli överförda till inkvisitionens häkte, vars fångar blev bättre behandlade. Denna artikel tjänar som mildrande av det överdrivna och i hög grad oriktiga intryck denna tilldragelse har i populär föreställning genom att placera den i dess faktiska historiska kontext och genom att rätta till något av den felaktiga informationen. en översättning av en artikel från Catholic Educators’s Resource Center

Upprättandet av karmelitklostret i Glumslöv år 1962De historiska bakgrundstankarna av Johan Johansson

SteriliseringEn D-uppsats i historia vid Lunds Universitet av Johan Johansson

Kan häxor flyga? av Gustav Henningsen Artikeln visar på hur Inkvistionen flaskeligen har fått skulden för häxprocesserna

Den banala ondskan av Anders Piltz, Signum

Det onda ögat - teknologiska skräckvisioner i filmen, Astrid Söderberg-Widding, Signum

Oscar Romero en levande martyrav Michael Campbell-Johnston, Signum

Lechard Johannessons fyrtiotal efter femtio årav Sten Hidal, Signum

 

Kyrkohistoria - Sverige & Norden

Silvermasken. En kort biografi över drottning Kristina Peter Englunds Kristina leker med roller och konspirerar ofta för intrigens egen skull. Kristina har alltid fascinerat och var tid skapar sin egen bild av henne, konstaterar Dick Harrison. SvD 3 mars 2006

Ett stift växer framEtt föredrag som hölls i S:t Josefs förening i Stockholm den 16 oktober 2003 (2004-04-17) Msgr. Berhard M Koch

Vikingarna var en viktig del av Europas historiaTrots att det blev kortvarigt var vikingarnas inflytande över den europeiska historien stort, vilket framgår av en ny bok på tyska. Vikingarna hade en organisatorisk förmåga och där de slog sig ned uppstod nya samhällsbyggen.Per Beskow, docent & religions- och kyrkohistoriker; SvD 2/5 2003

Den katolska kyrkan i Malmö från Medeltiden fram till 1870av Helmut Holzapfel, övers. M. Dudek B. Palmgren 

Myten om den gode Gustav Vasa Det tidiga 1900-talets socialdemokratiska hävdatecknare tvekade aldrig att kalla partiledaren Hjalmar Branting en ny Gustav Vasa som, liksom förebilden, skulle befria sitt folk och lägga grunden till ett framtida välfärdssamhälle. Den synnerligen positiva bilden av frihetshjälten, riksbyggmästaren och landsfadern har bestått genom åren. I "Gustav Vasa - landsfader eller tyrann?" tecknas ett annorlunda härskarporträtt som för tankarna till Machiavellis skräckinjagande idealfurste. Lars-Olof Larsson har skrivit en lysande bok.Av Carl Johan Gardell SvD 9/10 2002 

Reformationen 

Kristnandet av Norden liknade inträdet i EU Nordens kristnande var inte helt olikt vår tids inträde i EU. För en realistisk bild av skedet bör man utgå från ett utomnordiskt perspektiv och inte bara uppehålla sig vid hur vikingatidens samhälle förändrades när missionärer började dyka upp. Av Per Beskow - SvD 27/7 2001

Medeltida kyrkor på Gotland. Guteinfo

Katolska biskopar i Sverige 1783 -Katolsk historisk förening

Strövtåg i det katolska StockholmKatolska spår Stockholms historia  Katolskt Magasin nr 2 2001

De 92 medeltida kyrkorna på GotlandGotland har 92 medeltidskyrkor som fortfarande används. Dessutom finns ett antal medeltida kapell och kyrkoruiner. Den här webbsidan är ett försök att ge dem som inte har möjlighet att besöka dem alla en chans att se dem. Ett stort antal av dessa f.d. katolska kyrkor är bevarade så gott som intakta. (Klicka på kyran på kartan så öppnas en panorama-bild i en ny sida) Foto© Lennart Möllerstöm

Minnet av drottning Christina och hennes lands stormaktstid (1626-1689)MARIE-LOUISE RODÉN 2010-03-16

Sigismund (1566-1632) Kung 1592-1599 http://www.historiesajten.se

Dackefejden var ett bondeuppror mot Gustav Vasa åren 1542-1543, under ledning av Nils Dacke, en bonde från Torsås i södra Småland. Orsaken till upproret var det starka missnöje som rådde mot kungens försök att stärka centralmakten, något som kändes extra hårt i det tidigare relativt självständiga Småland. Upprorsmännen var främst missnöjda med Gustav Vasas skattepålagor och med den rådande kyrkopolitiken. sv.wikipedia.org

Gisela Trapp och FredriksdalResorna till Rom hade gjort Gisela intresserad av katolska kyrkan. Efter Oscars död hade hon kontaktat katoliker i Köpenhamn. Hon ville inte längre höra till den lutherska kyrkan utan ville konvertera till katolicismen. Sophia Hydén

Upprättandet av karmelitklostret i Glumslöv år 1962De historiska bakgrundstankarna av Johan Johansson

SteriliseringEn D-uppsats i historia vid Lunds Universitet av Johan Johansson

Yvonne Maria Werner, Historiska institutionen Lunds Universitet

Den kronologiska kursen (perioden 1750-1870).Yvonne Maria Werner

Länkar om kyrkohistoria


Till KATOLIKnu