Katolska Källor


Biblar

Katolska översättningar

VulgataDen latinska översättningen av Bibeln av S:t Hieronymos; 400-talet. Katolska kyrkans officiella bibelöversättning

SeptuagintaDen grekiska översättningen av Bibeln från c:a 200 f. K. De första kristnas Bibel

New American Bible

The Douay-Rheims Bible

Andra

Hela bibel 2000Från Bibeln.se med noter, orförklaringar, och bokhandel

Svenska Bibelsällskapet

Bibelutgåvor Mölndals Stadsbibliotek

BIBLISK ORDBOKför hemmet och skolan av Erik Nyström Projekt Runeberg

Bibeln. Svenska. 1917Projekt Runeberg

Bible Gateway - Sökmotor till Bibeln på nio språk och olika Bibelversioner

The Bible Gateway Bibeln på svenska

Mer än bara ord - Bibeln i vårt kulturarv

Bibeln.Svenska Folkbibeln

Bibeln Till Alla

Artiklar

Att läsa Skriften "i Anden"  Ignace de la Potterie är professor i exegetik vid Påvliga bibelinstitutet i Rom. Han har bland annat ägnat sig åt Johannesevangeliet och fornkristen bibeltolkning

BIBEL 2000 Av STEN HIDAL professor i bibelvetenskap, Signum

Bibelns skapelseberättelser Av STEN HIDAL professor i bibelvetenskap, Signum

Om apokryferna Av STEN HIDAL professor i bibelvetenskap, Signum

Gudomlig Tradition och Helig Skrift

Bibelns kanonHur den gudomliga inspirationen fastslagits

Den Heliga Skrift är fri från misstag

Privata exegetiska tolkningar vid sidan av kyrkan och traditionen

Dokument från kyrkofäderna som illustrerar Skriftens auktoritet

Traditionen, Bibeln eller båda?

Kyrkan och kanon

Barn och bibeln

Encyklikor och andra kyrkliga dokument, homilior mm.

Påven Johannes Paulus II:s homilia på 25-årsdagen av pontifikatet

Kallelse till tjänande.  Budskap från Påven Johannes Paulus II på den 40:e världsböndagen för kallelser, den 11 maj 2003, fjärde påsksöndagen

Påve Johannes Paulus II Kongregationen för prästerskapet  Instruktion för prästen, herden och ledaren i församlingen Översättning till svenska Gunilla Gren

Påven Johannes Paulus II:s fastebudskap 2003Som tema för vår fastemeditation skulle jag i år vilja föreslå en mening från Apostlagärningarna: "Det är saligare att ge än att få!" (Apg 20:35). Detta är inte bara en uppmaning av moralisk art eller ett bud som kommer till oss utifrån. Viljan att ge ar djupt rotad i människans hjärta: varje människa är medveten om sitt behov av att komma i kontakt med andra. Hon förverkligar sig själv när hon ger sig själv åt andra.

Påven Johannes Paulus II:s fastebudskap 2002

Människovärdet och den religiösa dialogen  I sin nyaste rundskrivelse om kyrkans mission (Redemptoris missio) framhåller Johannes Paulus II, att kristendomen i mötet med andra religioner finner spår av Kristi närvaro och Andens verkan.

Deklarationen “Dominus Iesus” Kongregationen för Trosläran

Novo millennio ineuentePåven Johannes Paulus II:s - Till biskoparna, prästerna, diakonerna, ordensfolket och lekmännen Vid avslutningen av det stora jubelåret 2000 - översättning av Mons. Lars Cavallin

Påvens julbudskap Urbi et Orbi 1997

Att värna om livetHerdabrev från de nordiska katolska biskoparna om det ofödda barnets värdighet

Katolska Dokument- Stockholms Katolska Stift - Världskyrkan

Fler länkar på engelska:

Katekeser

Katolska Kyrkans Katekes Sidan utgör en utmärkt tjänst för alla som är intresserade av att gräva djupare i den kristna tron. För att kunna utnyttja texten på bästa sätt är nätversionen försedd med sökmotor och dessutom finns både bibelhänvisningar och korsreferenser länkade. Bokförlaget Catholica

Trospelare - eldpelare en kortfattad katolsk katekes

En liten klassisk katekes Den traditionella katekesens olika punkter

Lilla Katolska Katekesen från 1958

Mikrokatekes En kortfattad sammanfattning av den katolska tron

Katolska Kyrkans Katekes på norska

Fler länkar på engelska:

Till KATOLIKnu