Religioner


Länkar

Religiösa rörelserLänkar och litteraturhänvisningar för information om "nya" religiösa rörelser/samfund/grupper. Urvalet görs med tanke på informationsbehovet på folk- och gymnasiebibliotek.Malmö stadsbibliotek

Det är en länksamling inom religion och sekter, med 460 fungerade länkar.

Religionskunskap Växjö Katedralskola många länkar

Andre religioner, nyreligiøse bevegelser, New Age, etc.

Dialogcentret på Aarhus universitet i Danmark

Artiklar

Religionkritik, ateism

Sekulariseringen i Sverige vid vägs ände? Magnus Hagevi är fil.dr i statsvetenskap vid Växjö universitet. I sin forskning har han särskilt uppmärksammat förhållandet mellan religion och politik i det svenska samhället. Han har publicerat en rad artiklar i ämnet och bland annat ifrågasatt tesen om samhällets ständigt fortskridande sekularisering. Hagevi lanserade i boken (Liber 2005) begreppet ’sakralisering’ som beteckning på det ökande intresset för religion i vår tid. Ulf Jonsson S.J., Signum 2007 i nummer 4

Scandic tar bort biblarna från hotellrummenSverige håller på att bli ett ”kristofobisk” land, säger Emanuel Karlsten från Frälsningsarmén, initiativtagare till protesten. Beslutet att plocka bort Biblarna från hotellrummen är upprörande och provocerande. – Lustigt att en person som känner sig kränkt av att Bibeln ligger gömd i en låda kan få en hotellkedja att ändra sig. Sydsvenskan, 6 april 2007

Kristna jagas i Sverige och utomlands Temakvällar på tv, där man utmålar i stort sett alla kristna som fundamentalister, ytliga så kallade samhällsprogram där man kräver kollektiva ursäkter av kristna för deras tros skull, hatkampanjer mot kristna högtider och så vidare i all oändlighet – detta för illdåd som begåtts för hundratals år sedan, i en mindre upplyst tid. Och medan politiker vänder ut och in på sig själva för att tala väl om andra religioner, och på alla sätt uppmuntra religiös mångfald, sanktionerar man attacker på kristendomen genom plumpa uttalanden.Bitte Assarmo , SvD 5 april 2007

Het diskussion om "kristofobin" Kristendomen har blivit lovligt byte. Den har blivit en religion som inte omfattas av den respekt som den lagstiftade religionsfriheten utlovar. Ja, det är så allvarligt att ”kristofobin”, en skrämmande verbal förföljelse, nu börjar breda ut sig i Sverige. Det påstår kulturvetaren Bitte Assarmo i en debattartikel i torsdagens SvD. Debattartikeln blev livligt diskuterad på svd.se, med över 1 000 kommentarer från läsarna. Ämnet togs också upp på ett 30-tal bloggar i går. Här är några av rösterna på nätet:SvD 6 april 2007

Den nya ateismen Bl a skriver Beskow "I denna situation gör sig en ny och kämpande ateism alltmer gällande. Publiceringen i fjol av Christer Sturmarks Tro och vetande 2.0 och Michel Onfrays Handbok för ateister är två exempel på denna utveckling (jfr Signum nr 7/2006 s. 39–43). Den nya ateismen ser sig ofta som arvtagare till Uppsalaprofessorn Ingemar Hedenius, som för mer än femtio år sedan angrep kristendomen ur filosofisk synvinkel. Men medan Hedenius ännu hade goda kunskaper om kristendomen, präglas dagens ateistiska angrepp ofta av okunnighet, och deras måltavlor är inte sällan rena karikatyrer av kristen tro".Per Beskow, Signum nummer 2 2007

Religionen måste få ta plats Sedan human-etiska förbundet bytte namn till Humanisterna har de fått stort genomslag i debatten. Religion beskrivs som en extrem, inhuman verklighetsuppfattning. Inte bara kristna utan också judiska, muslimska och andra religiösa uttryck drabbas. Denna attityd gagnar de dogmatiska. Sydsvenskan 070228

Kristendomen europeisk eller universell?I debatten som följde efter påvens tal i Regensburg har kärnfrågan ofta kommit i skymundan: hur en missriktad kristen teologi varit orsaken till den sekularism som banat väg för 1900-talets totalitära ateistiska regimer och för det andliga och etiska vakuum som dagens Europa lider av och som i sin tur är oacceptabel för övriga världsreligioner, särskilt islam. f.Daniel Adner, Katolsk Observatör

Varför larmar hedningarna?Påvens omdiskuterade föreläsning i Regensburg hade udden riktad, inte mot islam, utan mot Europas destruktiva förnekande av sina egna kristna rötter. Den nutida ateismens mest vältalige förkunnare, Richard Dawkins ville förklara terrorismen som konsekvens av tron på ett liv efter detta. Nu är det högst tvivelaktigt om terrorism är följden av alltför intensiva koran- eller bibelstudier. De flesta massmördare har aldrig drivits av föreställningen om ett liv efter döden. Lenin, Stalin, Hitler, Mao och Pol Pot, statsterrorismens främsta företrädare, var och en med miljontals människoliv på sitt samvete, drevs av just motsatsen till religiösa motiv: drömmen om ett paradis på jorden.p.Anders Piltz O.P., Signum 2006 nr 7

Hjälp! Här kommer religionen. Naiv förnuftstro får vissa humanister att glömma människan. Men det är lätt att se hur skepsisen mot religioner har utvecklats till paranoia. Och kanske ännu värre: till en självgodhet i förhållande till religiösa. Denna självgodhet är tydlig i Förbundet Humanisterna som omhuldar ordet förnuft som ett slags motsättning till religiositet. Men det räcker inte att vara icketroende för att vara förnuftig. Och det räcker inte att tro på en gud för att överge allt logiskt och självständigt tänkande. Människan är aningen mer komplicerad än så. Sydsvenskan 2006-10-09

Allmänna artiklar

ReligionsdialogReligionsdialog handlar om vänskap Msgr Felix Machado från påvliga rådet för inter-religiös dialog vid en presskonferens i Stockholm

Vegetarisk lunch i Vatikanen för tolv religioner Fredag 25 januari bjöd påven på en vegetarisk och alkoholfri lunch i påvepalatset för medlemmarna i de delegationer från andra kyrkor och ickekristna religioner som deltog i bönedagen för fred i Assisi dagen innan.Vatikanradions svenska nyheter

Påven och 200 religionsledare ber för freden i Assisi Imamer, patriarker, munkar och rabbiner från hela världen samlades 24 januari kring Johannes Paulus II i den helige Franciskus stad Assisi för att förkunna för världen att man aldrig får rättfärdiga våld med religion.Vatikanradions skandinaviska avdelning

Påven inför bönedag i Assisi: Alla troende är kallade att verka för fred Varje troende människa vet att han eller hon är kallad att verka för freden," sade påven på söndagen inför den bönedag för fred i Assisi 24 januari, dit han har inbjudit företrädare för alla religioner.Vatikanradions skandinaviska avdelning

Kardinal Kasper: "Ingen religionsblandning i Assisi - kristna kan inte be tillsammans med andra religioner" Fredsmötet i Assisi 24 januari med företrädare för världens religioner handlar inte om synkretism (religionsblandning). Det skriver kardinal Walter Kasper, ordförande för Vatikanens råd för kristen enhet.Vatikanradions svenska nyheter

 

Hinduism

Tusentals indier konverterade i protest Tusentals lågkastiga hinduer medverkade på lördagen i en ovanlig protest not nya indiska lagar som försvårar omvändelse, uppger TT:s webbnyheter. Dagen 2006-10-14

HinduismPortal på Wikipedia

Buddhism

Dialog med Buddhister Dialogcentret

Kritisk information om: Vipassana/Buddhistisk meditation - (Terapi eller religion?)Dialogcentret

Övrigt

Dagens religiösa sökare skapar själva en mix som passar just dem. Dagens religiösa rörlighet innebär att man kombinerar flera olika religiösa tankegångar, samtidigt som man är ovillig att fullt ut bekänna sig till någon lära som normativt giltig. Istället präglas troslivet av en prövande inställning, vad kan detta ge mig? Gud har blivit konkurrensutsatt på den öppna marknaden. Oprah är en lika stor auktoritet som någonsin Paulus. ANDREAS BRUNNER Sydsvenskan 20061017

"Søg og I skal finde" Nåde og/eller Visdom i Thomasevangeliet. Morten Møbjerg Århus Universitet


Till KATOLIKnu