Apologetik

Dennas sida uppdaterades 2019-03-30

Katolska svar om...

Artiklar

Livets svar Meningen med livet; Guds existens; Det onda; Bön; Att erfara Gud; Vem Gud är; Vem Jesus är; Evangeliet; Profetior; Korset; Domen; Himlen

Katolska svar från Bibeln Kyrkans enhet; Bibeln allena-teorin; Traditionen; Påven; Maria; Frälsning; Sakramenten; Moral;

Protestantismens första ord är protest

Konversion

Den Katolska kyrkans återkomst i Sverige Yvonne Maria Werner

Rätt, religion och katolsk motkultur: Nordiska katoliker mellan katolsk och nordisk rättstradition Yvonne Maria Werner

Kyrkobyte utväg för präster som tänkt om 60 präster i Svenska kyrkan har sedan år 1900 lämnat sina tjänster för att konvertera till den romersk-katolska kyrkan. På annandag jul diakonvigdes två av dem i syfte att bli präster – en ganska unik handling eftersom de är gifta. På annandag jul diakonvigdes Thomas Andersson i Sankt Petri katolska församling i Trollhättan och Magnus Nyman i Sankt Lars katolska kyrka i Uppsala.Kyrkans Tidning 1/01

Konvertiter

John Henry NewmanWikipedia

Halmstadskonstnären Erik Olson. Wikipedia

Sigrid Undset år 1919 kom en stor omsvängning i Sigrid Undsets liv, den romerska kyrkan utövade stor intellektuell och känslomässig dragningskraft på henne. Efter huvudverket Kristin Lavransdotter (1920-1922) som utspelas på den katolska högmedeltiden, konverterade hon 1924. I Sverige bodde hon hos vänninan och författaren Alice Lyttkens (1897-1991). (Lyttkens konverterade själv pga denna bekantskap 1989, vilket dock inte står omtalat i denna artikel) Signum www.signum.se

Sigrid Undset författare NobelpristagareWikipedia

Professor Riesenfeld lämnar Svenska kyrkan "För tio dagar sedan begärde jag mitt utträde ur svenska kyrkan. Detta är ett stort steg, och jag har funderat länge. Men nu har jag bestämt mig. Jag kommer snarast att gå till en katolsk mässa och meddela att jag vill tillhöra den katolska kyrkan. Svårare än så är det inte att bli medlem där." Tidskriften Biblicum nr 3, 1984

GK Chesterton konverterade 1922

Barbro Alving (Bang) i dagböcker och brev Vid pingsten 1959 konverterade Barbro Alving men det står inte ett ord om detta i dagboken. Däremot skriver hon utförligt om sin syn på katolicismen i brev den 5 juli 1959 till dottern Ruffa, som tydligen också funderar på att konvertera eller i varje fall vill veta mer om katolicismen. Av Elisabeth Stenborg, universitetslektor i litteraturvetenskap

Helena Nyblom - konvertiten och sagoberätterskan Av Elisabeth Stenborg, universitetslektor i litteraturvetenskap

Drottning Kristina - drottning som vågade gå sin egen vägBerättelse ur svenska historian Anders Fryxell Wikisource

Gisela Trapp , Fredriksdal och ArildWikipedia

Sten Hidal Professorsinstallation 3/12-99 Wikipedia 

Anders Piltz, Professor Wikipedia 

Gösta Hallonsten Systematisk teologi Professors emeritus  Lunds Universitet

Magnus Nyman professor idé- och lärdomshistoria Newmanistitutet

Yvonne Maria WernerProfessor Historia ,Historiska institutionen Lunds Universitet

Se också vår engelskspråkiga länkar om konvertiter

Dokument mm.

Om att konvertera till den katolska tron Från Katolska Biskopsämbetet

"Kallad till ett liv i helighet, i fyra delar"   Konvertitreträtt med biskop Anders Arborelius i Marielund, 19-21 oktober 2001


Engelska länkar om Apologetik


Till KATOLIKnu