Allmänt om Katolska Kyrkan


Länkar till Katolska kyrkan i Sverige och i världen

top

Kyrkan, påveämbete & hierarki

Allmänt om Katolska Kyrkan

Europas underliga kätteri Romfördragets femtioårsjubileum passerade utan hänvisningar till några gemensamma europeiska värden. Varken politiker eller opinionsbildare vill idag erkänna Europas storhet, nämligen dess historiska värdegemenskap av antik filosofi, judisk-kristen etik och romersk rätt. Som ett lysande undantag bland makthavarna uttalar sig påven i ordalag som ens få av hans biskopar närmar sig. Under en audiens den 24 mars varnade påven dels för avfolkningen och dels för att Europa boktstavligt "håller på att överge sin själ".Katolsk Observatör 28 mars 2007

Inte bara "Da Vinci-koden", religionen har dödförklarats Skandalerna och övergreppen har varit många genom historien. Men katolska kyrkan har överlevt och mår bättre än någonsin. Något måste den ha gjort rätt. DN 2006-05-24

Vi måste förkunna det elementära budskapet på ett enkelt och klart sätt Allteftersom kristendomen spreds över världen, var tron på Jesus en självklarhet, och kyrkan riktade iställlet in sig på att ge de troende undervisning i doktrinfrågor, dogma, böner, andlighet och moralfrågor. Att duka upp allt som hör till doktrinen för den moderna tidens män och kvinnor som inte känner Kristus som Herren, det är detsamma ”som att lägga en av de där gamla tunga brokadkåporna över axlarna på ett barn”. "Det är en av anledningarna till att katoliker i delar av världen lämnar den katolska kyrkan för andra kristna rörelser. De attraheras av det enkla och effektiva budskapet som sätter dem i direktkontakt med Kristus och låter dem känna Andens kraft”.p.Raniero Cantalamessa OFMCapp, påvens huspredikant

Benedikt XVI ser de andliga gemenskaperna som väckarklocka i kyrkan, Intervju med eleven hos Ratzinger, pater Michael Marmann zenit.org

Honduras kardinal Oscar Maradiaga för de fattigas talan- Våra länder är egentligen inte fattiga, där finns enorma naturresurser. Men de har utarmats till följd av att politiken blivit en industri som bara tjänar till att politikerna roffar åt sig allt de kan för att sedan kunna leva i bekvämlighet resten av livet. De som styr mitt land är pirater, inte politiker.SvD 13 augusti 2005

Folkbladet förföljer den katolska kyrkan"Biskop Martin Lind, varför hatar du oss katoliker? Jag är en invandrarkvinna, som kom hit för mer än femton år sedan. Under hela mitt tidigare liv har jag arbetat för den Romersk-katolska kyrkan i flera världsdelar, som socialarbetare. Aldrig, inte ens i de muslimska länderna har min religion och katolska tillhörighet, hånats och förnedrats så som man gör i Sverige. De för mig så heliga sakramenten förlöjligas och hånas. Jag älskar min kyrka med allt vad det innebär."Insändare i Folkbladet 2005-04-28

Den ideologiska sekulariseringen riskerar att stänga in Kyrkan i ett ghetto av subjektivitet, Kardinal Josef Ratzinger om Europas kristna arv. Le Figaro den 13 augusti 2004

Katolsk Betydelsen och användningen av ordet katolsk i Kyrkans historia

Petrus i Rom Dokumentation från de första århundradena om Petrus som Roms biskop 

Katolska Kyrkan i världen och i Sverige

Fakta om Stockholms katolska stift

Katolska kyrkan i siffror Oslos katolska stift

Katolsk Historisk förening

Dossiers om den den katolske kirkes situasjon i utvalgte land Oslos katolska stift

Kuria, kardinaler och biskopar Kort information om hur Romersk-katolska kyrkan är uppbyggd

Nye salige paver? Om förestående saligförklaringar av Påvar Katolska Kyrkan i Norge

Katolska symboler

Mariablomster; klosterträdgårdar

top
 

Blandade artiklar

Inte bara "Da Vinci-koden", religionen har dödförklarats Skandalerna och övergreppen har varit många genom historien. Men katolska kyrkan har överlevt och mår bättre än någonsin. Något måste den ha gjort rätt. DN 2006-05-24

Katolska biskopar i Sverige 1783 - 2001 Katolsk historisk förening

Försåtlig sågning av varje katolikOm Expressens kampanj mot Katolska Kyrkan (Ur Katolskt magasin nr 9 2000)

Biskop Anders Arborelius om sitt första år som stiftbiskop"Novisår" på resande fot(Katolsk Magasin nr 1 - 2000)

Profeter i kyrkanav Yvonne Maria Werner

Hotet från Rom Katolsk traditionalism. Med det andra vatikankonciliet 1962- 65 förändrades den tidigare så enhetliga katolska kulturen i grunden. Yvonne Maria Werner tecknar en bakgrund till dagens debatter om den katolska kyrkans förbindelser till nykonservatismen.Av Yvonne Maria Werner

Monsignore David Assarsson: den skånsk-katolske skandinavisten Yvonne Maria Werner

Biskop Anders uttalande om Opus Dei

Opus Deis informationskontor i Sverige

Några ord från Kardinal Luciani, sedermera Johannes Paulus I, om Opus Dei och dess grundare: 

Biskop Anders uttalande om Opus Dei

Birgitta Trotzig om Opus Dei Katolicismen omfattar vitt skilda strömningar och är inte, vilket den ofta utmålas som, någon totalitär organism. EXPRESSEN 2000-07-14

Dom Helder Camara är dödOlle Brandt

Lechard Johannessons fyrtiotal efter femtio år avSten Hidal

Gleden ved å være en katolsk kristenPå norska

Hvorfor er Kirken noe helt spesielt for en katolikk?På norska

top

Kultur & Samhälle

Terrorismen med mänskligt ansikte (I) Nittonhundratalets totalitära ideologier har överlevt regimerna inom vilka de uppkom. Dessa ideologier har det gemensamt att de förkastar varje form av moralisk referens, om partiet, omsorgen om rasens renhet eller staten kräver det. Dessa ideologier som har varit inspirationskälla till kommunismen, nazismen och fascismen är alltjämt mycket livskraftiga, och har dessutom fått ytterligare stöd av den chockvåg som den neo-liberala ideologin för fram. Denna har sina rötter i den ”illuministiska” rörelsen (av illuminati = en tysk utbrytargrupp ur frimurarna grundad år 1776 av Adam Weishaput i Ingolstadt, ö.a.) som går tillbaka till 1700-talet. Den neo-liberala ideologin har hämtat två ämnen från denna rörelse. För det första individualismen. Det som räknas, det är autonomin, individens totala frihet.Intervju med Monsignore Michel Schooyans; Katolsk Observatör - översättning från 17 april 2007 (ZENIT.org)

Europas andliga fundamentJoseph Ratzinger, Signum

Den irländska katolska identiteten En text hämtad från "The end of Irish Catholicism?"Av D.Vincent Twomey SVD

Den ideologiska sekulariseringen riskerar att stänga in Kyrkan i ett ghetto av subjektivitet, Kardinal Josef RatzingerLe Figaro den 13 augusti 2004

Amerika byter färgInvandringen från de latinamerikanska länderna till USA har fått sociala och kulturella konsekvenser som ännu inte uppmärksammats tillräckligt. Spanskan är idag det största språket efter engelskan i detta land, som blivit den fjärde största spansktalande nationen i världen. Den kraftiga immigrationen i kombination med höga födelsetal har lett till att människor med rötter i den spanskspråkiga världen - "hispanics" eller "latinos" - är den befolkningsgrupp som ökar mest i USA. Om man räknar med de illegala invandrarna har denna grupp redan gått om den svarta afroamerikanska befolkningen i ett land som historiskt sett byggts runt en rasmässigt svart-vit dikotomi. En skarpsinnig redogörelse för denna nya amerikanska verklighet finner man i författaren Richard Rodriguez senaste bok "Brown - the last discovery of America" (Viking). Rodriguez - själv född i Mexiko - använder sin egen färg som metafor för utvecklingen. Han accelererar adjektivet till ett verb - "America is browning" - och de demografiska beräkningarna stödjer tesen att landets framtid är brunSydsvenskan 21 november 2002

Upplysande om katolsk tradition I dagens DN ingår en läsvärd kulturessä om den katolska traditionalismen skriven av docenten i historia vid Lunds universitet Yvonne Maria Werner. Hon ger en bild av vad som skett inom den katolska kyrkan de senaste årtiondena och noterar att den antikatolska traditionen är seglivad i Sverige. Onsdag 23 augusti 2000

Kyrkan som kulturarv När man talar om kultur och kulturarv kan man inte tänka bort historien. Inte heller går det att blunda för den aktuella kulturella miljön. Att Svenska kyrkan har svårigheter med sin identitet bottnar delvis i en brist på insikt i detta avseende, vilket visar sig i sättet att förvalta både det materiella och det andliga kulturarvet PER BESKOW Signum

Mission, konversion och katolsk motkultur Den katolska kyrkan i det nordiska samhället 1850-1932. Yvonne Maria Werner

Att leva är att växa Enligt katolsk människosyn rymmer varje människa en möjlighet som kan fullbordas genom livslång utveckling. PER BESKOW Signum

Språkets makt och maktens språk Den som inte tillhör eliten, som har ett avvikande perspektiv eller intresseområde, och framför allt den som talar ett annat språk, ställs utanför det offentliga samtalet. PER BESKOW Signum

Lögn och förbannad dikt Ingemar Carlsson, På lögnens väg PER BESKOW Signum

Vägar till förståelse Främlingskap och intressekonflikter präglar ofta vår tids samhällen. Genom sina internationella kontakter har den katolska kyrkan insikter i olika kulturer och förhållningssätt, i långt högre grad än något annat religiöst samfund i världen, och har därigenom möjlighet att sporra andra till en ökad interreligiös och kulturell dialog. PER BESKOW Signum

Rätt, religion och katolsk motkultur nordiska katoliker mellan katolsk och nordisk rättstraditionYvonne Maria Werner

Den banala ondskan av Anders Piltz, Signum

Katolsk humor

Humor för helgon och syndareReligiös-, kristen-, katolsk humor

top

Katolska kyrkan i världen

Europa

Trons läge i Väst,Benedikt XVI; Vi måste ha förvissningen att Kristus är svaret, och "att världen utan den konkrete Guden, Guden med Kristi ansikte, förstör sig själv". zenit.org

Biskopar överlägger om Europas evangeliseringStormöte för ordförandena i de europeiska biskopskonferenserna i Rom. zenit.org

Holland

Varför så mycket våld mot de kristna? Intervju med direktorn för en karitativ verksamhet i Nederländerna. zenit.org.

Irland

Kyrkliga spår i Irland och norra England Ett resereportage från en katolsk prästs resa till Irlandf.Daniel Adner

Nordirland: vilseledande att tala om en konflikt mellan katoliker och protestanter Den irländska konflikten har rötter flera hundra år tillbaka. De senaste decenniernas inbördeskrig har sin grund i diskriminering och politiska orättvisor.Sydsvenskan 8 maj 2007

Kommer Irland att vara kristet år 2030? Hur Dublins ärkebiskop ser på detta. zenit.org

Den irländska katolska identiteten En text hämtad från "The end of Irish Catholicism?"Av D.Vincent Twomey SVD

Religionsfriheten utesluter territoriella krav Biskop Anders Arborelius efter sin resa till Irland sommaren 2001En artikel från Katolskt Magasin 10 2001

Irländsk nationalism i historien Den irländska nationalismens framväxt är intimt förknippad med Storbritanniens kolonialpolitik. En rad ögonblick i historien har format Irlands speciella nationalkänsla i kamp mot den mäktigare grannen i öst BRENDAN BRADSHAW Signum

England - Skottland

Kyrkliga spår i Irland och norra England Ett resereportage från en katolsk prästs resa till Irland f.Daniel Adner

BBC's antikatolska linje- Professor Patrick Reilly säger att beträffande katolicismen har BBC ständigt fört en fast, tydlig antikatolsk linje - Doktor Joseph Bradley vid Stirlings universitet undersöker varför media i Storbritannien kan vara orsak till detta.

Spanien

Spanien; en resa genom historienFör en förståelse av dagens Europa: kristendom och islam Ett resereportage från en katolsk prästs resa till Spanien f.Daniel Adner

Isabella I Drottning av Kastilien The Catholic encyclopedia.

Åtta martyrer från spanska inbördeskriget saligförklarasDe sju spanska präster som saligförklarades 29 oktober ropade "leve Kristus konungen" medan de arkebuserades. Kristus är den högsta myndigheten, inte staten, sade katolikerna i protest mot nazism, kommunism och fascism. Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/05-10-29

Libanon

"Libanon är mer än ett land, det är ett budskap" Ett resereportage från en katolsk prästs resa till Libanon f.Daniel Adner

Polen

Nyckeln till Polenresan: Katolicism, inte nationalismPåven talar till Polen men också till hela västvärlden, delvis på polska, aldrig på tyska, men ofta på italienska för att förmedlas till världen av de rutinerade vatikanjournalister som är med på resan och är vana vid italienska som arbetsspråk. Polackerna följer och uppskattar också den tyske påven, och kanske beror deras intresse på att många faktiskt är katoliker, inte bara polacker, trots spådomar om att Polens katolicism skulle sopas undan av sekularisering och kommers efter 1989. Vatikanradion 27/05/2006

Irak

Martyrer i vår tidEn kaldeisk präst, fader Ragheed Ganni, och tre subdiakoner, Basman Yousef Daud, Wahid Hanna Isho och Gassan Isam Bidawed, alla unga män, avrättades i Irak den 3 juni på väg från den heliga mässan. De sköts med över 100 skott. Fader Ganni blev först torterad, man sköt av honom en arm. En av subdiakonerna blev mördad inför ögonen på sin hustru. Bilen minerades sedan så att kropparna inte skulle kunna tas om hand. Under onsdagen kom ytterligare rapporter om attacker mot de kristna i Irak. Fader Hani Abdel Ahad, också en ung kaldeisk präst, blev kidnappad tillsammans med fem pojkar i nordöstra Bagdad.Katolsk Observatör

Yosif Thomas Mirkis dominikanerordens högste ledare i Irak:"Folken i Mellanöstern har en högt utvecklad uppfattning om hur man lever ihop, medan väst tror att alla araber är kameldrivare, säger han. Han påpekar att irakierna är Mellanösterns bäst utbildade befolkning. För övrigt fanns det universitet i Irak för över 1 000 år sedan. Genom att inte kunna lyssna förlorar man förmågan att lära, menar fader Yosif. - Ni är rika och rika sköter alltid sig själva. Men när vi araber betraktar Europa och västvärlden förstår vi inte att ni kan vara så belåtna. Ni är ensamma. 20 procent av skandinaverna bor ensamma."SvD 10/2 2003

Amerika

Ett resereportage från en katolsk prästs resa till USAKristen kultur och historiska rötter i USAf.Daniel Adner

Nordbornas utforskningar av Nordamerikas kustländer på 1000-talet till 1200-talet. Tillräckligt med uppgifter för att göra en karta över sina upptäckter. Nyligen upptäckt karta, ritad före Christopher Columbus' resor

Latinamerika

Bendikt XVI Förkunnelsen om Kristi evangelium går inte förbi någonAudiens för biskopar från Mexiko. zenit.org

Oscar Romero en levande martyrav Michael Campbell-Johnston

Slovenien, Kroatien och Bosnien

Fyra hem- och vänländerBiskop Anders om sin resa till Slovenien, Kroatien och Bosnien sommaren 2000(Ur Katolskt magasin nr 10 2000)

Försoningens geografi Inför Biskop Anders resa till Slovenien, Kroatien och Bosnien sommaren 2000 (nr 6 - 2000)

top
 

Kända katoliker

WERNER G. JEANROND Professor i systematisk teologi vid Lunds universitet

top
 

Konvertiter & konvertion

top

Till KATOLIKnu