Judendom


Relationer judar-kristna

Katoliker som räddade judarna har fått ta emot Vatikanens erkännande Priset som ges personer som gynnar mänskliga och demokratiska värden har fått sitt namn av ambassadör Per Johan Valentin Anger (1913-2002), som var legationssekreterare vid den svenska ambassaden i Budapest under andra världskriget. Vid den tiden var staden ockuperad av den tyska armén men han lyckades rädda många judar i Budapest genom att ge dem svenska pass. I slutet av kriget arbetade Anger med att försöka finna Raoul Wallenberg, en svensk diplomat som försvann i januari år 1945 efter att ha räddat livet på tiotusentals judar som nazisterna hade dömt till döden.Katolsk Observatör

Talande tystnad av påven i Auschwitz Påven Benedictus XVI:s tystnad var en stor symbolisk handling, en himmelsvid aktning för lidandet. I går i dödsfabriken Auschwitz visade Benedictus XVI att det finns tillfällen när inget är så uttrycksfullt som tystnad. Sydsvenskan 2006-05-29

Benedikt XVI föreslår ökad dialog med judarnaVid hans besök i synagogan i Köln. Översättning till svenska från zenit.org

Jude-kristen dialog närmar sig "ett utlovat land"I denna dialog noterade rabbinen Angel Kreiman, att "det inte endast handlar om, att säga att kristna och judar är vänner, att judarna inte anklagas för att döda Gud; det måste sägas, att judendom och kristendom är grunden för striden mot hedendomen somi vår tid kommer till uttryck i former som har att göra med terrorism, sekularism, materialism och rasism." Rom, den 31 oktober 2005 (Zenit.org).

Om förhållandet till judendomen Gösta HallonstenOslo Stift

Antinazistisk tysk biskop saligförklaradEn tysk biskop som gjorde motstånd mot nazismen saligförklarades 9 oktober. Clemens August von Galen, biskop i Münster, saligförklarades under en mässa i Peterskyrkan av prefekten för helgonförklaringskongregationen kardinal José Saraiva Martíns, enligt den nya ordningen att påven delegerar saligförklaringar till kardinaler och själv bara firar den avslutande kanoniseringen. Von Galen utnämndes till kardinal efter kriget av Pius XII och dog 1946.Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/05-10-10

Rabbin försvarar "Hitlers påve" Pius XII  I december 1941 skrev New York Times med anledning av Pius XII:s julbudskap: "Pius XII:s röst är en ensam röst i den tystnad och det mörker som denna jul präglar Europa. Pius XII lämnar inga tvivel om att nazismens mål är oförenliga med hans uppfattning om den kristna freden." Och ett år senare citerade samma tidning det årets julbudskap, i vilket påven talade om "de hundratusentals människor som utan någon som helst egen skuld - antingen på grund av sin nationalitet eller sin börd - är dömda till döden eller till ett långsam utslocknande".HARALD HAMRIN ambassadör vid Utrikesdepartementet och docent i statsvetenskap, SvD 2005-09-22

Israel ger ut frimärke till minnet av Johannes Paulus II.  Den filatelistiska utgåvan återger den historiska bilden av Johannes Paulus II vid den Västra muren i Jerusalem 24 maj 2005 www.zenit.org

Den saligförklarade Elisabeth Hesselblad hyllad för sin hjälp åt judar under Andra världskrigetRom, 5 maj 2005 www.zenit.org

Heroisk präst får svenskt prisVi hade maximalt stöd hemifrån när det gällde att rädda judar. Man måste dock fundera över vilka konsekvenserna hade blivit om påven hade höjt rösten. Ett fördömande hade inte ändrat situationen. Jag tror att nazisterna i så fall skulle ha agerat ännu värre mot judarna och vi skulle ha kunnat utsättas för repressalier.DN 1 oktober 2004

Ärkebiskop Verolino får första Per Anger-priset Pressmeddelande Stockholms katolska stift 040924

Italienare får pris för hjältemod, Svenska Per Ånger-priset till Gennaro Verolino som hjälpte judar att fly från Budapest från Metro 20 septemper 2004

Bibeln, judarna och Kristi lidandes historia"Vilseledande och orättfärdiga tolkningar av Nya testamentet beträffande det judiska folket och dess påstådda skuld har cirkulerat alltför länge [i den kristna världen] och har givit upphov till fientliga känslor mot detta folk. Dessa tolkningar bidrog till att döva samvetena, så att den andliga motståndskraften hos många inte var vad mänskligheten med rätta kunde ha väntat sig från Kristi lärjungar när förföljelsens vågor svepte genom Europa. Undersökningen av det förflutna i syfte att rena minnet är särskilt lämpligt för att tydligt och klart visa att antisemitism inte kan försvaras och att den är absolut förkastlig." (Johannes Paulus II )av EUGENE J. FISHER, Signum, 2004 NR 3 ÅRGÅNG 30

Ett nytt evangeliumJulen 1940 kunde man i Tyskland läsa ett nytt och mera "ariskt" julevangelium, där Nya testamentets judiska ursprung tvättats bort och anpassats till landets rasideologi. Anders Gerdmar är teologie doktor och forskar kring teologi och antisemitism vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet.DN 21/12 2003

"´Hitlers påve´ försökte hjälpa judarna under Förintelsen"Kritiker av den katolska kyrkans förehavanden under Andra världskriget har tidigare dömt ut påven Pius XII för dennes påstådda tystnad inför nazisternas brott mot judarna. Nu visar handlingar ur Vatikanens egna arkiv att han tvärtom tog flera initiativ för att hjälpa de drabbade.Nya Dagen 2003-02-17

Stepinac' och den nya Kroatiska republiken Anklagelserna om Stepinac' antisemitism är grundlösaav fil. dr. Olof Åhlander

Påven beslutar öppna Vatikanarkiven 15 februari beslöt Johannes Paulus II att från 2003 öppna Vatikanens arkiv om förhållandet mellan Vatikanen och Tyskland under perioden 1922-1939. Därmed vill påven tillmötesgå önskemålen från många historiker att få tillgång till material som kan belysa Vatikanens roll i den period då nazismen kom till makten i Tyskland och judeförföljelserna inleddes.Vatikanradion 02-02-18

Judar och katoliker i historiskt möte Johannes Paulus II: "Genom våra respektive identiteter är vi sammanlänkande. Det är upp till oss att överföra till de nya generationerna våra rikedomar och gemensamma värden, så att människan aldrig mer kommer att förakta sin broder och att krig och konflikter aldrig mer kommer att föras i en ideologis, kulturs eller religions namn."Nya Dagen 2002-02-01

Anders Piltz: "Inte min avsikt släta över antijudiska uttalanden" Till skillnad mot andra icke-kristna religioner är den judiska tron redan ett svar på Guds uppenbarelse i Gamla testamentet. Det är det judiska folket som fått ’söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löftena, de har fäderna och från dem kommer Kristus som människa’, ty ’Gud tar inte tillbaka sin gåva och sin kallelse.Nya Dagen 2001-10-30

Dialogen judar-kristna tjänar inte på förenkling Lika klart som att Jesus och Paulus inte har upphävt de gamla förbunden (med Noa, Abraham, Mose, David etc) därför att det nya förbundet har tillkommit, lika uppenbart menar vissa stråk i Nya testamentet att det judiska egendomsfolkets avvisande hållning till förkunnelsen av Jesus som Messias är en gåta, och att det gamla förbundet lutade mot sitt fall. Paulus och de första kristna generationerna levde med frågan hur de skulle hantera sin besvikelse.Nya Dagen 2001-10-24

Pius XII räddade räddade fler judar än Schindler Intervju med rabbinen och historikern David Dalin från New YorkArtikel översatt från ZENIT. org News Agency 2001-08-29

Hitler planerade att kidnappa påven Pius XII har anklagats för att vara judefientlig, men enligt flera historiker räddades minst 800 000 judar genom hans insats.Nya dagen 2001-08-31

Vatikanen lovar öppna hemligstämplade arkiv Beskedet kom sedan en kommitté, som ville undersöka påven Pius XII agerande gentemot judar, ansåg sig ha stött på för stora problem hos Vatikanen.Nya dagen 2001-08-29

Gamla sår kan börja läka  Cordelia Edvardson om Påvens besök till det Heliga landet SvD 28/3 200

Där gräset är som grönast Kan de tala med varandra, en jude och en katolik, båda med avsikt att konvertera? Var är gräset som grönast för dem?Av Anna Dunér och Peter David

Den heliga mödans tid Biskop Anders Arborelius; Om Påvens bön om förlåtelse till judarna i Jerusalem (Katolsk Magasin nr 4 - 2000)

Vatikanen lovar öppna hemligstämplade arkiv Beskedet kom sedan en kommitté, som ville undersöka påven Pius XII agerande gentemot judar, ansåg sig ha stött på för stora problem hos Vatikanen.Nya dagen 2001-08-29

Förhållandet mellan judar och kristna I går inledde påven Johannes Paulus II sitt historiska besök i Israel. För honom har förhållandet till judarna alltid varit en hjärtefråga. Men vilken roll spelade egentligen Vatikanen under kriget och hur skall den dåvarande påvens agerande och ställningstaganden förstås? Av Anders Piltz - SvD 22/3 2000

Övrigt

Judendom

"Upphör med demoniseringen av Israel"Under de senaste 30 åren har 15 procent av arbetet som FN:s kommission för mänskliga rättigheter utför ägnats åt frågor kring Israels behandling av palestinierna. FN har samtidigt tigit om Sudan, där över 200 000 svarta massakrerats och en miljon drivits på flykt av arabisk milis understödd av den sudanesiska regimen. Enligt dessa FN-organ framstår Israel som vår tids största förbrytare mot de mänskliga rättigheterna. Inte Kina, som förtrycker sina medborgare och begår barbariska handlingar i det ockuperade Tibet. Inte Saudiarabien, Nigeria eller Iran, där sharialagarna slår hårt mot kvinnor, homosexuella och oliktänkande. Inte det totalitära Nordkorea, där medborgarna svälter ihjäl medan de tvingas hylla sina ledare. Jackie Jakubowski, Sydsvenskan 080806

"Vi förlåter aldrig judarna för Auschwitz"   "Judarna själva ses som skyldiga till det som de utsattes och utsätts för, genom sina aktiviteter eller sitt uppträdande. Dit hör bland annat beskyllningen att de använder Förintelsen som inkomstkälla. Dit hör även den ensidiga anti-israeliska synen på Mellanöstern-konflikten. Efter grundandet av Israel 1948 är antisemitiska fördomar om "judiska ekonomiska och politiska världsmaktsträvanden", om "judendomens syfte att förinta islam" och om "det judiska som en ond makt" grundvalen för en islamistisk strategi i syfte att förinta Israel och utrota det moderna."Lisbeth Lindeborg, SvD Under strecket 27/7 2002


Till KATOLIKnu