Änglar & demoner


Dokument & artiklar

Änglarna i kyrkans tro och liv   Många, även de mest respekterade av katoliker, kan vid talet om änglar småle lite, som om det handlar om de mera sagobetonade inslagen i vår tro. Hur är det då egentligen med änglarna i kyrkans tro och liv? Detta försökte fader Ingvar Fogelqvist förklara i ett föredrag i katolska DomkyrkoförsamlingenKatolsk Observatör 27 september 2006

Att vörda och anropa helgonen

Skyddsänglar

Änglarna Katolska Kyrkans Katekes

Sankt Mikael ärkeängeln

ÄnglarnaJoseph Gallegos

Skyddsänglar

Demoner; fallna änglar

Skyddsänglar givna för att ledsaga oss Jean Galot S.J.

Blir helgener til engler når de kommer til himmelen?  av James Akin

Hvorfor tror katolikker på verneengler? av James Akin

Engler - levninger fra en overtroisk fortid?  av Olav Müller

Böner

Övriga

nästa Frågor om änglar... Fråga prästen


Till KATOLIKnu