Liturgi

Uppdaterad 2016-09-05


Kyrkliga dokument

SUMMORUM PONTIFICUM   APOSTOLISKT BREV, BENEDIKT XVI, 7 juli år 2007. Angående firande av mässan på latin enligt det romerska missale som påven Johannes XXIII utgav år 1962 Katolsk Observatör

Novo millennio ineuentePåven Johannes Paulus II:s - Till biskoparna, prästerna, diakonerna, ordensfolket och lekmännen Vid avslutningen av det stora jubelåret 2000 - översättning av Mons. Lars Cavallin

Påvens julbudskap Urbi et Orbi 1997

Katolska Dokument- Stockholms Katolska Stift - Världskyrkan

 Se även dokument av Biskop Anders Arborelius ocd

Kyrkoåret

Predikningar-Homilior

2002 - 2009

Homilier under åren 2002 - 2009 olika präster och dikoner. Vår Frälsares kyrka Malmö

2011

Predikan 2:a söndagen efter jul 2011 av f.Conny Årlind S:t Olofs katolska församling Sundsvall

Predikan Epifania Herrenss uppenbarelse 2011 av f.Conny Årlind S:t Olofs katolska församling Sundsvall och Östersund

Externa

Bernhards blogg Predikningar av den Helige Bernhard av Clairvaux f.Jan Smith

Homilior från celebrerande prästerVår Frälsares katolska församling i Malmö

Homilior S:ta Eugenia församling i Stockholm

Predikningar p.Ingmar Svanbtesson OSB; Benedikts Hus

Söndagens Evangelium  Kommentarer till högtids- eller söndags evangelier

Predikosamling 2005 f.Björn GöranssonVår Frus församling, Västerås

Predikosamling 2006 f.Björn GöranssonVår Frus församling, Västerås

Predikosamling 2007 f.Björn GöranssonVår Frus församling, Västerås

Advent & Jultid

Påvens julbudskap - "Världen måste inse att julen är något som för alltid har förändrat" ”Om vi inte inser att det här rör sig om Gud som blev människa, vad har då julfirandet för mening?” Detta frågade påven i några ovanligt skarpa reflektioner under onsdagens sedvanliga audiens. Han tog upp sanningsfrågan och temat från encyklikan Spe salvi: Hoppet som ej kan skiljas från domen: ""Kanske den vi kristna idag kanske verkligen tror på är Domaren; vi väntar oss alla att rättvisa skall skipas. Vi ser så många orättvisor i världen ... och väntar oss rättvisa.... Vi hoppas att någon skall komma och göra världen rättvis. Vi ber då till Jesus Kristus att han skall komma som Domare.... Herren är den som kan komma i världen och skipa rättvisa.” Katolsk Observatör 071219

"Dags att avskaffa julen?" Varför tar inte humanisterna steget fullt ut och begär att vi avskaffar julen? Varför skall religionerna med sina helgdagar störa vår tids religion eller livsåskådning där livet handlar om arbete och konsumtion i ett tempo som gör att vi inte bryr oss om att glaciärerna smälter? Ofta åberopas judar och muslimer när man vill få bort religiösa riter och uttryck i det offentliga. Men skyll inte på muslimerna för att avskaffa julen. ”Jag tackar för omsorgen”, sade Fazeela Zaib, ”men vi kan tala för oss själva.”Elisabeth Gerle Sydsvenskan 071223

Danske katolske biskopens julhälsning 2004Biskop Czeslaw Kozon

Julens historia och innebörd

Vart tog Jesus vägen? Att det finns en massa religioner - bara i Japan lär det vara några tusen - hindrar inte att den kristna julens poäng är Guds människoblivande, att en bortom mänsklig gestalt, öm i sin godhets kärna, dödens övervinnare och den stora mottagaren av allas tårar nu finns osynligt närvarande i en bräcklig, alltför bräcklig kristenhet, den som kallas Kristi brud.OWE WIKSTRÖM, professor i religionspsykologiSvD 24/12 2004

"Stilla natt" - Världens mest inspelade sångSom så många av våra ständiga musikaliska följeslagare kom "Stilla natt" till mest av en slump. DN:s Calle Pauli har lyssnat riktigt noga på en sång som är översatt till tre hundra språk.Calle Pauli DN 22/12 2003

De heliga tre kungarna "De tre vise männen"

Julkrubban Historia och innebörd

Jultomten Historisk bakgrund

Julgranen Historia och innebörd

Advent Adventstidens innebörd en översättning från the Catholic Encyclopedia
Varför denna dårskap? "Under denna natt, då han gjorde sig svag och lidande för min kärlek, gjorde han mig stark och modig", skriver Thérèse.Detta heliga utbyte är en grundtanke i kristendomen: Gud utblottar sig genom att bli människa, lider och dör för oss - för att vi ska bli uppfyllda av hela kraften i hans nåd. Men julens kärva budskap har i vår kulturkrets drabbats av det bittra ödet att bli en sentimental stämning. Det tycks nu en gång vara vår stora frestelse att göra religion till emotion - att uppleva istället för att leva. + Anders Arborelius OCD, SvD 24/12 2002

BETLEHEMS STJäRNA - NäR, VAR HUR? Anders Brogren

Jesusbarnets födelsedag Att Jesus är julens huvudperson och att det är då vi firar hans födelsedag vet väl nästan alla. Att Gud låtit sin son födas som människa av Maria i Betlehem, att han har lidit och dött på korset för vår skull, att han är uppstånden och fortfarande lever, det är sant. Däremot är det faktiskt inte sant att han föddes den 25 december för 1997 år sedan. Anders Brogren

 

Fastetiden

Övriga högtider

Johannes Paulus II och Guds barmhärtighets söndag Med aftonbönen eller vespern på lördagkvällen 2 april inleds andra påsksöndagen, som den den katolska kyrkan sedan fem år firar som ”Guds barmhärtighets söndag”. Det var Johannes Paulus II som tog initiativet, som bygger på visioner som den polska nunnan och mystikern Faustyna Kowalska fick strax före andra världskrigets utbrott.Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/05-04-02

Alla Helgons dagHögtiden firas i Katolska Kyrkan den 1 november. Den infördes för att hedra alla helgon, kända och okända, och enligt Urban IV (påve 1216-1264) för att fylla ut några bristfälligheter i de troendes firande av helgonfester under året. Under Kyrkans första tid var de kristna vana att högtidlighålla årsdagen av dem som lidit martyrdöden för Kristi skull på den plats, där detta skett.

Den heliga Mässan

Sacramentum Caritatis Den 13 mars publicerade Vatikanen den postsynodala texten om Eukaristin, som påven utger för att sammanfatta biskopssynoden i oktober 2005. Koncentrationen ligger på mysteriet, hur det lärs ut och hur det firas. Katolsk Observatör

Danske katolske biskopens julhälsning 2004Om det eukaristiska året 2005 Biskop Czeslaw Kozon

Det eucharistiska året Biskop Anders har skrivit vidstående text med anledning av att det eucharistiska året inleds på söndag. Katolska biskopämbetet Stockholm 2004-10-15

Det eucharistiska året inleds Söndag den 17e oktober öppnar påven Johannes Paulus II det eucharistiska året med en mässa i Peterskyrkan klockan 17.30Katolska biskopämbetet Stockholm 2004-10-15

Den rätt kan läsa sitt Fader vår han rädes varken fan eller trollenGunnel Vallquist SvD 2004-06-15

Dagens textFrån Stockholms KatolskaStift

MISSALE FÖR SÖNDAGAR OCH VARDAGAR 2011 2011 Katolska Liturgiska Nämnden Grafisk form: Martin Pender pdf Katolska biskopämbetet Stockholm

Den heliga mässan på svenska Huvuddelen av den katolska mässans texter

Förklaring till den heliga mässanValda delar från introduktionen till det romerska missalet

En kort introduktion till den katolska mässa

Den katolske messe på mange språkOslos katolska stift

Begravning

Ordningen för jordfästning i Katolska Kyrkan

Exorcism

Exorcism enligt Romerska Ritualet"Fråga prästen"

Om exorcism 1"Fråga prästen"

Om exorcism 2"Fråga prästen"

Liturgiska sajter

Jubileum 2000

LiturgiOslos katolska stift

Liturgiska kalendrar

På svenska, danska & norska

KATOLSK LITURGISK KALENDER Ben Lytz - Finland

www.helgdagar.comOfficiell lista över helgdagar runtom i världen

Den Katolske Kirkes helgener  Oslo katolska stift

På engelska

Böner

Blandade Artiklar

Påvliga processioner mindre majestätiska år 2005  Enkelhet och diskretion tycks vara de första kännetecknen i Benedikt XVI:s pontifikat, och detta har varit mycket uppenbart i påvens besök i de patriarkaliska basilikorna. 19 MAJ 2005 www.zenit.org

Den rätt kan läsa sitt Fader vår han rädes varken fan eller trollenGunnel Vallquist SvD 2004-06-15

Överraskande och gåtfullt: pilgrimen är tillbaka    Pater Bernhard Durel O.P.Katolskt magasin nr 3/2000

Kyrkan, tiden och år 2000 Av Gösta Hallonsten

Kardinal Joseph Ratzinger: teolog i kyrkans tjänstEn presentation av en omstridd kardinal och hans teologi; av Yvonne Maria Werner. Artikeln belyser bl.a. kardinalens syn på den tridentinska mässan och liturgireformen efter Vaticanum II.

Se länkar till dokument på engelska:

Länk-index


Till KATOLIKnu