Protestantism


Reformationen

Vem har sista ordet när Bibeln ska tolkas Katolske prästen Anders Piltz utmanar protestanter i debatten om apostoliskt ledarskap En häftig debatt har blossat upp om det så kallade apostoliska ledarskapet, en form för ledning där en person tilldelas rätten till initiativ och skiljedom vid tvistigheter inom en församling. Den apostoliska successionen ifrågasattes för första gången i och med Martin Luther, men lever vidare inom den katolska kyrkan. Dominikanerprästen Anders Piltz kommenterar här debatten ur ett historiskt perspektiv. Nya Dagen 2004-02-24

Myten om den gode Gustav Vasa Det tidiga 1900-talets socialdemokratiska hävdatecknare tvekade aldrig att kalla partiledaren Hjalmar Branting en ny Gustav Vasa som, liksom förebilden, skulle befria sitt folk och lägga grunden till ett framtida välfärdssamhälle. Den synnerligen positiva bilden av frihetshjälten, riksbyggmästaren och landsfadern har bestått genom åren. I "Gustav Vasa - landsfader eller tyrann?" tecknas ett annorlunda härskarporträtt som för tankarna till Machiavellis skräckinjagande idealfurste. Lars-Olof Larsson har skrivit en lysande bok.Av Carl Johan Gardell SvD 9/10 2002

 

Gick Martin Luther i kloster pga dråp?Nya forskningsrön pekar på att Luther var tvångsplacerad i klostret pga ett dråp han begått och inte som en ingivelse efter ett åskväder.

Martin Luthers väg in i klostret "Luthers bekännelse hänger samman med duellen i januari 1505 utkämpad av Luther i anslutning till hans magisterexamen. Då Erfurts universitet från den 3 juli 1503 avsagt sig sin egen domsrätt skulle straffet för duellen- i vilken Luthers kontrahent Hieronymus Buntz från Windsheim dog till följd av duellen - utdömas av den ärkebiskopliga andliga domsrätten i Erfurt. Luther skulle ha blivit tvingad att ställas inför denna domsrätt, om han inte tagit sin tillflykt till klostret. " Dietrich Emme

Protestantisk fundamentalism

Gud spökar i Långaryd Plymouthbröderna, med ursprung i Storbritannien, är en ganska liten kristen församling i Sverige, några hundra själar som i allt lever upp till epitetet sekt. Ateismen, som i varje fall Sturmark gett uttryck för, är i någon mening också en konfession, bekännelse. Om Bröderna, eller pingströrelsen, eller den katolska kyrkan, eller islamister tveklöst kan klassas som fundamentalism så kan även ateism ibland framstå som dogmatisk - religiös dogmatik minus Gud. Kenneth Andersson, Sydsvenskan 20 augusti 2007

I Guds hamn Puritanerna, hade en paradox i lasten när de landsteg i Massachusetts. I deras kalvinistiska idégods ingick föreställningen om den förutbestämda ordningen. Gud hade på förhand pekat ut de själar som skulle frälsas och de själar som var fördömda. Samtidigt som puritanernas ideala samhälle, det samhälle Gud givit puritanerna i uppdrag att bygga, skulle genomsyras av harmoni och hierarkisk ordning fanns därmed redan från start ett osäkerhetens virus inympat. Kunde den rättrogne vara säker på att hans granne verkligen var en av de utvalda, en av de värdiga? Kunde han vara säker på att han själv var det? Av PER SVENSSON Expressen 2005-01-14

USA världens frälsare Kejsaren Bushs imperialism USA:s värden är av Gud givna och tillhör alla folk. George W Bush banar vägen till frihet. Instrumentet är väpnad kamp. Målet är en god världshegemoni.Av CLAES RYN, professor i statskunskap vid Catholic University of America SvD 7 februari 2005

Flyger häxorna i Jesuslandet?Salem grundades av puritaner, protestantiska renhetsivrare, som lämnat England för att tro i fred i Amerika. Där skulle de grunda ett rättfärdighetens rike. De trodde att de i ett stadigt grepp höll det ljus som skulle lysa upp världenPER SVENSSON, Expressen 2004-12-09

Knutbykyrkan knäckte SaraBarnflickan i hovrätten Frågan om Sara Svensson lider av en allvarlig psykisk störning måste tolkas ur ett religionspsykologiskt perspektiv. Rätten får inte bortse från den mycket speciella slutna miljö som präglat henne, skriver barnläkaren Roland Sennerstam, som själv har rötter i pingströrelsen.Svenska Dagbladet 2 1 oktober 2004

USA:s högerkristna styr Bushs IsraelpolitikDet är knappast någon tvekan om att Bushs religiösa retorik och hans öppna personliga relation till kristendomen imponerar på många evangeliker. Han ser sig själv som frälst, en botfärdig syndare som med trons hjälp kommit över alkoholproblem och andra hinder. För John Kerry är det en politisk utmaning. Hittills har Kerry, en liberal katolik, inte klarat att visa att han besitter Bill Clintons förmåga att få in religionen på ett naturligt sätt i valbudskapet. Lennart Pehrson; DN 4/5 2004

Kristen höger styr BushFundamentalistiska kristna grupperingar påverkar den pånyttfödde George W Bushs utrikespolitik. Enligt dessa gruppers gammaltestamentliga förkunnelse, som också sprids i Sverige, ska Israel bli betydligt större och inkludera även Jordanien och Syrien.Sveriges generalkonsul i Istanbul, Ingmar Karlsson; SvD 23/4 2004

Tät gemenskap både välsignelse och förbannelse Trevliga, öppna och alltid så glada. Manipulerade, slutna och rädda. Åsikterna om medlemmarna i Knutbys Filadelfiaförsamling går brett isär. Det är inte så konstigt, menar religionshistorikern Christer Hedin. Församlingen i Knutby har utvecklats till en typisk sekt, med en karismatisk person i centrum, egen lära och stark sammanhållning. Här finns liv, "ande" och värme. Men också en gruppdynamik som kan bli livsfarlig.. Svenska Dagbladet 2004-01-21

Gud valde partnern Att ledningen styr valet av partner till de egna medlemmarna är ett effektivt sätt att öka gruppanknytningen. För dem som har gift in sig i sekten, blir det ett socialt självmord att gå ur. Särskilt de som är födda in i gruppen har inga vänner utanför och ingen ursprungsidentitet att återvända till. Svenska Dagbladet 2004-01-22

Tron på en stark ledare gemensamt för sekter "Ledaren anses ha tillgång till en särskild kunskap som inte är åtkomlig för vem som helst, vilket ger möjlighet att detaljstyra anhängarnas liv. Konsekvensen blir att den som vill ifrågasätta läran alltid har fel. Om det inte lyckas för någon så är det i alla fall aldrig fel på budskapet. Det finns också inslag av bestraffning för den tvivlande medlemmen. Man får stå till svars inför ledaren, riskerar uteslutning ur gemenskapen, man anses besatt av djävulen. Olika mått av avskärmning från familj och oliktänkande ingår också." Sara Lena Höglin, SvD 040202

Mot Israel mot Gud Kristna sionister: Upprättandet av Israel i Palestina år 1948 var uppfyllelsen av en biblisk profetia och därför något som är menat att inträffa före Kristi andra ankomst. Kristus kan inte återvända till jorden förrän vissa händelser inträffar: Judarna måste få kontroll över Palestina och Jerusalem, återuppbygga templet.Efteråt skall judarnas omvändelse till Kristus äga rum. www.aljazeera.com

Gud är hans coachFlera kommentarorer hävdar att Bushs tro inte gjort märkbara avtryck i politiken, utan mer i hans sätt att hantera beslutsprocessen och skicka ut tydliga signaler till kristna väljare. Karin Henriksson SvD:s korrespondent i Washington; SvD 4/8 2003

Armé av predikanter redo att frälsa irakiernaI det land som Bush betecknade som en av "ondskans axelmakter" finns en kristen befolkning med snart tvåtusenåriga rötter som dessutom än i dag använder Jesu språk - arameiskan - i sin liturgi. Vid den jordansk-irakiska gränsen står en liten armé av predikanter från Southern Baptist Conventionatt redo att gå in i Irak för att få de urgamla kristna kyrkorna att omfatta den sanna evangelikala gudssynen och att omvända muslimerna.Ingmar Karlsson , generalkonsul i Istanbul och författare; SvD 2/5 2003

När språket stöter bort hjälper inga böner När president Bush mer eller mindre öppet antyder att han har sitt uppdrag från Gud tycker det pragmatiska Europa att det låter löjligt och/eller förmätet. En barnatro och ett bildspråk som sannolikt inte känns det minsta märkligt i Amerika. USA, som i 50 år har haft orden "en enda nation under Gud" i sin trohetsed, är det vardagsmat. Just nu råkar de ha en president som är osedvanligt evangelisk, men det är bara en gradskillnad mot tidigare presidenter. För evangelisten i Vita huset är skillnaden mellan gott och ont mycket tydligare än för gammaleuropéer: ondskan har sina axelmakter och de ska bekämpas med det godas makt - might backed up by right. De flesta europeiska ledare ryser inför denna korstågsanda. Denna skillnad i självsyn och uttryckssätt har funnits länge mellan den gamla och den nya världen,SvD 13/2 2003

Undergång och utopi är ofta syskon i tankenVarför blomstrar då apokalyptiken i dag när i vart fall hotet om ett globalt kärnvapenkrig har reducerats väsentligt? Är det den samtida västerländska upplevelsen av världen efter förlusten av det kalla krigets sanningar och självklara dikotomier, att hotbilden vi med tiden vant oss vid har fallit samman, och i dess ställe har kommit ett globalt samhälle där minsta krusning på ytan tillsynes kan förebåda ett globalt sammanbrott? 1800-talsäran om "de utvaldas" hemliga bortförande innan den sista tidens stora prövning går igen idag.SvD 16/4 2003

USA slåss mot det ondaGeorge Bush kallar sig själv "born again christian". Han har själv berättat om hur han i 40-årsåldern kämpade mot sin alkoholism och fann sin räddning i Jesus och frälsningen, då han också blev nykter alkoholist. Bush kände sig utvald av Gud att bli president. Han ser som sin uppgift att kämpa mot ondskan i världen och han använder ofta bibliska citat och begrepp i sin retorik.SvD 12/4 2003

Apokalyptisk thriller högst på USA-listorI den mest lästa romanen i USA i dag är en före detta generalsekreterare i FN envåldshärskare med säte i Irak. Han propagerar för globalisering och terroriserar världen med en armé kallad "fredsbevarare". Han bekämpas av en tapper kader kristna och till kristendomen omvända judar.SvD 12/4 2003

Sådan herre sådan härskareTv-pastorerna Pat Robertson och Jerry Falwell och författaren Tim Lahaye stödjer Bush krig i Irak, liksom predikanten Billy Graham, De ser inte bara kriget som rättfärdigt (vilket absolut inte alla kristna gör), de ser också kriget som början på Armageddon, slutstriden då de kristna ska strida mot Antikrist, och Jesus ska återkomma till jorden. Antikrist härskar i Babylon. Och judarna ska riva Klippmoskén i Jerusalem för att kunna återuppbygga Davids tempel och på så sätt förbereda Paradiset.SvD 8/4 2003

Bered en väg för herren!Messianismen och millenarismen (det vill säga tron på att Jesus ska komma tillbaka och inleda en ny, fulländad era och att USA är utvalt att föra människan till himlen) har genomsyrat det amerikanska nationsbygget från början. Söderns vita immigranter, horder av lika illitterata som fanatiska skotska och irländska puritaner, växte upp med Bibeln i ena handen och geväret i den andra. Det är belysande att det ställe som George W Bush stolt kallar sitt hem, nämligen Waco, har varit centralort för apokalyptiska rörelser som Ku Klux Klan och den protestantiska sekten The Branch Davidians. Ulrika Kärnborg; DN 1/4 2003

Arrogant stormaktspolitikBush är en pånyttfödd kristen, som ser världen i svart-vita termer och sig själv som redskap för en politik som Gud inspirerar och förestavar. Liknande inställning har Tony Blair. President Bushs okänsliga amerikanska cowboydiplomati har djupa rötter i en messiansk föreställning.Marta Cullberg Weston psykoanalytiker och författare bosatt i Iowa, USA; SvD 18/3 2003

Vad vill George W Bush i Irak, egentligen?"I 40-årsåldern när Bush slutade dricka alkohol och bestämde sig för att "bli vuxen" och arbeta på sin karriär, kom något av en religiös väckelse. Han. ägnade sig åt bibelstudier och kom nära den bokstavstrogna läran att bara den som accepterar Jesus Kristus kan komma till Guds himmel. Ibland har det också låtit som om Bush omfattar en relativt enkel och svartvit världsbild där det goda står mot det onda. Och om det godas krafter ska tas i anspråk, vem kan bättre förkroppsliga det onda än Saddam Hussein?"LENNART PEHRSON; Sydsvenskan 2002-11-29

Irakkrisen och de bibliska profetiornaIrakkrisen diskuteras i USA i hög grad med en gammaltestamentlig retorik om den eviga kampen mellan gott och ont. Stora delar av den kristna högern är öppet antisemitisk.Ingmar Karlsson är författare och generalkonsul i Istanbul. SvD 28/2 2003

Rörelser som uppfyller kriterier för definitionen på sektRörelser som uppfyller kriterier för definitionen på sekt

 

Livets ord

Ulf Ekman håller på dogmerna Avkristningen BROMSAS. Livets Ord, katolska kyrkan, pingströrelsen och Svenska kyrkans högkyrklighet möts i en ny ekumenik för att möta avkristningen. Fler än vi anar vill bevara det kristna kulturarvet. En reformatorisk ­kyrka fjärmar sig inte från bibeln och kyrkans tradition, skriver Livets ords pastor Ulf Ekman, som också är självkritisk.SvD 22 april 2007

Biskop Arborelius besökte Livets Ord– Vi kan som Kristi kropp bli enhetliga vittnen så att människor kan se Gud, sade pastor Ulf Ekman och tillade avslutningsvis: Det har varit underbart att få sitta och samtala tillsammans med en så genuin, kristen broder.LivetsOrd.se

Debatt om Livets ord

Artiklar om Svenska Kyrkan

Hammars kyrka har kollapsat Anpassad och utslätad Ärkebiskop KG Hammar lämnar en kyrka i kaos. Den från staten skilda kyrkan blev inte fri - utan precis tvärtom. I botten ligger en medveten socialdemokratisk strategi, skriver prästen Yngve Kalin i Hyssna.Karen Söderberg, SvD 2006-02-08

Svenska kyrkans systerkyrka i Finland beklagar kyrkomötets beslut om partnerskapsvälsignelseSverige har valt etisk relativism i stället för den allmänkyrkliga kristna gemenskapen, menar biskop Erik Vikström. Dagen 0511

 

Hammars moraliska nollvisionMan kan inte låta bli att undra om frågan om samkönade äktenskap ingår i en bredare strategi för att förvandla Svenska kyrkan från att vara en del av Kristi kyrka på jorden till att bli en allmänreligiös institution i det svenska samhället. Ärkebiskopen säger sig ha mandat att läsa Bibeln och förstå Gud på ett nytt sätt. Det är förmätet, men inte särskilt originellt. Teologin är väl förtrogen med föreställningen om Gud som idol, d v s Gud förstådd som en projektion av människans egna intressen.Anna Sophia Bonde, Bo Brander, Eva Hamberg, Bengt Holmberg, präster i Svenska kyrkan; SvD 040130

"Biskopen tiger i församlingen""En fri kyrka?/ del 1;"artikelserie av Maciej Zaremba.
Några citat från artikeln:
– "världens första fria samfund där biskopar saknar rösträtt i trosfrågor och där kristendomens mening fastställs av politiska partier. Somliga menar att demokratin därigenom har fått sitt slutgiltiga genombrott. Andra talar om en religiös katastrof."
–"Den fria svenska kyrkan är hädanefter den enda i världen där Bibeln tolkas i samma ordning som när fritidsförvaltningen tolkar kommunallagen."
– "Svenska kyrkan skils från staten. Det är att den politiseras ytterligare ett stycke, det vill säga sekulariseras nästan intill den gräns där man ännu kan tala om en kyrka."

"Kyrkan för folklig för sitt eget bästa"En fri kyrka?/del 2; av Maciej Zaremba
Några citat från artikeln:
– "Kyrkan förvandlades under 1900-talet från ett salt i samhället till en spegel av det."
– "För Luther stod individens förhållande till Gud i centrum. För folkkyrkoteologerna kommer individen alltid i skuggan av folket, som tenderar att bli identiskt med kyrkan."
– "Målet var att befria Sverige från kristendomen skulle Svenska kyrkan bli medlet. Fråntagen allt självstyre och inflytande över prästernas utbildning och utnämning skulle den omdanas till en spridare av en "ateistisk allmän religiositet", skrev Engberg i Arbetet 1922. Engbergs idéer fick starkt genomslag inom partiet."
– "Låt oss till att börja med avskaffa biskoparna och införa en kyrklig överstyrelse med en generaldirektör för kungliga salighetsverket..." Och vidare: – "Jag föredrar ett järnhårt och slutet svenskt statskyrkosystem av det mönster, vi ha, framför den tingens ordning, vi skulle få uppleva, om katolicismen skulle få göra sig bred här i landet."

Kvinnliga präster en fråga om tro?En fri kyrka?/del 3; av Maciej Zaremba.
Några citat från artikeln:
– "Kvinnans inträde i ämbetet behandlades inte som en religionsfråga utan blev en följd av att regeringen ville att alla statligt anställda skulle jämställas."
– "Beslutet att prästviga kvinnor fattades nämligen inte av kyrkan utan åt den. Kvinnor eller inte var ingen trosfråga, det var en ordningsfråga, som inte krävde teologisk begrundan."
– "Egentligen var denna hantering en förolämpning mot både kvinnorna och kyrkan. För den som tar kristendomen på allvar hade det krävts en djup och lång debatt inom kyrkan. I stället blev   kvinnas inträde i ämbetet en enkel följd av regeringens beslut att jämställa de statligt anställda."
– "Det betyder, kort sagt, att kyrkopolitiker segrat över kyrkfolket och fortsätter att sätta dagordningen om kyrkans identitet."

Evangelium enligt Hedenius En fri kyrka?/del 4; av Maciej Zaremba.

Hedenius fick kyrkan dit han villeSvenska kyrkan sådan den ser ut i ärkebiskop Hammars dagar har väl inte mer med kristendomen i historisk mening att göra än låt oss säga statsminister Perssons politik har någonting att göra med Karl Marx. Detta att kyrkan skulle överge kristendomen var något Hedenius faktiskt eftersträvade och borde ha gillat - han kallade det "prästernas humanisering". SvD 1/10 2002

Vetenskapen har svikit Hedenius"När ateismen erövrade Sverige - Ingemar Hedenius och debatten kring tro och vetande" (Nya Doxa) av teol.dr. Johan Lundborg: Vetenskapstron, bokstavstron och kyrkans maktställning var förutsättningar som sammantaget förklarar varför det blev ett sådant liv. I dag har vetenskapstron i Hedenius naiva tappning endast ett fåtal anhängare. Bokstavstron har svårt att hävda sig i en värld där det är en självklarhet att alla sorters texter måste tolkas. Statskyrkan är avskaffad och dagens biskopar har så till den grad lierat sig med den över allt annat dominerande folkhemspolitiken att man hart när kan skilja deras budskap från Göran Perssons. SvD 29/09 2002

ÄMBETSDEBATTEN VID KYRKOMÖTET 1958"Vad hände egentligen vid det ödesdigra kyrkomötet 1958? - Läs Nils Johanssons högintressanta anteckningar , som nu släppts sedan sekretessen upphört! Läs om märkligt okunniga biskopar! Läs om Gustav V, Gustav VI Adolf m.fl.!" Anders brogren Svensk pastoraltidskrift

Tre frågor till Svenska kyrkanSignum 1999 NR 7 ÅRGÅNG 25

 

Blandade Artiklar

Pingströrelsen i Brasilien gör världens största katolska land allt mindre katolsktPingstpastorn Estevam Hernandes och hustrun Sônia anklagas för att ha gjort sig förmögna genom att utnyttja människors religiösa tro. Återfödelsekyrkan har över 1 200 församlingar i Brasilien som var och en drar in mellan 900 000 kronor och tre miljoner kronor i månaden, beroende på församlingens storlek. Paret Hernandes äger ett flertal lyxvåningar i São Paulo, ett par sommarhus vid Atlantkusten och lyxvillan i Boca Raton, utanför Miami. Familjen Hernandes äger också en farm på den brasilianska landsbygden med 200 fullblodshästar.
Brasilianska UD har nu begärt paret utlämnat. Den brasilianska pingströrelsen har i dag med sina 24 miljoner anhängare fler pingstvänner än i USA där rörelsen grundades i mitten av 1800-talet. Sydsvenskan 10 april 2007

Pingstkyrkan räds skolningPingströrelsen har länge nonchalerat behovet av teologisk skolning. I kölvattnet av denna brist har religiösa megastjärnor och ny teologi med krav på starkt ledarskap och underordning fått ökat utrymme. Händelserna i Knutby bör bli en startpunkt för självkritik, skriver pingstvännen och teologen Göte Olingdahl.SvD 040127

 


Till KATOLIKnu