Sekter, esoteriska grupper,
hemliga sammanslutningar


Allmänt

Kriterier för att beteckna en sektFrån Vatikanens officiella nyhetsorgan OSSERVATORE ROMANO

Definitioner på sektWikipedia

Rörelser som uppfyller kriterier för definitionen på sektRörelser som uppfyller kriterier för definitionen på sekt

Gud valde partnern Att ledningen styr valet av partner till de egna medlemmarna är ett effektivt sätt att öka gruppanknytningen. För dem som har gift in sig i sekten, blir det ett socialt självmord att gå ur. Särskilt de som är födda in i gruppen har inga vänner utanför och ingen ursprungsidentitet att återvända till. Svenska Dagbladet 2004-01-22

Tron på en stark ledare gemensamt för sekter "Ledaren anses ha tillgång till en särskild kunskap som inte är åtkomlig för vem som helst, vilket ger möjlighet att detaljstyra anhängarnas liv. Konsekvensen blir att den som vill ifrågasätta läran alltid har fel. Om det inte lyckas för någon så är det i alla fall aldrig fel på budskapet. Det finns också inslag av bestraffning för den tvivlande medlemmen. Man får stå till svars inför ledaren, riskerar uteslutning ur gemenskapen, man anses besatt av djävulen. Olika mått av avskärmning från familj och oliktänkande ingår också." Sara Lena Höglin, SvD 040202

Länkar & artiklar

Myterna vi finner i bestsellern Da Vinci koden Denna bok som innehåller så mycket förtal har blivit till ett betydande kulturellt fenomen och detta till största delen på grund av att den är ett angrepp på Jesu Kristi person och Hans gudomliga sändelse - detta får vi katoliker inte förtiga utan gång på gång upprepa och göra klart för alla som vi möter. SvD 3 mars 2006

Fynd och fusk. Falsarier och mystifikationer omkring JesusEn ängel i Joseph Smiths sovrum 1823 berättade om det som skulle bli "Mormons bok" och grunda en tro. Den osannolika historien finns att läsa i Per Beskows välskrivna bok om bibelfalsarier från Gutenbergs tid fram till Dan Brown.Recension av LENA ANDERSSON Svd 2005-11-29

Tät gemenskap både välsignelse och förbannelse Trevliga, öppna och alltid så glada. Manipulerade, slutna och rädda. Åsikterna om medlemmarna i Knutbys Filadelfiaförsamling går brett isär. Det är inte så konstigt, menar religionshistorikern Christer Hedin. Församlingen i Knutby har utvecklats till en typisk sekt, med en karismatisk person i centrum, egen lära och stark sammanhållning. Här finns liv, "ande" och värme. Men också en gruppdynamik som kan bli livsfarlig.. Svenska Dagbladet 2004-01-21

Uppsatser om sekter skrivna vid Linköpings Universitet av Johan Andersson

Organisationen Silent Lambs i USAarbetar med att hjälpa barn och ungdomar som utsatts för övergrepp inom Jehovas Vittnen

Organisationen Hjälpkällan ger stöd och hjälp till personer som lämnat Jehovas Vittnen

Stödgruppen för tidigare Jehovas VittnenCashed sida

Filippos vännerVi som skriver artiklar på denna hemsida har sett det som vår uppgift att informera om sekter och samfund. Alla är traditionellt kristna, d.v.s. sådana som hör till Svenska kyrkan, EFS, Pingsrörelsen m.m. Informationen är koncentrerad på är Jehovas Vittnen, Mormonerna och New Age.

Andre religioner, nyreligiøse bevegelser, New Age, etc.Oslo Katolska Stift

Dialogcentret på Aarhus universitet i Danmark

Kristen frihet  Syftet med denna webbsida är att: forska och informera om sund kristen tro till gagn bl a  för människor som på grund av en sekterisk bakgrund inom organisationen Jehovas Vittnen behöver hjälp att reorientera sig i sitt förhållande  till Bibeln och den kristna tron.

Sekternas känneteckenEn uppsats baserad på en genomgång av hemsidor om sekter. Tore G Burman

SekterVarningssignaler 

Sektvärlden

Stödorganisationen Rådgivning om sekter / ROS

Svar på en fråga om barn och sekterSveriges Riksdag

Andre religioner, nyreligiøse bevegelser, New Age, etc. Oslo Katolska Stift

top

Frimurare

Katolicism och frimureri - för evigt oförenligaDet som skrivs i denna artikel refererar mest till frimurarloger i katolska länder i den romanska språksfären. Det lär väl vara så att dessa logers filosofi skiljer sig från den svenska. Därför uppfattar inte svenska frimurare att detta material stämmer med frimureriet i Sverige. (översättarens anmärkning)Av p. Robert I Bradley, SJ
Deism och gnosticismen i frimurarorden. Fråga prästen

"Jag känner över huvud taget inte igen mig i det innehåll som beskrivs och de åsikter som tillskrivs frimureriet." Fråga prästen

"Jag undrar hur den Katolska kyrkan ser på Frimurareorden?" Fråga prästen

top

Gnosticism

Da Vinci-koden och Bibeln Konstantin den store (285-337) har ingenting med Bibelns tillkomst att göra och han försökteinte få fram en ny Bibel. Den information som finns om urkyrkan och fornkyrkan är mycketomfattande och avslöjar Browns påståenden som rena fabuleringar. De apostoliska fäderna(95-150 e Kr) hänvisar till och förutsätter Nya testamentets vittnesbörd om Jesus, de primärakällorna. Första Clemensbrevet skrevs i Rom ca 95 e Kr och Didaché i början av 100-talet.Seth Erlandsson

Da Vinci koden - helig humbug eller bara humbug?Föredraget i sin fulla version av p.Henrik Alberius O.P.Vår Frälsares församling i Malmö 14 februari 2005

Vår tids antikatolska "sanningar" effektivt vederlagda på AC-föredrag om Da Vinci-koden. Föredrag av Dominikanpatern Henrik Alberius från Lund Vår Frälsares katolska församling i Malmö 14 februari 2005

Pater sågade Da Vinci-koden Helig humbug eller bara humbug? Under den något ledande rubriken samlades ett 40-tal åhörare igår kväll i katolska kyrkans församlingslokal på Thottsgatan för en "kritisk granskning av Da Vinci-koden". Den föredragshållande dominikanerpatern Henrik Alberius dom över författaren Dan Brown var hård.- Hans bok är farlig. Sydsvenskan 15 februari 2005

Da Vinci-koden ett falsarium som förförRedan före Dan Brown och hans mångmiljonsäljande "Da Vinci-koden" hade ett antal författare spekulerat i samma riktning. Spåren leder tillbaka till Pierre Plantard, som försökte bevisa en blodslinje till Jesus och därmed pretendera på en fransk kungatron. Per Beskow är docent samt religions- och kyrkohistoriker Svenska Dagbladet 21/1 2005

Da Vinci-koden, katolska kyrkan och Opus DeiMånga läsare har frågat sig om sanningshalten i Dan Browns bästsäljande bok, Da Vinci-Koden och dess avvikande tolkning av kristendomens och Katolska Kyrkans historia. För dig som vill ha mer information har vi bifogat några nyttiga länkar.© 2004 Opus Deis informationskontor på Internet

"Da Vinci-koden" vållar intensiv debatt i USA En del av hemligheten bakom "Da Vinci-kodens" framgångar ligger i presentationen av fakta byggda på historieförfalskningErik Helmerson/TT Spektra // Metro 12 augusti 2004

Yin och yang, och yada, yada Thrillern Da Vinci-koden av Dan Brown (anmäld i SvD 27/2) har sålts i över 4 miljoner exemplar. Handlingens ledmotiv har haft stort genomslag och diskuteras även i vetenskapliga tidskrifter. Vad som tidigare har varit obskyra hypoteser om gömda skatter, hemliga ordnar, heliga blodslinjer, kristendomens dolda historia, korstågen och tempelriddarna har lyfts upp till förment intellektuellt allmängods.THOMAS GÜR, SvD 9 augusti 2004

Bakom Da Vinci-kodenMycket kan tillåtas i en roman, men Brown gör anspråk på en sanningsenlighet som han inte har täckning för. I bokens början heter det: "Alla beskrivningar av konstverk, arkitektoniska verk, dokument och hemliga ritualer i romanen överensstämmer med verkligheten." Detta är förvisso inte sant. Att Leonardo da Vinci dolde hemliga meddelanden i sina konstverk är ett minst sagt diskutabelt påstående. Men framför allt är framställningen av den kristna historien så grovt osaklig att det trotsar all beskrivning. PER BESKOW, Docent i religionshistoria, Signum, 2004 NR 5 ÅRGÅNG 30

Det gåtfulla ThomasevengelietSedan Thomasevangeliet upphittades vid Nilstranden år 1945 har dess eventuella gnostiska tendenser diskuterats livligt. Nu föreligger texten, en samling Jesusord som uttrycker en individualistisk och inåtvänd fromhet, i en kommenterad svensk utgåva. Av Per Beskow, SvD 20/12 2002

Gnosticism en översättning av en artikel från Nätuppslagsverket The Catholic Encyklopedia

Det gåtfulla ThomasevengelietSedan Thomasevangeliet upphittades vid Nilstranden år 1945 har dess eventuella gnostiska tendenser diskuterats livligt. Nu föreligger texten, en samling Jesusord som uttrycker en individualistisk och inåtvänd fromhet, i en kommenterad svensk utgåva. Av Per Beskow, SvD 20/12 2002

Gospel of ThomasStevan Davies

Thomasevangeliet-Et gnostisk evangelium? Dialogcentret

"För dig utgjutet" - Kristendomen och gnosticismenAvgörande skillnader i tron på Kristus mellan Katolska kyrkan och gnostikerna.Katolskt Magasin nr 2 2001

top

Mormoner

Mormonernas tro  En sammanställning

Mormonernaen översättning från The Catholic Encyclopedia

Mormonernas dop ogiltigt Kongregationen för trosläran, Vatikanen 2001-07-17 svensk översättning

Om Mormonernas tro Filippos

Recovery from Mormonism A Site for those who are Questioning their Faith in the Organization And For Those who Need Support As they transition their lives to A Normal Life. We are not affiliated with any religion And we do not advocate any religion exmormon.org

top

Jehovas vittnen

Sexövergrepp i församling tystas ned Roger Carlsson, tidigare så kallad äldstebroder, hoppade av Jehovas vittnen när han ombads att tysta ner sexuella övergrepp på ett barn i församlingen. Han säger sig i dag känna till ett 40-tal barn som utsatts för sexuella övergrepp av minst tio pedofiler som är aktiva inom Jehovas vittnen. - Ingen av dem har polisanmälts. Och det här är bara toppen av ett isberg.SvD 8/4 2003

"Jehovas vittnen stöder pedofiler" Under tio års tid tvingades Anders till samlag med en äldre medlem i sin församling. Trots att de styrande i församlingen redan visste att mannen tidigare förgripit sig på barn gjorde de ingenting. Reportrarna Janne Josefsson och Lars-Göran Svensson har träffat ledande företrädare, offer och gärningsmän inom Jehovas Vittnen som vittnar om hur organisationen skyddar pedofiler.Sveriges Television Uppdrag granskning 2003-04-08

Den Nya Världens översättning av den Heliga Skrift - översättning eller förvrängning? En analys av Jehovas Vittnens bibelöversättning

Jehovas Vittnens bakgrund och historia En översättning från Dialogcentret århus Universitet, Danmark

Jehovas vittnen: deras tro En översättning från Dialogcentret århus Universitet, Danmark

Om Jehovas Vittnens tro Håkan Markström Filippos

 

top

Judiska & Judekristna

De fattiga bröderna - elkesaiterna, ebioniterna och esséiska kvarlevande grupper.

EsséernaThe Catholic Encyklopedia 

top

Protestantisk fundamentalism

Gud spökar i Långaryd Plymouthbröderna, med ursprung i Storbritannien, är en ganska liten kristen församling i Sverige, några hundra själar som i allt lever upp till epitetet sekt. Ateismen, som i varje fall Sturmark gett uttryck för, är i någon mening också en konfession, bekännelse. Om Bröderna, eller pingströrelsen, eller den katolska kyrkan, eller islamister tveklöst kan klassas som fundamentalism så kan även ateism ibland framstå som dogmatisk - religiös dogmatik minus Gud. Kenneth Andersson, Sydsvenskan 20 augusti 2007

Kristi bruds hemliga profetia ger förklaringar till mordet i KnutbyI läran om Åsa Waldaus dödsbröllop finns grunden till ledarskapets upptrappade förtroendemissbruk och till de vanföreställningar eller tankefel som gör Åsa Waldau "ren" och ofelbar, medan andra ses som hennes tjänare, syndabockar och fiender. Det grandiosa tänkande som framträder i texten kan man se vid narcissism, manisk psykos, drogpåverkan och vissa stresstillstånd, men också inom extrema trosgrupper.Rigmor Robèrt läkare & psykoterapaut, Dagens Medicin 2005-11-29

Livets Ord

Är Livets Ord en sekt? Kanske är inte detta rätt sida att placera denna grupp. Men uppfyller Livets Ord kriterierna för en sekt? Se och bedöm själv?

Debatt om Livets ord

Livets Ord: Kontroll och manipulation i Jesu namnPer Kornhall

Livets OrdRörelser som uppfyller kriterier för definitionen på sekt. Andra rörelser är Satanisterna, Hare Krishnarörelsen

Debatt om Livets ord

Kritisk Information om Livets Ord - FremgangsteologienDialogcentret

top

New Age

Om New Age Filippos

Hur ställer sig Kristendomen till astrologi? Jonatan Mattsson

New Age i folkbildningen - ett fenomen i tidenEn studie över New Age-inslagen i fyra studieförbund och faktorerna bakom deras förekomst Uppsatsen tar upp New Age-inslagen i fyra studieförbund: Frikyrkliga studieförbundet, Folkuniversitetet, Medborgarskolan och Vuxenskolan.  Camilla Dahlberg

New Age på Internet Johan Andersson

7 Teser om: NEW AGE og KRISTENTROENDialogcentret

Astrologi - videnskab, tro eller overtro? Dialogcentret

Kritisk information om: Reinkarnation - SjælevandringDialogcentret

top

Orientaliska

Om TM Filippos

Sekten som ville påskynda världens undergång Aumsekten, som låg bakom ett gasattentat i Tokyo 1995, framställs ofta som befolkad av hjärntvättade. Robert Jay Lifton pekar tvärtom på den iögonfallande vanligheten hos dess medlemmar. De var inga naiva offer för manipulation utan drevs av sitt sökande efter mening. Av Olav Hammer - SvD 6/5 2000

Kritisk information om: Tongilbevægelsen/Moonbevægelsen/Unification ChurchDialogcentret

Kritisk information om: Transcendental Meditation/TMDialogcentret

Kritisk information om: Vipassana/Buddhistisk meditation-(Terapi eller religion?) Dialogcentret 

Kritisk Information om Hatha YogaDialogcentret

top

Scientology

Scientologerna är världens farligaste sekt Det hävdar prästen Karl-Erik Nylund som under flera år studerat ett 60-tal sekter. - Det är en manipulativ sekt och de är experter på mental press.Aftonbladet 1998-04-06

Scientologernas sanningarDe topphemliga OT-dokumenten, som ibland också benämns "scientologbibeln", lades ut på internet för några år sedan genom de så kallade "Fishman Papers", skrivna av en avhoppad amerikansk scientolog. Detta var ett enormt bakslag för scientologikyrkan. Om vem som helst kunde läsa skrifterna skulle ju ingen vilja betala hundratusentals kronor i avgifter som det skulle kosta att läsa dem genom kurserna! Jörgen Bengtsson

Kriget mellan Scientologikyrkan och Internet en uppsats om bråket mellan Scientologikyrkan och "internetsamhället". Kyrkans hemligheter och affärsmetoder har avslöjats i diskussionsgrupper och på www - och kyrkan har svarat med domstolsstämningar, spamattacker och hotfulla advokater. Johan Andersson

Om Scientologerna

Hvad er Scientologi? Dansk

Kritisk Information om ScientologyDialogcentret

top

Övriga

Dansk "UFF-ledare" anhållen i Los Angeles Han uppges ha skapat sin förmögenhet med hjälp av idealister som arbetat under sektlika förhållanden. Aftonbladet 2002-02-18

top

Ockultism

top

Dokument

Gospel of ThomasThomasevangeliet Stevan Davies

Thomasevangeliet-Et gnostisk evangelium? Dialogcentret

top


Till KATOLIKnu