Olika böner

Dagliga bönerMarianska bönerSankt JosefÄnglarnaBöner på latin


De vanligaste dagliga bönerna

Korstecknet

Fader vår

Hell dig Maria

Ära vare Fadern

Den apostoliska trosbekännelsen

Bordsbön

Fatimabönen

Andra böner

JUNGFRU MARIA

Rosenkransen

Den lauretanska litanian

Daglig överlåtelse

Ur Du hemlighetsfulla ros. Mariaböner. Jungfru Maria Skriftserie nr 10 1994

överlåtelse av dagen till den allraheligaste Jungfrun Maria

Bön vid en Maria-bild i Kyrkan S. Prassede, Rom

Högtidlig vigningsakt till Marie Obefläckade Hjärta för en församling

Kyrkoherden inleder genom att tilltala församlingen:

Församlingen svarar och läser högt tillsammans:

Ur Du hemlighetsfulla ros. Mariaböner. Jungfru Maria Skriftserie nr 10

Vigningsbön på Mariahögtider

(efter S. Maximilian Kolbe)

VIgning till Marias Hjärta och Treenighetens kärlek.

Bön från Maria Regina Coeli i Uppsala

Välsignad är du, O Maria

Efraim Syriern, 306-373

Maria-vår väntade Moder

Bön

Den helige Josef

Litania till den helige Josef

Novena till den helige Josef

Änglarna

Ärkeängeln Mikael

Litania till ärkeängeln Mikael

Konsekration Till ärkeängeln Mikael

Bön till ärkeängeln Mikael

Bön till Skyddsängeln

Till skyddsängeln (för barn)


Länkar

Böner på latin


Till KATOLIKnu