Biskopar överlägger om Europas evangelisering

Stormöte för ordförandena i de europeiska biskopskonferenserna i Rom


Denna sida uppdaterades 2019-04-04

Eukaristin: Källa och höjdpunkt i Kyrkans liv och sändning

2005-09-23

ST. GALLEN, den 23 september 2005 (ZENIT.org).- Omdelbart före världsbiskopssynoden över ämnet "Eukaristin: Källa och höjdpunkt i Kyrkans liv och sändning" skall ordförandena från de 34 europeiska biskopskonferenserna i CCEE (Consilium conferentiarum episcoporum europae) träffas i Rom på inbjudan av kardinal Camillo Ruini, påvens vikarie och ordförande i den italienska biskopskonferensen, för att överlägga om Andra Vatikankonciliet och Europa.

Med anledning av 40-årsdagen av Andra Vatikankonciliets avslutning skall biskoparna ur koncilietexterna härleda framtida grundinriktning i den tjänst, som biskopskonferenserna såväl som de europeiska biskopskonferensernas råd (CCEE) skall utföra i Europas evangelisering.

På själavårdens område skall man framför allt klargöra teman som berör kallelse, skol- och universitetskatekes, sociala kommunikationsmedel och invandring.

Debatten om aktuella ekumeniska frågor såväl som om det förestående tredje ekumeniska mötet (24-27 januari 2006) skall kardinal Cormac Murphy-O'Connor inleda.

På andra arbetsdagen skall aktuella teman, som världsungdomsdagen i Köln, folkomröstningen om konstgjord befruktning i Italien, diskussionen om familjen i Spanien såväl som den europeiska debatten om dödshjälp, stå i medelpunkt för intresset. Förhållandet mellan kyrkorna och den Europeiska Unionen såväl som den europeiska utvidgningsprocessens framtid efter det franska och nederländska avböjandet av författningsfördraget skall även behandlas där.

Öppningsmässan av biskopssynoden i Peterskyrkan söndagen den 2 oktober 2005 skall tillika vara sista punkten efter de europeiska biskoparnas möte. Den XI:e ordinarie storsamlingen av biskopssynoden, som skall avsluta det av påven Johannes Paulus II utropade "Eukaristiska året", varar till den 23 oktober.

I den Europeiska biskopskonferensens råd (CCEE) är ordförandena från Europas 34 biskopskonferenser företrädda. Ordförande för CCEE är biskop Amédée Grab från Chur, viceordförande är ärkebiskop Josip Bozanic från Zagreb liksom kardinal Cormac Murphy O'Connor, ärkebiskop från Westminster. Tjänstgörande generalsekreterare är Msgr Aldo Giordano.

Översättning till svenska från zenit.org tysk text.


Till KATOLIKnu