Påvliga dokument, predikningar, tal, herdabrev mm.


Påve Benedikt XVI

Herdabrev, dokument mm.


Kristus blev fattig för er skull  "Varje år erbjuder fastetiden oss ett lägligt tillfälle att fördjupa innebörden och värdet av vår kristna existens. Den stimulerar oss att återupptäcka Guds barmhärtighet, för att vi i vår tur blir mer barmhärtiga mot våra bröder."BUDSKAP AV VÅR HELIGE FADER PÅVEN BENEDIKT XVI FÖR FASTETIDEN ÅR 2008

En hoppfull vision om himmel, helvete & skärseld. Få människor har sådan disposition att resultatet blir himlen eller hevetet. För de allra flesta blir det skärselden; och elden där är Kristi kärlek som är en eld som renar från allt som inte är kärlek. Från encyklikan Spe Salvi av Benedikt XVI

SUMMORUM PONTIFICUM APOSTOLISKT BREV, BENEDIKT XVI, 7 juli år 2007. Angående firande av mässan på latin enligt det romerska missale som påven Johannes XXIII utgav år 1962 Katolsk Observatör
”De skall se upp till Honom som de har genomborrat” (Joh 19:37) BUDSKAP AV PÅVEN BENEDIKT XVI FÖR FASTETIDEN ÅR 2007 Vatikanens hemsida på svenska

Jesus från Nasaret, Benedikt XVI:s första bok Påven företar sig att tydliggöra att den Jesus vi finner i evangelierna är den sanne Jesus, den historiske Jesus. Den helige Fadern skriver apropos tiden då Jesus verkade på jorden och ända fram till vår tid: ”Endast om det var något utomordentligt ovanligt som skedde, bara om Jesu gestalt och ord på det mest radikala vis överträffade den tidens förhoppningar och förväntningar, är det möjligt att förstå hans korsfästelse och vilken verkan denna genom historien haft på människorna.” Katolsk Observatör

Påvens påskbudskap "urbi et orbi" 2006 Idag blir Kristi löfte uppfyllt; även idag, i denna moderna tid präglad av osäkerhet och ängslan, återupplever vi uppståndelsens verklighet. Denna ändrade vår livsinställning och förändrade mänsklighetens historia. Alla som är fjättrade av lidande och död väntar på den uppståndne Kristus, de hoppas på Honom, ibland utan att de ens själva vet om det. KATOLSK OBSERVATÖR översättning från originaltexten publicerad av VIS

När Jesus blickade ut över folkskarorna, greps han av medlidande med dem BUDSKAP AV VÅR HELIGE FADER PÅVEN BENEDIKT XVI FÖR FASTETIDEN ÅR 2006 Katolska Biskopsämbetet 2006-02-21

top

Homilior/predikningar


WYD SYD, Världsungdomsdagarna i Sydney  Påvens tal på svenska. Vi har samlat länkar till påvens samtliga tal och predikningar från Australien. Sex tal är översatta till svenska. Några av dessa har redan betecknats som mästerverk i sitt slag.Katolsk Observatör

top

Tal, artiklar


Kan Gud misslyckas? ”Världens öde” avgörs i våra dagars dramatiska situation ”där antingen Gud – Jesu Kristi Gud – finns närvarande och hans närvaro erkänns, eller inte längre finns närvarande.” Så sade påven i sin predikan till biskoparna från Schweiz den 7 november, då de kunde avsluta det ad limina-besök som avbröts av påven Johannes Paulus´ II sjukdom och död. Påve Benedikt var fullständigt öppen i detta möte och försökte inte skönmåla den kris som kyrkan idag genomlider när det gäller kallelser och sakramentsliv: Vi känner till kyrkorna som gapar allt tommare, de allt tommare seminarierna, de allt tommare klostren, vi känner till alla former på vilka detta ”Nej, jag har något viktigare att göra” kan uttryckas."Katolsk Observatör

Verona: Ännu ett lysande tal Som avslutning av den Fjärde italienska kyrkokongressen i Verona den 19 oktober 2006 höll påven ännu en lysande framställning av den kristnes roll i den moderna världen och hur oundgänglig en tro på en överordnad intelligens är för vårt sätt att leva. Katolsk Observatör

Citaten som Påven använde i Regensburg som väckt vrede inom den muslimska världen. Påven: "Kejsaren (Manuel II Palailogos omkring år 1391) begrundar vari det absurda ligger att vilja utbreda tron genom våld. Detta står i motsats till Guds väsen och till själens väsen. ”Gud finner inget behag i blod och det står i strid mot Guds väsen att handla i motsats till förnuftet. Tron är själens frukt, inte kroppens. Den som vill föra någon till tron behöver alltså kunna tala väl och resonera på rätt sätt, inte bruka våld och hotelser... För att övertyga en förnuftig själ behöver man inte en stark arm, inte vapen eller något annat medel med vilket man kan hota någon till döden...” Hela talet i svensk översättning, Katolsk Observatör 12/09/2006

Judas var en stor lögnarePåven säger vid Skärtorsdagens homilia, att Judas var en stor lögnare. En översättning till svenska från http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/0602148.htm av Cindy Wooden Catholic News Service

Om påvens nya dokument om prästvigning av kvinnor

Påven bekänner inför 150.000 barn, Visst är det samma synder man biktar mest hela tiden Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/05-10-17

Trons läge i Väst, Benedikt XVI; Vi måste ha förvissningen att Kristus är svaret, och "att världen utan den konkrete Guden, Guden med Kristi ansikte, förstör sig själv". zenit.org

Om mässans innebörd Intervju med presidenten för det Påvliga Liturgiska Institutet. Zenit.org

Bendikt XVI Förkunnelsen om Kristi evangelium går inte förbi någonAudiens för biskopar från Mexiko. zenit.org

KlockorKlockrnas användling i liturginThe Catholic Encyclopedia

Biskopar överlägger om Europas evangelisering Stormöte för ordförandena i de europeiska biskopskonferenserna i Rom. zenit.org

Om eukaristi och kärlek,"Källa och andlig energi, som förnyar vårt liv",anförande Benedikt XVI. zenit.org

Benedikt XVI ser de andliga gemenskaperna som väckarklocka i kyrkan, Intervju med eleven hos Ratzinger, pater Michael Marmann zenit.org

Antinazistisk tysk biskop saligförklaradEn tysk biskop som gjorde motstånd mot nazismen saligförklarades 9 oktober. Clemens August von Galen, biskop i Münster, saligförklarades under en mässa i Peterskyrkan av prefekten för helgonförklaringskongregationen kardinal José Saraiva Martíns, enligt den nya ordningen att påven delegerar saligförklaringar till kardinaler och själv bara firar den avslutande kanoniseringen. Von Galen utnämndes till kardinal efter kriget av Pius XII och dog 1946.Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/05-10-10

Av Joseph Ratzinger innan han blev påve

Samvete och sanning IJoseph Ratzinger, Signum

Samvete och sanning IIJoseph Ratzinger, Signum

Tro mellan förnuft och känslaJoseph Ratzinger, Signum

Kristendomens sanningsanspråkJoseph Ratzinger, Signum

Skönheten ska befria ossJoseph Ratzinger, Signum

Tron som vägJoseph Ratzinger, Signum

Europas andliga fundamentJoseph Ratzinger, Signum

top

Påve Johannes Paulus II


Herdabrev

top

Homilior/predikningar


top

Artiklar och egna översättningar


Ordinatio SacerdotalisPåvens Apostoliska brev om kvinnliga präster

top


Till KATOLIKnu