Judas var en stor lögnare


Påven säger vid Skärtorsdagens homilia, att Judas var en stor lögnare

http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/0602148.htm av Cindy Wooden
Catholic News Service

ROM (CNS) -- Judas var en girig lögnare, som satte sin önskan att få pengar framför sin relation med Jesus och sin kärlek till Gud, sade påven Benedikt XVI.

Exakt en vecka efter det att "National Geographic Society" förde fram det sympatiska Judasevangeliet på bildskärmen, hävdade påven Benedikt åter den traditionella kristna synen, att Judas förrådde sin vän och Herre efter den sista måltiden.

Dokumentet, som visades på bildskärmen i Washington den 6 april, är en koptisk översättning från 200-talet av det som ursprungligen hade skrivits på grekiska före år 180. Texten porträtterar Judas som Jesu närmaste vän och säger, att Jesus bad Judas, att han skulle lämna över honom till de romerska myndigheterna, så att han skulle kunna fullfölja sitt uppdrag.

Men under homilian den 13 april vid Skärtorsdagens mässa till åminnelse av Jesu sista måltid sade påven Benedikt, att Judas är det tydligaste exemplet de kristna har på någon som tillbakavisar Guds frälsande kärlek.

Påven sade, att för Judas är "endast makt och framgång verkliga; kärleken är inte inkluderad".

"Och han är girig: Pengar är viktigare än gemenskap med Jesus, viktigare än Gud och hans kärlek. Han blir även en lögnare, en som spelar dubbelspel och frigör sig från sanningen", sade påven Benedikt.

Han sade, att Judas genom att målmedvetet ignorera sanningen " förhärdar sig och blir oförmögen att omvända sig .. och han försitter sitt förstörda liv".

Nästa dag kom påvens predikant även med ett bidrag mot den senaste vågen av "pseudohistorisk litteratur", som vann popularitet såväl som Da Vinci-koden, som snart skall släppas ut som film.

I sin homilia den 14 april vid Långfredagens liturgi om Herrens lidande sade kapucinen fader Raniero Cantalamessa, att miljoner människor i dag blev "krasst manipulerade genom media", som är mer intresserad av att vitt och brett framhålla den senaste modeflugan eller insikten än av sanningen och som en konsekvens härav förtjänar man en vacker peng på det.

Det talas i dag mycket om Judas' förräderi utan att inse, att det upprepas i dag, sade han under sin homilia som gavs för påven och hundratals människor i Peterskyrkan.

"Kristus blir såld igen", sade han, men denna gång till bokförläggare och bokhandlare" för biljoner dollar.

Människor tycks alltid ha begär efter något nytt, och det finns sådana som drar fördel av det genom att utföra eller främja "den sinnrika omredigeringen av gamla legender", sade han.

Fantasier och spekulation kommer endast att "blossa upp med det nära förestående utsläppandet av en viss film", sade kapucinmunken, då han refererade till filmen "Da Vinci-koden", baserad på romanen av Dan Brown.

Predikanten vid det påvliga hushållet sade, att han kände, att det var hans plikt att ta itu med det rådande virrvarr, som omger de många tolkningarna av Jesu liv och död, eftersom vi inte kan tillåta att tystnaden hos de troende felbedöms som förvirring eller tillåta media att manipulera sanningen om Kristi liv, hans död på korset och hans uppståndelse.

Översättning av Gunilla Gren från den engelska texten.

Till KATOLIKnu