Vad är änglar för något?, Skyddsänglar (artikel)

Katolska Kyrkans Katekes


I. änglar Kristus "med alla sina änglar"
Vad är änglar för något? Änglarna i kyrkans liv

I änglar

Vad är änglar för något ?

329 Om detta säger Augustinus: " 'ängel ' betecknar funktionen , icke naturen. Du frågar vad denna natur kallas. Jag svarar: ande. Du frågar efter vad denna natur gör. Jag svarar: den gör en ängels verk. Om man menar vad den är, så är det en ande; om man menar vad den gör så är det en ' ängel' . " änglarna är till hela sin varelse Guds tjänare och budbärare. Därför att de " ständigt ser min himmelske Faders ansikte " (Matt 18:10), är de sådana som "uträttar hans befallning , så snart de hör ljudet av hans befallning " (Ps 103:20 ).

top

Kristus"med alla sina änglar "

331 Kristus är mitten i änglarnas värld. De är hans änglar : " När Människosonen kommer i sin härlighet med alla sina änglar…" (Matt 25:31). De är hans änglar eftersom dem är skapade genom honom och för honom: "Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden , synligt och osynligt , troner och herravälden , härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom " (Kol 1:16). De är hans änglar också därför att han har gjort dem till budbärare om sin frälsningsplan: "är inte änglarna andar i Guds tjänst , sända att tjäna dem som skall få sin del av frälsningen?" (Heb 1:14). (291)

332 De finns till , ända sedan skapelsen och under hela frälsningshistorien , de förkunnar på avstånd från eller helt nära denna frälsning och tjänar den gudomliga plan som skall föra till dess förverkligande: de stänger till det jordiska paradiset , de beskyddar Lot , de räddar Hagar och hennes barn , hejdar Abrahams hand , lagen förmedlas genom deras tjänst , de leder Guds folk , de förkunnar vissa personers födelse och kallelse , de bistår profeterna - för att bara nämna några exempel. Slutligen är det ängeln Gabriel som förkunnar Förelöparens och Jesu egen födelse.

333 Från människoblivandet till himmelsfärden är det människoblivna Ordets liv föremål för änglarnas hyllning och tjänst. När Gud "låter sin förstfödde Son träda in i världen , säger han: 'Alla Guds änglar skall hylla honom' "(Heb 1:6). Deras lovsång vid Kristi födelse har inte upphört att ljuda i kyrkans lovprisning: "ära vare Gud…" (Luk 2:14). De beskyddar Jesus som barn , tjänar honom i öknen , stärker honom när han lider dödsångest , när han som en gång Israels folk hade kunnat bli räddad av dem undan fiendens hand. Det är också änglar som "förkunnar det glada budskapet" (Luk 2:10)när de kommer med den goda nyheten om Kristi människoblivandet och uppståndelse. De skall vara med då Kristus återkommer , en händelse som de förkunnar , för att tjäna honom vid domen. (559)

top

Änglarna i kyrkans liv

334 Hela kyrkans liv på jorden ledsagas av änglarnas hemlighetsfulla och mäktiga hjälp.

335 I sin liturgi förenar sig kyrkan med änglarna för att hylla Gud , den trefalt Helige; hon ber om deras bistånd , i den romerska kanonbönen , Supplices te rogamus…("Vi bönfaller dig ödmjukt") , eller i liturgin för de avlidna , In paradisum deducant te angeli… ("Må änglarna ledsaga dig till paradiset") och även i "Kerubim-hymnen" i den bysantinska liturgin , hon kommer på ett särskilt sätt i sin liturgi ihåg vissa änglar (Mikael , Gabriel , Rafael och skyddsänglarna). (1138)

336 Under hela sitt liv , från födelse till död , är människan omgiven av deras omsorg och förbön. "Varje troende människa har vid sin sida en ängel som beskyddare och herde för att leda honom till livet". Redan här på jorden deltar den kristna människan genom tron i den saliga gemenskap , som utmärker änglar och människor , förenade i Gud. (1020)

(Katolska Kyrkans Katekes nr.329-336; Catholica, Vejbystrand 1996)
top

Till KATOLIKnu