Skyddsänglar


Det är "Kyrkans mening" att varje enskild människa person har fått sig tilldelad en skyddsängel av Gud. Det är klart från både Gamla och Nya testamentet, att änglar är Guds tjänare som utför hans vilja, och vid bestämda tider har de anvisats särskilda uppdrag att ingripa i människosläktets angelägenheter.

De lägsta änglakörerna sänds till oss som skyddsänglar. Skyddsänglarna kan inverka på våra sinnen och våra föreställningar och genom dessa samma själsförmögenheter på vår vilja. Inte endast de döpta utan varje person, inklusive barn, tar emot en skyddsängel, som stannar kvar hos oss även i himlen.

I den heliga Skrift får läran om skyddsänglarna inget särkilt beaktande utan den tas snarar för given:

I Nya testamentet anges läran om skyddsänglar mer exakt.

S:t Mikael var Israels specielle beskyddare och anropas nu som beskyddare för de trogna kristna mot Satans ondska och snaror. Hur borde vi då inte älska våra skyddsänglar och anropa dem om hjälp i våra livs alla förhållanden.

Några citat från kyrkofäderna:

Hermas Herden (140-155 e.Kr):
"Gud planterade vingården", sade herden, det vill säga: Han skapade människorna och överlämnade dem till sin Son. Och Sonen bestämde att änglarna skulle hålla vakt över dem; och han själv renade dem från deras synd, under det han arbetade mycket och utstod mycken möda."

Clemens av Alexandria, Miscellanies (efter 202 e. Kr):
"De rättmätigas tankar frambringas genom gudomlig inspiration. Själen är disponerad på det sätt den är, och Guds vilja uttrycks för mänskliga själar genom speciella gudomliga tjänare som hjälper till i sådan tjänst. Ty arméer av änglar sprids över nationer och städer; och kanske några till och med tillskrivs särskilda individer. "

Origenes, Homilior om Luk (efter 233 e. Kr.9:
Till varje människa finns det två beledsagande änglar, den enda rättvisans, den andra ondskans. Om det finns goda tankar i vårt hjärta, och om rättfärdigheten strömmar fram i vår själ, kan det knappast betvivlas att Herrens ängel talar i oss. Om emellertid vårt hjärta vänds till det onda, är det en Djävulens ängel som talar i oss."

Basilius den store, Mot Eunomius (363-365 e.Kr.):
"Alla änglar som endast har ett tillnamn har likaså inbördes samma natur, även om några av dem är satta över nationer, medan andra bland dem är beskyddare för var och en av de troende."

Översättning till svenska av Gunilla Gren från Catholic Apologetics

Till KATOLIKnu