Änglar


Denna sida uppdaterades 2019-05-04

Skyddsänglar givna för att ledsaga oss änglar leder oss till vårt sanna mål: att skåda Guds ansikte
av f Jean Galot, S.J.

Vetenskapen gör det mer och mer möjligt för de lärda att förstå, att den materiella världen är långt rikare än vi föreställer oss. Särskilt är det så, att den naturliga världen inte upphört att avslöja sina hemligheter för oss.
Så varför skulle det förvåna oss, att den andliga världen är större och rikare än vi kunde ha trott. Tron hjälper oss att upptäcka denna värld, som är otillgänglig för våra sinnen. Upptäckten av detta kräver stor öppenhet. De som är skeptiska till alla osynliga realiteter kommer att frestas att rycka på axlarna beträffande det som Skrifterna säger om änglar. ändå bevarar Skriften sitt värde som uppenbarelse. Att änglarna griper in i det mänskliga livet bekräftas ofta; evangeliernas vittnesbörd bekräftar sanningen av det som rikligt bevittnades i Gamla Testamentet.

Änglar är närvarande vid de viktigaste händelserna i Jesu liv: vid bebådelsen, därefter vid födelsen, under den tid han vistades i öknen, vid hans bön i Getsemane, vid den tomma graven för att förkunna uppståndelsen och slutligen som avslutning vid tiden för hans himmelsfärd. Jesus betonar verkligen närvaron av änglar under sitt offentliga liv.

"Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ner över Människosonen" (Joh 1:51). Dessa änglar, som symboliskt representerar föreningen mellan himmel och jord, vittnar om inkarnationens mysterium. Jesus tycker om att omnämna änglar, som följer Människosonen på hans mission, särskilt då det gäller att samla människor till Kyrkan (Mark 13:27)och vid yttersta domen hos alla som går in i den tillkommande världen (Matt 25:31,32).
Sålunda önskade Guds Son uttryckligen, att änglarna skulle delta i hans jordiska liv och i hans frälsande mission. Genom att hävda deras närvaro bekräftade han sanningen av änglarnas existens och värdet av deras roll i frälsningsverket.

Han önskade speciellt, att vi skulle ledsagas av änglar genom vårt liv på samma sätt som det var för honom själv. Han lät oss förstå, att vi har habituellt sällskap av änglar, när han talar om "de små" för att visa den aktning vi måste ha för de lägst stående varelserna. "Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er, att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte (Matt 18:10). Denna varning förklaras av det sociala sammanhang där de skriftlärda visade förakt för enkla människor, som de ansåg vara försumliga; även om de var okunniga om lagen ägde "dessa små" en högra visdom tack vare deras änglar som betraktar Fadern. Varningen har emellertid en vidare omfattning: på grund av dessa änglar får ingen mänsklig varelse föraktas, hur oansenlig eller fattig den än är.

Genom att använda uttrycket "deras änglar" antyder Jesus, att änglar på något sätt tillhör "dessa små", som de beskyddar på sitt specifika sätt, som är att ledsaga dem i livet eftersom de ställts till deras förfogande. De är vad kristen tro kallar skyddsänglar. Uttrycker är korrekt men alltför begränsat. ängelns roll är inte bara att beskydda utan också att hjälpa varje individ till sin sanna bestämmelse.

Eftersom de aldrig upphör att betrakta den himmelske Faderns ansikte åstadkommer änglarna en reflektion av hans gudomliga ljus och får det att tränga in i medvetande och beteende hos varje enskild individ. änglarna garanterar, att vårt beteende på tillbörligt sätt riktas mot Faderns ansikte, han som är målet för vårt liv.
Detta inbjuder oss att söka deras hjälp, så att denna vägledning mer och mer kan bli en del av vårt liv.


Till KATOLIKnu