Skyddsänglar


Det är "Kyrkans mening" att varje individuell person har fått sig tilldelad en skyddsängel av Gud. Det är klart från både Gamla och Nya testamentet, att änglar är Guds tjänare som utför hans vilja, och vid bestämda tider har de anvisats särskilda uppdrag att ingripa i människosläktets angelägenheter.

De lägsta änglakörerna sänds till oss som skyddsänglar. Skyddsänglarna kan inverka på våra sinnen och våra föreställningar och genom dessa samma själsförmögenheter på vår vilja. Inte endast de döpta utan varje person, inklusive barn, tar emot en skyddsängel, som stannar kvar hos oss även i himlen.

I den heliga Skrift får läran om skyddsänglarna inget särkilt beaktande utan den tas snarar för given:

"Två änglar kom till Sodom på kvällen. Lot satt vid stadsporten. När Lot såg dem reste han sig för att möta dem och föll ner med ansiktet mot marken. Vid morgongryningen drev änglarna på Lot och sade: 'Stå upp, tag med dig din fru och dina två döttrar som är här, så att du inte förintas när staden straffas." (Gen 19:1-15)

"Gå nu och led folket till den plats jag har sagt dig; se min ängel skall gå framför dig. Men den dag kommer då jag skall gå till räta med dem för deras synd". (Exod 32:34)

"Vid den tiden hördes de bådas böner inom räckhåll för den högste Gudens härlighet. Och Herrens helige ängel Rafael sändes ut för att hela båda dem, vilkas böner i ett och samma ögonblick nådde fram till Guds härlighet." (Tob 3:16)

"Han skall befalla sina änglar att skydda dig var du än går" (Ps 91:11)

"Perserrikets änglafurste gjorde motstånd mot mig under tjugoen dagar, men Mikael, en av de främsta änglafurstarna, kom mig till hjälp och lämnade honom där med perserrikets furste och har kommit för att hjälpa dig att förstå, vad som skall hända ditt folk vid dagarnas slut. Ty det finns ännu en syn som gäller de dagarna. Men jag skall tala om för dig vad som står skrivet i sanningens bok. Det finns ingen som strider med mig mot dessa furstar utom Mikael, er furste" (Dan 10:13-14; 21)

"När Mackabaios och hans män underrättades om att Lysias belägrade deras fästningar, vände de sig tillsammans med hela folket under klagan och gråt till Herren och bad Herren att sända en god ängel för att rädda Israel" (2 Mack 11:6)

I Nya testamentet anges läran om skyddsänglar mer exakt.

"Se till att ni inte föraktar någon av dessa små. Jag säger er, att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte". (Matt 18:10)

"Då ingrep översteprästen och alla hans närmaste män, det vill säga saddukéernas parti. Upptända av trosnit grep de apostlarna och satte dem i stadshäktet. Men på natten öppnade en ängel från Herren fängelsets dörrar och förde ut apostlarna och sade: 'Gå och ställ er i templet och låt folket höra om allt detta nya liv' ". (Apg 5:17-20)

"Så snart Petrus hade sansat sig sade han: 'Nu vet jag verkligen, att Herren har skickat sin ängel och räddat mig ur Herodes händer, undan allt som det judiska folket väntat sig.' När han förstod hur det var, gick han till huset där Maria bodde, mor till den Johannes som kallades Markus; där var många samlade till bön. Petrus bultade på porten, och en tjänsteflicka som hette Rhode gick för att låsa upp. Men när hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade, att Petrus stod utanför. De sade till henne: 'Det är hans ängel' ". (Apg 12:11-15)

"Är inte alla änglarna andar i Guds tjänst, sända att tjäna dem som skall få del av frälsningen?" (Heb 1:14)

S:t Mikael var Israels specielle beskyddare och anropas nu som beskyddare för de trogna kristna mot Satans ondska och snaror. Hur borde vi då inte älska våra skyddsänglar och anropa dem om hjälp i våra livs alla förhållanden.

Några citat från kyrkofäderna:

Hermas Herden (140-155 e.Kr): "Gud planterade vingården", sade herden, det vill säga: Han skapade människorna och överlämnade dem till sin Son. Och Sonen bestämde att änglarna skulle hålla vakt över dem; och han själv renade dem från deras synd, under det han arbetade mycket och utstod mycken möda."

Clemens av Alexandria, Miscellanies (efter 202 e. Kr): "De rättmätigas tankar frambringas genom gudomlig inspiration. Själen är disponerad på det sätt den är, och Guds vilja uttrycks för mänskliga själar genom speciella gudomliga tjänare som hjälper till i sådan tjänst. Ty arméer av änglar sprids över nationer och städer; och kanske några till och med tillskrivs särskilda individer. "

Origenes, Homilior om Luk (efter 233 e. Kr.9: Till varje människa finns det två beledsagande änglar, den enda rättvisans, den andra ondskans. Om det finns goda tankar i vårt hjärta, och om rättfärdigheten strömmar fram i vår själ, kan det knappast betvivlas att Herrens ängel talar i oss. Om emellertid vårt hjärta vänds till det onda, är det en Djävulens ängel som talar i oss."

Basilius den store, Mot Eunomius (363-365 e.Kr.). "Alla änglar som endast har ett tillnamn har likaså inbördes samma natur, även om några av dem är satta över nationer, medan andra bland dem är beskyddare för var och en av de troende."

Översättning till svenska från Catholic Apologetics


Till KATOLIKnu