Kommentarer till söndagens mässtexter

Denna sida uppdaterades 2016-09-04

Homilior

Fader Cantalamessa om påskens tro och budskap - Herren är uppstånden och man såg honom leva - Det påvliga hushållets predikant kommenterar söndagens läsningar- Rom, 7 april 2007 Översättning till svenska från zenit.org. engelsk text.

Fjärde söndagen under året Fader Cantalamessa om att söka och ge kärlek - Det påvliga hushållets predikant kommenterar söndagens läsningar Rom den 26 januari 2007 Översättning till svenska från zenit.org. engelsk text.

3 Påsksöndagen Luk 24:13-35

2 Påsksöndagen Joh 20: 19-31

Matt. 21:1-11; Palmsöndag 1999

19 Mars; Den Helige Josef

Kommentar till evangelitexten för 5:e sönd. i Fastan 1999

Kommentar till evangelitexten för 4 sönd. i Fastan 1999

Fler kommentarer på engelska:

Till KATOLIKnu