Åter till Huvudmeny

Tro & Lära 
Allm. Katolska kyrkan 
Dokument & källor 

Katolsk tro & lära  

Teologiska grundfrågor 

Gud 

Skapelsen 

Människan 

Kristus 

Bibeln 

Tron 

Kyrkan, påven, läroämbetet 

Livet i nåden-helgonen 

Sakramenten & Sakramentalier 

Änglar, demoner, exorsism etc. 

Escatologi 

Länkar om Katolska kyrkans lära 

Fler länkar på engelska

Catholic teaching


Allmänt om Katolska kyrkan 

Katolska kyrkan i Sverige och i Världen;  

Allmänt om Katolska Kyrkan 

Kyrkan, påveämbete & hierarki 

Artiklar 

Kultur & Samhälle   

Katolska kyrkan i Världen 

Kända katoliker 

Konvertiter 

Religiösa Ordnar, Klosterväsende 


Dokument & Källor 

Biblar

Katolska översättningar  

Andra  

Artiklar  


Encyklikor och andra kyrkliga dokument  

Fler länkar på engelska

Ecumenical Councils, Encyclicals and Other Papal Documents, Canon Law and disciplinary documents, Catechisms, Encyclopedias, Church Fathers, Doctors of the Church, Medieval in general, Thomistic theology & philosophy, Link index sites, Theological resources, Data bases


Katekeser  

Fler länkar på engelska

Catechisms

Länkar

Fråga Prästen