Judar - kristna

Mot Israel mot Gud

Av Khalid Amayreh

Kristna sionister: Upprättandet av Israel i Palestina år 1948 var uppfyllelsen av en biblisk profetia och därför något som är menat att inträffa före Kristi andra ankomst. Kristus kan inte återvända till jorden förrän vissa händelser inträffar: Judarna måste få kontroll över Palestina och Jerusalem, återuppbygga templet.Efteråt skall judarnas omvändelse till Kristus äga rum.

Enligt Hal Lindsey, en framträdande amerikansk kristen sionist, kommer dalen från Galiléen till Eilat (en stad i södra Israel) att flyta av blod, och 144 000 judar kommer att böja sig ner för Jesus och bli räddade.
Alliansen mellan USA:s kristna sionister, Israel och dess USA-anhängare har haft mycket negativa konsekvenser för palestinierna.

På samma sätt som president Bush försöker att leda den amerikansk-understödda "road map" fredsplanen mellan Israel och palestinierna, ger de kristna sionisterna uttryck åt sitt starka motstånd mot all fredlig bosättning, som innebär Israels tillbakadragande från Västbanken.

Tidigare detta år, när Bush sökte pressa Israels premiärminister Ariel Sharon att acceptera "road map" (vägkartan för fred) och mildra Israels hårda behandling av palestinierna, protesterade de kristna sionistledarna i USA och varnade presidenten för att pressa Israel att göra någonting mot dess vilja.

En av de viktigaste amerikanska evangeliska påtryckningsgrupperna för Israel är pastor Jerry Falwell, en populär teleevangelist, som under sent 1970-tal grundade den kristna fundamentalistiska gruppen, känd som " den Moraliska Majoriteten" (the Moral Majority), som spelade en nyckelroll för att få Ronald Reagan vald för två perioder.

I sin bok, Fundamentalistiskt fenomen, publicerad år 1981, gav han uttryck åt de evangeliska attityderna mot Israel:

"Att stå emot Israel är att stå emot Gud. Vi tror att historien och Skriften visar, att Gud handlar med nationer i relation till, hur de behandlar Israel".

Teologiskt genomförd tanke

Falwells ovillkorliga omfamning av Israel, något som är karakteristiskt för alla kristna sionister, härrör från den så kallade "rådsluts-teologin" (dispensational theology), som lär att upprättandet av Israel i Palestina år 1948 var uppfyllelsen av en biblisk profetia och därför något som är menat att inträffa före Kristi andra ankomst.

Denna teologi, populariserad på 1800-talet av amerikanaren Cyrus Scofield, ansluter sig till läran, att Kristus inte kan återvända till jorden förrän vissa händelser inträffar: Judarna måste få kontroll över Palestina och Jerusalem, förstöra islamiska heliga platser i staden och "återuppbygga" ett tempel. Sedan skall det stora slaget vid Harmagedon följa, under vilket miljoner människor skall dödas. Efteråt skall judarnas omvändelse till Kristus äga rum.

Enligt Hal Lindsey, en framträdande amerikansk kristen sionist, kommer dalen från Galiléen till Eilat (en stad i södra Israel) att flyta av blod, och 144 000 judar kommer att böja sig ner för Jesus och bli räddade.

De övriga judarna, miljoner av dem, och förmodligen alla icke-kristna kommer att gå under i "alla judeförintelsers moder".

Då och då antar fundamentalistiskt stöd åt Israel en elak ton.

År 1970 berättade dr Roy Eckhardt, en amerikansk metodistpastor och professor i religion, för en grupp präster som samlades i Houston, Texas, att "den rätta platsen att ge kristet vittnesbörd i dag är i en israelisk vapenfabrik.

"Bry er aldrig om vad Israel gör", säger de kristna sionisterna. "Gud vill att detta skall hända".

Detta inkluderar bland annat invasionen i Libanon år 1982, som dödade och sårade mer än 100 000 människor, mest libanesiska och palestinska civila, och Israels metodiska brutalisering av det palestinska folket, inkluderat förhållandet att man sköt på barn och ödelade hem.

Men varför skulle några "kristna" ivrigt understödja handlingar sådana som t.ex. massakrerna i Sabra och Shatilla i Beirut år 1982, vilka är helt oförenliga med Kristi lära?

Svaret finns i de kristna sionisternas trossystem: att det Israel önskar är det Gud önskar. Därför är det helt acceptabelt att understödja det Israel önskar.

Israeliska bedrifter

Medan judarna inte är några stora entusiaster av evangelisk teologi, har några på varandra följande regeringar i Israel, inte desto mindre, aggressivt sökt att översätta evangelisk fixering mot Israel till konkreta politiska fördelar.

År 1980 hjälpte den israeliska regeringen, som då leddes av Menachem Begin, de evangeliska att upprätta den så kallade "Internationella kristna ambassaden i Jerusalem".

Den viktigaste funktionen hos ambassaden är att ge engagemang till kristet stöd åt Israel över hela världen och att försvara israeliska handlingar och hållningar, inklusive Israels hårda behandling av palestinierna.

Under senare år har ambassaden samlat ihop miljontals dollar för att hjälpa till att finansiera flygtransporten av nästan en miljon judiska (och nominella judar) från det som förr var Sovjetunionen.

Ännu senare har ambassaden i samverkan med kristna sionistgrupper i Europa och Nordamerika planerat att tillsammans med militanta judiska grupper på Västbanken överta arabiska hem och ägodelar, särskilt i närheten av al Aksa Moskén.

Underminering av freden

Nu ägnar kristna sionister mer tid och resurser att understödja judiska bosättare i de ockuperade områdena.

En amerikansk evangelisk organisation, känd som Jerusalems böneteam, startade i juli en kampanj, som syftade till att finansiellt hjälpa judiska bosättare på Västbanken och Gazaremsan.

"Syftet är att samla ihop tillräckligt mycket pengar för att ge en gåva på 55 dollar till var och en av de 14 000 bosättarna", sade kampanjens ledare, Michael Evans, pastor och författare till den nyligen utkomna boken Bortom Irak: Nästa rörelse.

"Vi understödjer inte "road map". Bibeln är vår "road map".

Tidigare detta år stötte Israels minister för turism, Ben Elon, på gruppens ledare i Texas och övertalade dem att gå till gemensam front mot islam.

Bland de påståenden Elon gjorde, som inte har rapporterats i någon större omfattning i amerikansk media, finns han uppfordran att skapa en "världsvid judisk-kristen koalition mot islam med syfte att eliminera den från jordens ansikte".

Den kristna sionismen representerar, även om den är maktfull och inflytelserik, endast en liten numerär minoritet inom kristendomen.

Kristen opposition

Förvisso förordar inte alla evangeliskt kristna okritiskt stöd åt Israel. I juli 2002 skrev nästan 60 prominenta evangeliska teologer och ledare för olika organisationer till president Bush och uttalade en opartisk policy mot israeler och palestinier, vilken bejakar två stater.

De bad presidenten att "kraftigt gör motstånd mot den orättvisa, som inkluderar den fortsatt olagliga och degraderande rörelse, som främjar israelisk bosättning", något de karakteriserade som "stöld av israeliskt land".
Några av de mest kompromisslösa kristna kritikerna av den kristna sionismen kom från den palestinska kristna gemenskapen.

Förvisso tror några av de palestinska kristna ledarna, sådana som arkimandriten Ata Allah Hanna, talesman för det ortodoxa patriarkatet i Jerusalem, att de kristna sionisterna i själva verket är pseudokristna.

"De har inget att göra med kristendomen; de har ett kristet ansikte, men ett sionistiskt hjärta. Det de säger och gör är fullständigt oförenligt med Kristi ideal", sade Hanna, under en TV-intervju nyligen.

"Vi, de kristna i Öst, fördömer och förkastar denna heretiska teologi hos de sionister, som orenar det goda namnet hos Kristus och kristendomen. ".

Översättning av Gunilla Gren från:
Aljazeera
http://www.aljazeera.com
Tisdagen den 2 september 2003
Av Khalid Amayreh

top

Till KATOLIKnu