Jungfru Maria

Kyrkans lära, Artiklar, Marianska böner, Mariauppenbarelser - pilgrimsorter, Marianska rörelser, Länkar


Uppdaterad 2019-04-06
KatolikNU
pneumatofora2.jpg (17073 bytes)

Maria Pneumatorfora - bärarinna av den Helige Ande
Karmel Milosci Milosiernej, Polen

Artiklar

Påven utlyser ett helt år vigt åt rosenkransbönen 16 oktober firade påven Johannes Paulus II 24-årsdagen av sitt val till påve med att utropa ett helt år vigt åt rosenkransbönen samtidigt som han i ett apostoliskt brev lägger till fem "ljusets mysterier" till de glädjefulla, smärtofulla och ärofulla mysterier som utgör rosenkransens meditationer över händelser i Jesu liv.Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/02-09-19  

APOSTOLIC LETTER ROSARIUM VIRGINIS MARIAE Johannes paulus II 

Jungfru Maria Katolska Kyrkans Katekes

Jungfru Maria som medfrälserska

Maria medlerskan

Marias obefläckade avlelse

"Herrens bröder"När katoliker kallar Maria den "Välsignade Jungfrun", menar de, att hon förblev jungfru hela livet. När protestanter använder termen "jungfru" beträffande Maria, menar de, att hon var jungfru endast fram till Jesu födelse En översättning från Catholic Answers

Det Heliga Huset i Nasaret

Kardinal John Henry Newman om Den saliga Jungfrun Maria

Rosenkransen historiaRosenkransens historia, Hemligheterna i rosenkransen, Rosenkransen i kyrkokonsten av Margareta Björndahl

Rosenkransen

Varför be Rosenkransen varje dag?Om rosenkransbönen och den Saliga Jungfrun Marias löften till den som ber den

De 15 löftena till den som ber RosenkransenDe 15 löften som Maria givit de kristna som ber Rosenkransen: ( de har givits till S:t Dominikus och till den helige Alan.)

Marianska böner

Rosenkransen, litanior, vigningsböner mm.

Mariauppenbarelser - pilgrimsorter

"I fall som dessa (när det handlar om uppenbarelser) är det bättre att tro än att inte tro, ty om du tror, och det bevisas vara sant, kommer du att bli glad över att du trodde, eftersom vår Heliga Moder begärde det. Om du tror, och det bevisas vara falskt, kommer du att få all välsignelse som om det hade varit sant, eftersom du trodde, att det var sant".
- Hans helighet Påven Urban VIII (påve 1623-1644)

Altötting

ALTÖTTING, "Bayerns hjärta", känd Mariavallfartsort

Fatima

Jungfru Maria uppenbarar sig i Fatima

Kardinal Oddi om Fatimas tredje hemlighet och attentatet mot Påven

Jungfru Marias uppenbarelse i Fatima 1917

Fatimas tredje hemlighet avslöjadFrån Troskongregationen på engelska

Påvens resa till Portugal - Saligförklaringen av barnen i Fatima 13. maj 2000  av Ingrid Ydén Sandgren 

Ett "Guds finger" i historien Om Mariauppenbarleserna i Fatima och saligförklaringen 13 maj Svenska Dagbladet11.5.2000

Loreto

Lourdes – Tro och ljus samlas vart tionde år   Katolskt magasin nr 6/2001

Lourdes – 30 år med Tro och ljus   Katolskt magasin nr 6/2001

Lourdes – Backe upp och backe ner Katolskt magasin nr 6/2001

Det heliga huset i Loreto - Den heliga familjens hus från Nasaret som hamnat i Loreto

Lourdes

Lourdesen sajt på svenska  från Ivans hemsida

Nasaret

Det Heliga Huset i Nasaret

Montechiari - Rosa Mystica

Maria Rosa Mystica - uppenbarelser i Montechiari, Italien

Stockholm

Guds Moder av StockholmS:t Eriks Katolska Domkyrka

Marianska rörelser och hemsidor

Schönstatt

Vår egen länk om Schönstatt

Andra

Mariastaty gråter över våldet En staty av jungfru Maria drar just nu tusentals människor till en romersk-katolska kyrkan i Dakha i Bangladesh. Statyn rapporteras nämligen gråta – över våldet i landet.Nya Dagen 2003-02-21

Bangladeshis flock to 'weeping Virgin' Many of those visiting the church are Muslims, eager to see what some locals believe is a sign of the Virgin's dismay over the recent outbreak of violence in the country and elsewhere in the world. BBC News 18 February, 2003

Föreningen Maria Immaculata

button_next.gif (251 bytes) Se även katolska kyrkans tro & lära

Fler länkar på engelska:

button_next.gif (251 bytes)The Blessed Virgin Mary


Till KATOLIKnu