(Den gode herden. Med tillstånd från Pontificia Commissione di Archeologia Sacra)

 =Uppdaterad || Ordlista | Nyheter |Nyheter Zenit |   | Webmaster |