Pressmeddelande


Kardinal August von Galen som vågade trotsa Hitler kommer att saligförklaras den 9 oktober enligt webbsidan för Münsters stift.

Rom den 17 juli 2005 (Zenit.org)
Biskop som trotsade Hitler skall saligförklaras i oktober Enligt Münsters stift

Kardinalen, som levde 1878-1946, torde bli den förste tysk, som saligförklaras under Benedikt XVI:s pontifikat, sade sidan.

I ett brev riktat till biskop Reinhard Lettmann och daterat den 29 juni tillkännagav Benedikt XVI von Galens saligförklaring under "detta år".

Stiftet förklarade, att saligförklaringen skall äga rum i Petersbasilikan med ett påvligt dekret, som skall läsas av kardinal José Saraiva Martins, prefekt för helgonkongregationen, som kommer att leda ceremonin. Saligförklaringen äger rum, sedan ett mirakel inträffat i december, tillskrivet kardinal von Galen.

Medan Clemens August von Galen var biskop av Münster under naziregimen, talade han till försvar för de fattigas och de sjukas rättigheter, varvid han starkt protesterade mot eutanasi, beslagtagning av kloster och konvent, förföljelse av judar och utdrivande av munkar och nunnor.

För att undvika uppror genom biskop von Galens protester gav Hitler den 3 augusti 1941 order om att officiellt stoppa eutanasiprogrammet. Eutanasin fortsatte, även om den skedde i mycket mindre skala.

Under von Galens saligförklaringsprocess, upptäckte man, att påven Pius XII läste hans homilior och att han presenterade honom som en "hjälte" för tyska präster i Westfalen.

ZE05071705

Översättning till svenska av Gunilla Gren från den engelska text hämtad från zenit.org.