PRESSKLIPP

"Inkvisitionen inte så allvarlig som många tror"

Vid en presskonferens igår i Vatikanen presenterades en 800 sidor lång rapport om inkvisitionen. Rapporten bygger på ett symposium om inkvisitionen som hölls i Vatikanen i oktober 1998. Ansvarig för boken är professor Agostino Borromeo och flera ledande forskare har ingått arbetskommittén.

Agostino Borromeo framhöll vid presskonferensen att det inte är lika många som dödats eller torterats av inkvisitorer som allmänt brukar antas. Ex dömdes endast två procent av 125 000 personer som prövades av inkvisionen i Spanien, till döden.

Vid presskonferense läste kardinal Etchegaray upp ett budskap som påven formulerade i samband med symposiet: "När det andra kristna årtusendet går mot sitt slut, är det önskvärt att Kyrkan blir mer medveten om de synder som hennes söner och döttrar genom historien gjort sig skyldiga till, genom att de avvikit från Kristi och hans evangeliums anda på sätt att de genom sitt tänkande och agerande gett världen mer ett 'motvittnesbörd och skandaler', än ett vittnesbörd om ett liv inspirerat av trons värderingar".

"I allmänhetens ögon, skriver påven, är föreställningarna om inkvisionen en symbol för dessa "motvittnesbörd och skandaler". I vilken utsträckning överrensstämmer dessa föreställningar med verkligheten? Innan man ber om förlåtelse är det nödvändigt att känna till alla fakta, och i sann evangelisk anda tydliggöra alla tillkortakommanden. Det är av detta skäl som kommittén hänvisar till historiker vars vetenskapliga kompetens är universellt erkänd."

Johannes Paulus II påminner om att den 12 mars 2000 firades en Förlåtelsen dag och man bad om förlåtelse för "de fel som begåtts när oetiska metoder använts i sanningens tjänst". Denna vädjan om förlåtelse "gäller också det drama som inkvisitionen står för, och de sår som är dess konsekvenser… Denna bok, avslutar han, är skriven i en anda av vädjan om förlåtelse".

Kardinal Cottin påtalade att skälet till att rapporten dröjt sex år inte beror på "motstånd mot att den skulle publiceras", utan pga flera fall av dålig hälsa.

Kardinal Echegaray påpekade avslutningsvis att det är viktigt att vara medveten om det förflutna, särskilt mot bakgrund av att tortyr fortfarande används, "mest anmärkningsvärt av amerikanska trupper mot på fångar i i Irak".

Maria Hasselgren/pressekreterare
Stockholms Katolska stift
Box 4114, 102 61 Stockholm
08-462 66 27, 070 252 19 30

maria.hasselgren@katolskakyrkan.se