Pressmeddelande


Benedikt XVI kallade mordet på Egyptens ambassadör i Irak ”avskyvärt” och sände sina kondoleanser till ambassadörens hemland.

Vatikanstaten 8 juli 2005 (Zenit.org)

”Den Helige Fadern, som informerats om det grymma brottet, önskar ge uttryck åt sin djupa sorg och sina böner till Hosni Mubarak, president i den arabiska republiken Egypten, hans regering och hela det ädla egyptiska folket, som omhuldar freden, och han kräver, att dessa önskningar även förmedlas till ambassadör el-Sherifs familj”, lät ett budskap som på påvens vägnar sänts genom kardinal Angelo Sodano, Vatikanens statssekreterare.

Budskapet, som sändes till Nevine Simaika Halim Abdalla, Kairos ambassadör vid den Heliga Stolen, kallade mordet ”avskyvärt”.

Ihab el-Sherif, 51, den förste ambassadören från ett arabiskt land man sänt till Bagdad efter Saddam Husseins fall, kidnappades av gangstergäng i Iraks huvudstad i lördags, när han gick ut för att köpa en tidning.

I onsdags publicerade al-Qaida fotografier med den egyptiske diplomatens dokument och sade, att dess domstol enligt Shariah – islamisk lag – dömde honom som avfälling.

Betraktad helig

Kardinal Sodano sa i meddelandet från Vatikanen: ”I mänsklighetens historia har en ambassadörs person alltid betraktats som helig, såtillvida som han är den officielle representanten för sitt folk i kraft av sitt ämbete alltid är anförtrodd ett uppdrag att verka för fred, harmoni och broderskap bland folken.”

”Detta fruktansvärda mord äger rum i en världsvid kontext med envis terrorism, som står i motsats till alla uppfattningar om humanitet och religion”, sade skrivelsen.

Den tillade: ”Men terrorismen kommer aldrig att kunna försvaga den internationella gemenskapens förpliktelse mot våld och den gemensamma ansträngningen att söka efter och eliminera dess politiska, sociala och kulturella orsaker.”

ZE05070804

Översättning till svenska av Gunilla Gren från den engelska text hämtad från zenit.org.