Pressmeddelande

Var fanns Gud under katastrofen?


Rom, 20 januari 2005 www.zenit.org

Civiltà Cattolica pekar på tre lärdomar från tsunamin

Det finns åtminstone tre lärdomar man kan lära sig från tsunamin, säger den senaste upplagan av tidskriften Civiltà Cattolica (utges av Jesuiterna i Italien).

De tre lärdomarna är: människans sårbarhet, behovet av solidaritet och behovet av omvändelse.

När allt kommer omkring uppkommer de tre lärdomarna från svaret på frågan "Och var finns Gud i allt detta?", säger artikeln i en ledare i tidningen.

Utkasten till tidskriften, som utkommer varannan vecka, granskas av Vatikanens statssekretariat innan de publiceras.

"Först av allt måste det sägas, att det är ett misstag att man i naturliga katastrofer ser en gudomlig bestraffning på grund av människornas synd. Detta sätter Gud, sådan han uppenbarats av Jesus i evangeliet i fråga", anför ledaren.

"Gud är en Fader, som i sin försyn sörjer för alla sina barn och som förlåter deras synder; särskilt sörjer han för de fattiga, de små och överger inte dem som lider", fortsätter den.

"Hans försyn består av det faktum, att Gud kan åstadkomma något gott för människan även utifrån de mest smärtsamma och tragiska situationer, vari naturens ödesdigra händelser ställer henne, såväl som utifrån hennes ondska och brist på vishet," menar ledaren.

"Det sätt på vilket detta äger rum är ett stort mysterium för oss, men just eftersom Gud är god, måste vi tro, att han inte skulle tillåta dessa smärtsamma och tragiska händelser, om han inte vore i stånd och inte hade för avsikt att åstadkomma något gott ifrån det onda för människorna", fortsätter den. "I sin faderliga ömhet var Gud nära vart och ett av dessa barn och räddade dem till sitt rike."

Detta betraktande leder tidskriften att peka ut tre lärdomar för samtida människor.

För det första borde denna tragedi "påminna oss om villkoret i den sårbarhet, vari människans liv på jorden utvecklas."

Artikeln antyder, att detta faktum borde leda oss att undvika frestelsen som planläggs genom "den högmodiga känsla av allmakt vissa människor står för i dagens värld, i vissheten om, att människan med de naturvetenskapliga framstegens imponerande krafter kommer att bli i stånd att besegra de ondskans makter som kan leda till ett slut för hennes välbefinnande, hälsa och liv."

För det andra måste den asiatiska tragedin "bli en kallelse till solidaritet", menar tidskriften. "Det verkliga problemet hos de länder, som drabbats av tsunamin, är problemet med återuppbyggnaden."

"Olyckligtvis", klagar den, "rör sig inte vetenskap och teknologi i denna riktning."

"Det är tillräckligt att tänka på de enorma penningsummor, som skulle kunna tjäna till att ge mat och undervisning för miljoner människor, som dör av hunger, och att bota sjukdomar, sådana som aids, som löper risken att förstöra en kontinent som Afrika, och som emellertid föröds genom sökandet efter och konstruerandet av ännu mer fruktansvärda och dödliga vapen, som om de redan befintliga oerhörda arsenalerna av kärnvapen, som kan förstöra planeten många gånger om, inte var tillräckliga."

För det tredje säger tidskriften, att tsunamin är en kallelse till "omvändelse". Artikeln förklarar det genom att citera Jesus i Luk. 13:4-5 i hans svar på nyheterna om den dödliga händelsen vid Siloams torn.

Översättning till svenska från www.zenit.org