Helgonförklaringen av
Sr.Marie Eugenie Milleret


Predikan Tretioandra söndagen under året, årgång C
11 nov. 2007 i vår Frälsares kyrka, Malmö av fr Håkan Jerrhage
Jorden är en plats för Guds ära.

I evangeliet idag testar sadukkerna Jesus i frågan om uppståndelsen och berättar en något krystad historia om sju bröder som gifter sig en efter en med samma kvinna. Men så är det när man är enkelspårig i sin argumentation. När jag prövades för vapenfri tjänst så fick jag en liknande fråga om någon hotar din fru eller dina barn, skulle du då inte ta till skjutvapen eller våld. Jag vet inte om Marie Eugénie utsattes för krystade frågor - säkert då både överspända människor och familjer fanns runt henne, kanske till och med överspända präster.

Två särskilda tillfällen ser den heliga Marie Eugénie där Gud griper henne och väljer henne till sitt redskap. Det är den starka upplevelsen när hon tar emot den heliga kommunionen för första gången och när hon hör dominikanpatern Lacordaire hålla fastepredikningar i Notre Dame i Paris.

Julen år 1829, när Marie Eugenie var 12 år gammal gjorde hon sin första kommunion utan den vanliga förberedelsen, endast en kort instruktion av församlingsprästen i Saint Ségolène i Metz. Men detta blev en stor andlig mystisk upplevelse för Marie Eugénie, som hon många gånger återkom till:
I det ögonblick jag tog emot Jesus Kristus, var det som om allting jag set på jorden, inklusive min mamma, endast var en förbipasserande skugga.

När hon hade tagit emot Kristi kropp kände hon sig kärleksfullt innesluten i Guds upphöjdhet. Hon uppgick i Guds väsen, in i den levande Guden, där hon förstod sin litenhet, och att hon måste visa Gud en särskild vördnad. Detta kunde hon endast göra genom Honom som hon just tagit emot i den heliga kommunionen.

Kan tro, helighet och kallelse uttryckas enklare. För nästan 10 år sedan gjorde jag detta - tog emot kommunionen i Saint Ségolène i Metz.

Så här börjar Marie Eugénies liv i tron, enkelt, nästan slarvigt, men ett tecken på att jorden är en plats för Guds ära. När hon gick tillbaka till platsen, där hennes mamma väntade. Hörde hon en röst som sade:
Du kommer att förlora din mor, men jag skall vara som en mor för dig, ja ännu mer… och du tjäna mig i denna kyrka, som du ännu inte känner.

Må vi höra Guds röst idag när vi tar emot den heliga kommunionen.

Nästa tillfälle att visa att jorden är en plats för Guds ära är när allt har gått utför med familjen. Döden hade redan tidigare tagit en äldre bror och en lillasyster. Hennes far, som gillade Voltair och hade gjort karriär inom bankväsendet, hade blivit bankrutt. Föräldrarna hade separerat. Marie Eugénie flyttar med sin mamma till Paris och strax efter ankomsten så dör mamman i kolera 1832.

I denna situation tvingas den 15 åriga Marie Eugénie att bli vuxen. Hennes omvärld är mondän och präglas av ytlighet, inte olik vår egen tid. Där frågor om färgen på banden till hatten och längden på underkjolen var de allt överskuggande. Här fanns ingen som kunde ge svar på den sökande Marie Eugénies existentiella frågor. Ja, vem besvarar idag våra ungdomars frågor?

Så händer miraklet! Överklassen i Paris hade som vana att under fastetiden gå till Notre Dame och lyssna till fastepredikningar. Kanske genom dessa predikningar även de rika fick någon moralisk upprustning. Den 19-åriga Marie Eugénie går också till Notre Dame. Detta år 1826 är det den unge dominikanpatern Lacordaire håller fastepredikningarna. Han förstod sin tid. Han förstod denna tids unga. Han kände deras frågor, deras längtan och deras idealism. Men han var som vi alla präster medveten om deras okunskap om Kristus och om Kyrkan.

Tänk, det är precis som idag. Hur gör vi för att inte slänga ut ungdomarna med badvattnet? Se hur allt går igen, hur aktuella både Lacordaire och Marie Eugénie är.

Detta är den andra viktiga händelsen i Marie Eugénies liv. Frukten av dominikanpatern Lacordaires fastepredikningar är att Marie Eugénie konstaterade att hon där fick sin kallelse. Hon skriver till Lacordaire: Dina ord besvarade alla mina tankar. De kompletterade hur jag förstår olika ting; de gav mig en ny generositet, en tro att ingenting kunde få mig vankelmodig igen. Jag var i sanning omvänd.

Även tråkmånsar bland prästerskapet i Paris kan vara Guds redskap. I biktstolen hade kyrkoherden i Saint Eustache, fader Combalot upptäckt att Marie Eugénie var utvald av Gud och såg i henne grundarinnan av den kongregation som han så länge drömt om. Marie Eugénie underkastar sig fader Combalots vilja att bli undervisad för att grunda dem kongregation som skulle evangelisera sinnena och göra familjerna till sanna kristna och som skulle omforma samhället och sin samtid.

Endast 22 år gammal grundar Marie Eugénie Assuptionssystrarna. Hon viger hela sitt liv till att utvidga Guds rike i sig själva och i världen. Enkelt börjar det i en våning på rue Feron nära St. Sulpice i Paris.

Vi kan se att det även i Marie Eugénies liv är det eukaristin - hennes första kommunion och Ordet - fastepredikningarna i Notre Dame, som formar och utvecklar hennes liv. Så låt oss alltid leva av det som kyrkan ger, Ordet och Bordet, så att vi i sinom tid också blir helga, helgon som Marie Eugénie. Hon som kanoniserades av påven Benedikt 3 juni 2007.


Till KATOLIKnu