Alla själars dag

Olika böner


Det eviga livet är ett mysterium, som bara kan antydas i bilder. Vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Gud har inte skapat oss för döden. Han är de levandes Gud, och för honom lever allt. Kristus har berett ett hem för oss hos Fadern. Till alla dem som inte sluter sig för hans kärlek säger han: Kom, ni som har fått min Faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse.

Bön för de döda

Requiem aeternam

Psalm på Alla själars dag - De profundis

Dessa böner är hämtade från bönboken Oremus
Katolska Pedagogiska Nämnden
Stockholm 1981


Till KATOLIKnu