Nyheter från Caritas

Pressmeddelande från Caritas Sverige

torsdag den 8 april 1999
Caritas öppnar luftbro till Tirana

över 100 000 flyktingar från Kosovo befinner sig för närvarande i  Albanien. De albanska myndigheterna tillsammans med lokala biståndsorganisationer gör allt de kan för att bistå de nödlidande men resurserna räcker inte till. I Albanien finns ingen mat att köpa, utan allt bistånd måste fraktas in utifrån. Därför startar nu Caritas Kroatien i samarbete med det internationella   Caritasnätverket en luftbro från Zagreb, Kroatien, till Tirana. Redan i morgon, den 9 april, går ett Herculesplan från det belgiska flygvapnet med 16,5 ton förnödenheter till den albanska huvudstaden. Det kommer att följas av minst fyra till under de närmaste dagarna, för att sedan ersättas av transporter med båt. Ombord på planet finns bl a tält, sovsäckar, filtar, babymat, hygienpaket, medicin, vattenkärl och konserver med kött och fisk. Denna aktion har möjliggjorts dels av insatser från det internationella Caritasnätverket, dels av gåvor från den kroatiska befolkningen. Caritas Kroatiens insamlingsaktion har väckt en oerhörd respons bland befolkningen. Ett plan finansieras helt av Caritas Sverige, som genom den svenska allmänhetens generösa gåvor på detta sätt omedelbart kan bistå de allra hårdast drabbade i Albanien. Dessutom bidrar Caritasorganisationer   i bl a Italien och Frankrike till att täcka kostnaderna för flygtransporterna. Samtidigt pågår förhandlingar mellan UNHCR och Caritas Spanien om att Caritas skall ta över driften av ett eller två av de största flyktinglägren i Albanien. Redan nu befinner sig över 10 000 människor i något av de 28 mindre läger som underhålls av Caritas Albanien. Dessutom ger Caritas nödhjälp till de flyktingar som fortfarande befinner sig i gränsområdena mot Kosovo och Makedonien och som fortfarande inte kunnat    transporteras till en mer ordnad vistelse i ett flyktingläger. Caritas får dessutom många förfrågningar från oroliga kosovoalbaner i Sverige som vill ha information om släktingar och vänner, som flytt den senaste tiden. Caritas har inte möjlighet att göra dylika efterfrågningar men vi bifogar här telefonnumren till två informationscentra i Albanien, som försöker registrera så många flyktingar som möjligt:

TV Klan:   +355/42/519 23, 519 24, 519 25 och 519 26
Informationskontor: +355/42/511 43  
Per Byman
Press och information
Caritas Sverige

top
fredag 9 april 1999
Caritas tar avstånd från falska anklagelser

Caritas Sverige reagerar med bestörtning över de anklagelser om Ronald Bagge, chef för utlänningsroteln hos länskriminalpolisen i Göteborg, riktat mot Caritas i olika medier. Anklagelserna talar om att "man medvetet bedrivit utpressning mot svenska staten..." En Caritasmedarbetare anklagas för att ha smugglat ut den försvunna flickan Mariam ur landet. Vår första åtgärd var att kontakta Länskriminalpolisen i Göteborg. Där förklarar biträdande polismästare Benny Jonasson att det som Ronald Bagge sagt är Bagges personliga åsikt och att den inte på något sätt påverkat ärendet. Bagge framförde denna personliga bedömning i ett PM för ett år sedan men ingen inom polisen har dock tagit fasta på denna åsikt. Nu har någon "grävt upp" den och det hela har enligt polismästare Jonasson blivit uppförstorat. Benny Jonasson förklarar till oss på Caritas att han  
själv är helt klar över att Caritas linje är att samarbeta med polisen, att vi arbetar precis som andra svenska organisationer och inte använder olagliga eller odemokratiska metoder. Bagge förklarar i sina uttalanden att det enbart är hans egna åsikter som   framförs. Tyvärr tror vi att risken finns att de som läser artiklarna inte uppfattar det så. GT:s rapportering innehåller citat som "Polis pekar ut katolsk organisation: De bedrev utpressning mot staten" (rubrik) och "... Caritas gjorde livet surt för oss...". även om Gun Holmertz givits tillfälle till replik har ingen journalist på GT tagit kontakt med Caritas Sveriges kontor och det är mycket olyckligt att fokuseringen i GT blivit som den blivit. Caritas tycker, i likhet med polismästare Jonasson, att det blivit en "höna av en fjäder". Caritas Sverige arbetar nära tillsammans med många andra organisationer och samfund som Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska kyrkan och andra samfund, Amnesty International osv. Vi är en svensk organisation, men fortfarande upptäcker man fördomar mot katoliker i vårt land. I sista hand är det inte bara vår organisation som drabbas, utan de människor som kommer till vårt land för att söka skydd undan förföljelser, men som ofta möts av fientliga stämningar. Här har medierna ett stort ansvar.Caritas förstår inte varför Ronald Bagges ett år gamla anklagelser tas upp nu, trots man in om polisen inte tagit fasta på dem. Caritas beklagar detta, särskilt med tanke på Mariams familj och Gun Holmertz. Caritas   generalsekreterare, Pehr Thorell, säger: - Vi hoppas förstås, att polisledningen klart och tydligt tar avstånd från dessa anklagelser.

Per Byman /informationssekreterare

Per Byman
Press och information
Caritas Sverige


Till KATOLIKnu