Nätverk

för katolska lärare, opinionsbildare
och politiker

Nu startas ett nätverk för katolska lärare på alla nivåer (grundskole- och gymnasielärare m.fl.), ett för opinionsbildare av alla de slag (journalister m.fl.) och ett för olika sorters politiker. Vi kommer att få tillfälle till diskussioner och tankeutbyten på nätet, och eventuellt konferenser eller kurser i verkligheten. Vi får se vart det bär!

Syftet med ett nätverk av detta slag är att öka kontakterna mellan katoliker med samma eller liknande yrke, för man ska kunna ge varandra goda råd, tips, visioner, styrka och förbön! Det är också ett sätt att arbeta i enlighet med intentionerna i både Andra Vatikankonciliet och Stiftsynoden, för att öka de katolska lekmännens ansvar för det apostolat de alla är kallade till. 

är Du intresserad av att vara med i ett sådant nätverk, skicka då ett e-brev till undertecknad gymnasielärare och katolik i Faluns församling, med följande information: Namn, församling, arbetsplats, yrke, e-postadress och telefonnummer till arbetet. 

In Christo!

Mårten Hemström: Katolska församlingen i Dalarna (Falun), Leksands gymnasium, gymnasielärare,

Anmäl dig här marten.hemstrom@leksand.se


Till KATOLIKnu