Jul


"Och Ordet blev människa och bodde ibland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning" (Joh 1:14).

Det faktiska datumet för Kristi födelse är okänt. Evangelierna berättar inte detta, och det finns inget i den äldsta traditionen som fastställer det. Forskare fastställer det ungefärliga året som någon gång mellan år 8 och 5 före Kristi födelse, och årstiden är troligen tidig vår. Dagen för festen fick med all sannolikhet sin placering på det sätt som skedde för att utmanövrera bruket med vintersolståndsfester bland de hedniska konvertiterna, varvid man pekade på Kristus som det sanna ljuset, som kom in i världen. Kyrkan i Väst betonar firningen av Jesu födelse den 25 december, medan Kyrkan i Öst firar hans uppenbarelse för magerna vid Epifania, den 6 januari.

Ordet Jul (eng. Christmas) härledde man från det engelska ordet Christes Maesse eller "Mass of Christmas". Under århundradenas gång har det blivit ett innehållsrikt ord, som inkluderar både religiösa traditioner och världsliga traditioner.

I Nordamerika, förde de tidiga emigranterna med sig sina olika jultraditioner. Tyskarna tog med sig julträdet, irländarna bidrog med ljus i fönstren i hemmen, katolska invandrare tog med sig midnattsmässan, och var och en hade sina egna julsånger.

Översättning från EWTN

Till KATOLIKnu