Strövtåg i det katolska Stockholm


Spännande guidebok om det katolska Stockholm

De senaste åren har det utkommit en rad specialguider över Stockholm, böcker som beskrivit alldeles speciella platser, yrken och tidsåldrar. Sålunda finns det böcker om Stockholms spökhus och begravningsplatser. Det finns särskilda böcker för medeltiden, funkisstadsdelar, för krogar, för stadens skulpturer och platser där författare bott.
    Nu har Katolska Bokförlaget kommit med en egen specialguide, en som borde ha utgivits för länge sedan: Strövtåg i det katolska Stockholm, författad av förre kyrkoherden i S:ta Eugenia församling, Peter Hornung. Bättre och kunnigare ciceron kan knappast tänkas.
    Få Stockholmare tänker på att staden faktiskt grundades av en katolik, Birger Jarl, att stadens alla äldsta kyrkor, som t ex Storkyrkan, den första kyrkan i Klara eller Riddarholmskyrkan byggdes av och för katoliker.
Stockholms kyrkohistoria börjar ju ingalunda med den som katolik rödde och uppväxte Gustav Vasa utan långt tidigare, och även om majoriteten av svenskarna i dag anser sig vara protestanter, har svenska folket varit katolskt och katolsktinfluerat längre tid än det varit aktivt protestantiskt. Stadens första skolor var alla katolska.
    Allt detta kan man se spår av i Stockholm i denna dag. även helt moderna spår som att den heliga Klara beskyddar regeringskansliet Rosenbad. eller att dagens tågresenärer på väg in i Cityterminalen möter en skulptur av de vägfarandes skyddshelgon Kristoforus. 
    Peter Hornungs guidebok är liten till formatet, men packad med fakta, idealisk för den som, likt mig själv, samlar på encyklopediskt vetande. Den enda nackdelen med den typen av böcker är att då man slår upp vad man vill veta, fastnar man lätt på sidorna före eller efteråt och blir sittande inhämtande häpnadsväckande informationer, som t ex att statsministerbostället, det Sagerska palatset, testamenterades som representationsbostad åt den katolske biskopen i Stockholm, men blev aldrig nyttjad som sådan. Det var katolska stiftet som sedan sålde palatset till svenska staten.
    Det är spännande att gå genom Gamla stan, Riddarholmen, Södermalm och Norrmalm med Hornung som guide. De katolska minnena finns där överallt, det behövs bara någon som pekar ut dem. Det är vad Hornung så förtjänstfullt har gjort. 

Herman Lindqvist 

Herman Lindqvist är journalist och författare, på senare år mest uppmärksammad för sina populärhistoriska arbeten, t.ex Historien om Sverige

Källa Katolsk Magasin

Till KATOLIKnu