Påve Benedikt XVI

Josephine Bakhita

Översättning från Encyclikan "Spe salvi" av påve Benedikt XVI

Hon föddes omkring år 1869 - hon själv visste inte exakt datum - i Darfur i Sudan. Vid nio års ålder blev hon kidnappad av slavhandlare, slagen blodig och såld fem gånger på Sudans slavmarknader. Till sist fann hon sig själv arbetande som slav åt modern och frun till en general, och där pryglades hon varje dag blodig; som följd av detta hade hon 144 ärr hela sitt liv. Slutligen köptes hon år 1882 av en italiensk handelsman åt den italienske konsuln Callisto Legnani, som återvände till Italien när de islamiska mahdisterna ryckte fram.

 

Det exempel, som ett helgon i vår tid ger, kan i någon grad hjälpa oss att förstå vad det betyder att ha ett verkligt möte med denne Gud för första gången. Jag tänker på Josephine Bakhita från Afrika, kanoniserad av påven Johannes Paulus II.

Hon föddes omkring år 1869 - hon själv visste inte exakt datum - i Darfur i Sudan. Vid nio års ålder blev hon kidnappad av slavhandlare, slagen blodig och såld fem gånger på Sudans slavmarknader. Till sist fann hon sig själv arbetande som slav åt modern och frun till en general, och där pryglades hon varje dag blodig; som följd av detta hade hon 144 ärr hela sitt liv. Slutligen köptes hon år 1882 av en italiensk handelsman åt den italienske konsuln Callisto Legnani, som återvände till Italien när de islamiska mahdisterna ryckte fram.

Här kom Bakhita efter de terroriserande "mästare", som hade ägt henne fram till denna punkt, att lära känna ett helt annat slags "mästare" - på venetiansk dialekt, som hon nu höll på att lära sig, använde hon namnet "paron" för den levande Guden, Guden Jesus Kristus. Fram till denna tid hade hon endast känt mästare som ringaktade och misshandlade henne eller i bästa fall betraktade henne som en användbar slav. Nu hörde hon emellertid att det finns en "paron" över alla mästare, herrarnas Herre, och att denne Herre är god, godheten i egen hög person. Hon kom att förstå att denne Herre även kände henne, att han hade skapat henne - att han verkligen älskade henne. Även hon var älskad och av ingen annan än den högste "Paron", inför vilken alla mästare själva inte annat är än enkla tjänare. Hon var känd och älskad och hon var väntad. Ännu mer värt är att denne mästare själv hade accepterat ödet att bli pryglad, och nu väntade han på henne "vid Faderns högra hand". Nu hade hon "hoppet" - inte längre endast det ringa hoppet att hitta mästare som kunde vara mindre grymma utan det stora hoppet: "Jag är definitivt älskad och vad som än händer mig - är jag väntad av denna kärlek. Och så är mitt liv gott".

Genom kunskapen om detta hopp blev hon "förlossad", inte längre slav utan ett fritt Guds barn. Hon förstod vad Paulus menade när han påminde efesierna om att de tidigare var utan hopp och utan Gud i världen - utan hopp eftersom de var utan Gud. Därför avböjde Bakhita, när hon stod i begrepp att föras tillbaka till Sudan; hon önskade inte åter skiljas från sin "Paron".

Den 9 januari 1890 blev hon döpt och konfirmerad och mottog sin första heliga kommunion från patriarken i Venedigs händer. Den 8 december 1896 avlade hon i Venedig sina löften i systrarna i Canossas kongregation och från den tiden och framåt gjorde hon utöver sitt arbete i sakristian och i portvaktens stuga vid klostret flera resor runt om i Italien i avsikt att stödja missionerna: hon kände att den befrielse som hon hade tagit emot genom Guden Jesus Kristus behövde föras vidare, den behövde räckas över till andra, till största möjliga antal människor. Det hopp som fötts inom henne och som hade "förlossat" henne kunde hon inte behålla inom sig själv; detta hopp måste nå många, nå alla.

Översättning till svenska från Encyclical Letter "Spe salvi"
Encyclical letter
Spe salvi
of the supreme pontiff
Benedict XVI
to the bishops
priests and deacons
men and women religious
and all the lay faithful
on Christian hope

Till KATOLIKnu