Islam


Dialog

Religion ska tåla kritik   Ordet "islamofobi" som har blivit ett begrepp som mera fördunklar än förklarar. Visst finns det många människor som tycker illa om islam, ibland är denna antipati grundad på okunnighet men inte alltid. Det måste vara tillåtet att också ganska hårdhänt få kritisera islam och diskutera dess ställning i Europa utan att för den sakens skull anklagas för islamofobi som antyder ett patologiskt tillstånd. Kristendomen har länge kritiserats, förlöjligats och släpats i smutsen utan att dess kritiker har pådyvlats något slags sjukdom som självutnämnda goda krafter måste hitta bot på. Anders Malm tolkar världen på ett sätt som gör att han hittar islamofobi överallt. I det franska förbudet mot att bära slöja i statliga skolor ser han denna sjuka. Han glömmer att säga att förbudet omfattar alla iögonenfallande religiösa symboler, som judisk kippa och kristet kors. Han nämner inte heller att beslutet faktiskt fick stöd av många muslimska kvinnor som i det såg inte ett utslag av islamofobi utan i stället en befrielse från religiöst och patriarkalt förtryck. Malm talar inte heller om att en framstående muslimsk intellektuell som Mohammed Arkoun var med i den utredning som lade fram förslaget. Carl Rudbeck, DN 20 februari 2008

När Persiens turbaner bugar sig för Romerska kyrkans herde  De 138 muslimernas brev tillsammans med det som följt på brevet är inte det enda som lett till dialog mellan den katolska kyrkan och företrädare för islam. I Vatikanen har flera olika spår öppnats upp och dialog förs mellan flera olika samtalspartner. Katolsk Observatör

Vittnesbörd om relationerna mellan kristna och muslimer i Lyon   ”Den interreligiösa dialogen har för närvarande stora svårigheter att kämpa med (...) Men vi har inget annat val än att fortsätta den väg vi tillsammans ritat upp och som leder oss till en värld där vi kan leva tillsammans i rättvisa, frid och samförstånd”, skriver en muslim i ansvarsställning i Lyon som kardinal Barbarin citerade i Rom på Barmhärtighetens söndagKatolsk Observatör

Magdi Christian Allam tillskriver Benedikt XVI sin konversion  Översättning till svenska från catholicnewsagency.com

Påven döper muslimsk journalist vid påsknattsmässan 1   Konvertit säger att det var en underbar dag Av Jesús Colina Vatikanstaten den 23 mars 2008 ZE08032303 - 2008-03-23 Översättning till svenska från zenit.org engelsk text G. Green

Benedikt XVI döpte journalisten vid påsknattsmässan 2  Magdi Allam berättar om sin väg till konversionen;ZE08032309 - 2008-03-23 Översättning till svenska från zenit.org engelsk text G. Green

Katolske biskopen kritisk till publicering av Muhammedbilderna  "Det är ogenomtänkt att på nytt provocera och kränka troende människor. Det gagnar inte yttrandefriheten utan är bara ägnat att riva upp gamla sår och underblåsa en konflikt som äntligen borde få biläggas."Biskop Anders Arborelius, Pressmeddelande Stockholms katolska stift 2008-02-13

Ayaan Hirsi Ali – älskad och hatad Problemet är att de inte är rasister, förstår du. De säger att de har en bättre lösning på invandringsfrågan. Det är det första. För det andra är rasismen som jag ser i Europa idag inte så mycket den klassiska rasismen vit mot icke-vit utan icke-vit mot vit. Om du ser på den islamiska diskursen så är det ren rasism. Det handlar bara om vi och dem. Om du inte är muslim ska vissa rättigheter gälla, om du är muslim gäller andra rättigheter. Rakel Chukri Sydsvenskan 071202

Skippa skitsnacket om yttrandefrihet I alla sunda relationer är en respektfull kommunikation den viktigaste ingrediensen. Mellan den muslimska världen och väst finns en grundkonflikt som härstammar från kolonialism och brassas på av USA:s krig mot terrorismen. Lars Vilks rondellhund är som att inleda en diskussion om konflikten med en örfil. Hur går man vidare från det?Zanyar Adami är grundare av magasinet Gringo, som han fått Stora journalistpriset, Expressen 2007-09-17

"Ignorera det fullständigt" Det är konspirationsteorier. Muslimer i allmänhet upprörs inte av rondellhunden i profetisk tappning. Det säger islamologen Jan Hjärpe som beklagar att bråket framställer en hel folkgrupp i dålig dager. Aftonbladet 2007-08-28

Ramadans dubbla budskap Den schweiziske professorn Tariq Ramadan hyllas som en upplysningsteolog som vill reformera islam. En genomgång av hans ideologiska bagage ger en helt annan bild. Sihem Habchi, ledande företrädare för Ni putes ni soumises: "Ramadan är en farlig man. Han är väldigt charmerande och smart och intellektuell. Och sååå islamisk! Han har absolut gehör för europeisk debatt och vet precis hur han ska lägga orden inför en ickemuslimsk publik. Men han pratar med kluven tunga. I hans tal måste man alltid lyssna efter det som vänder sig till det islamiska samhället.” LARS ÅBERG, Sydsvenskan 18 juni 2007

Starta imamutbildning Religiös förkunnelse och ledarskap kan ha en såväl positiv som negativ inverkan på integrationsprocessen. Mycket beror på kunskapen om det svenska samhället. En inhemsk imamutbildning kan ge förutsättningar för Sveriges troende muslimer, inte minst de unga, att skapa en balanserad identitet och att ta till vara den dubbla kulturkompetens man har som svensk muslim. Projektet är ett försök att gå ett samhällsbehov till mötes. Det kan bli en del av integrationsprocessen i landet och det är en viktig framtidsfråga för Sverige. JAN HJÄRPE, OTHMAN AL TAWALBEH, Sydsvenskan 18 april 2007

Dialogue of Paleologos II with the Persian MudarrisTexten som påven Benedikt XVI citerade i Regensburg och som orsakade starka reaktioner i den muslimska världen. Översatt från grekiskan, September 2006 av Joseph Kenny, O.P.

Julen - en sekulär vinterfest eller religiös högtid? Påvens predikant, pater Rainer Cantalamessa, riktade i sin adventspredikan skarp kritik mot det tafatta julfirandet och tendensen att av respekt till judar och muslimer inte ställa ut krubbor och adventsljusstakar. "Som förevändning för detta anger man viljan att inte väcka anstöt hos utövarna av andra religioner som lever ibland oss, framför allt muslimerna. Men det rör sig om ett svepskäl, en dålig ursäkt---. Muslimerna har ingenting emot den kristna julen, de ärar den i själva verket själva." 22 december 2006 (Katolsk Observatör)

Sekularism inte islam ligger bakom kampen mot julenpredikanten för det påvliga hushållet p.Rainero Cantalamessa i adventspredikan VATIKANSTATEN den 22 december 2006 (Zenit.org

Påven och Profeten Äntligen har en ledare talat ut om de verkliga och väsentliga meningsskiljaktigheterna i kampen mellan västvärlden och islam, så som de härrör ur en tvist inom själva islam över de allra viktigaste frågorna: Är Allah bortom och står över förnuftet? Får Koranen underksastas förnuftets analys? Kan Allah vara oförnuftig och motsäga sig själv eller beordra våld? av Robert R. Reilly, Katolsk Observatör

Påven Benedikt XVI tal vid mötet med Presidenten för Direktoratet för religiösa angelägenheter i Turkiet"Viktigt att ge sig i kast med vår interreligiösa och interkulturella dialog. Den kan inte reduceras till något som vi kan ha eller inte ha. Tvärtom är den ”en livsviktig nödvändighet, av vilken i stor utsträckning vår framtid beror. När kristna och muslimer följer sina respektiva trosinriktningar, framhäver de sanningen som ligger i människans andliga karaktär och värdighet. Detta är grunden för vår ömsesidiga respekt och vördnad, detta är grunden för vårt samarbete när det gäller att tjäna fredens sak mellan nationer och folk, detta är den käraste önskan hos alla troende och människor av god vilja. Ankara, den 28 november 2006, Katolsk Observatör

Påven, Bysans och muslimerna Kejsaren Manuel II Palaiologos har gått till eftervärlden som en av de viktigaste författarna av sin tid, och bland de skrifter han efterlämnade finns "Dialogerna med en muslim". I dem är han gäst hos och samtalar med en representant för den religion som bokstavligen höll på att sluka hans rike. I stället för att uppröra borde detta påminna oss om att möjligheten alltid har funnits - och ännu finns - att söka en dialog.Manuel II Palaiologos präglades av storpolitisk cynism snarare än av religiös intolerans. Han var inte en propagandaproducerande rasist som gjorde sitt bästa för att egga upp korsfarare. I stället förefaller han ha varit en diplomatiskt sinnad person med stor integritet som gjorde sitt bästa i en ohållbar situation. Ingela Nilsson och David Westberg, DN 061127

Kan Islam och de västliga demokratierna leva tillsammans i fred?Både muslimer och kristna skulle bli mycket hjälpta av att man på ett riktigt sätt kunde fastställa vad som utgör kärnan och varaktiga doktriner, och om de tog reda på vem som är deras äkta vänner, som liksom de söker sanning och samarbete, och skilja dem från dem vars vänskap endast är ett sken. Detta skriver kardinal George Pell, ärkebiskop av Sydney Katolsk Observatör

Turkietresan: Ett unikt tillfälle Benedikt XVI:s besök i Turkiet skulle kunna bli till ”ett tillfälle som inte kommer åter, en unik möjlighet” att förtydliga relationerna med islam, förklarade monsignore Luigi Padovese, titulärbiskop av Monteverde och apostolisk vikare för Anatolien. I en intervju som han nyligen beviljade Zenit, förklarar monsignore Padovese hur han ser på relationerna mellan kristendom och islam några veckor före det känsliga apostoliska besöket som Benedikt XVI ämnar företa i slutet av november till detta land med muslimsk majoritet som ligger ”vid Orientens portar”.Katolsk Observatör

Vägen till Istanbul - en unik möjlighet Den 28 november reser påven till Ankara, Istanbul, Efesus och Izmir. Resan anses av en del som riskfylld. För andra - som redaktören för Inside the Vatican, Robert Moynihan - utgör resan en unik möjlighet att klargöra förhållandet mellan kristendom och islam, vilket också innebär att Västerlandets allt kyligare förhållande till sina kristna rötter knappast kan förbigås. Katolsk Observatör

Kristendomen europeisk eller universell?I debatten som följde efter påvens tal i Regensburg har kärnfrågan ofta kommit i skymundan: hur en missriktad kristen teologi varit orsaken till den sekularism som banat väg för 1900-talets totalitära ateistiska regimer och för det andliga och etiska vakuum som dagens Europa lider av och som i sin tur är oacceptabel för övriga världsreligioner, särskilt islam. f.Daniel Adner, Katolsk Observatör

Varför larmar hedningarna?Påvens omdiskuterade föreläsning i Regensburg hade udden riktad, inte mot islam, utan mot Europas destruktiva förnekande av sina egna kristna rötter. Han försökte övertyga sin akademiska lyssnarskara om att teologin, den rationella dialogen om Gud och existensen, tillför det västerländska samhället en oersättlig möjlighet till ett konstruktivt samtal också med de andra stora kulturerna i världen, främst bland dem islam, som ser religionen som ett omistligt värde, inte en belastning.p.Anders Piltz O.P., Signum 2006 nr 7

Lidande och hoppKommentarer till påven Benedikts tal i Regensburg och reaktioner på detta Av f.Samih Raad, Doktor i filosofi och islamiska och arabiska studier, bosatt i Frankrike; Katolsk Observatör

Kepel ger Europa två val Antingen fokuserar vi på olikheterna och släpper taget om de muslimska grupperna. Då får vi ett samhälle bestående av isolerade grupper som lever parallellt och där skillnaderna är viktigare än gemenskapen. - Eller så skapar vi förutsättningar för våra muslimska medborgare att identifiera sig med den europeiska kulturen, och gör så att de känner sig delaktiga och kan vara med och berika samhället. Sydsvenskan 2006-10-05

Integrationens baksida "Varför har det blivit tabu att tala om och debattera föraktet för etniska svenskar och svensk kultur? Varför är det "fel" att oroa sig för islams utbredning - bara på Rosengård finns sju källarmoskéer där extrem islamism predikas; islam är ju faktiskt inte kebab och falafel utan en religion intimt förknippad med politik, en religion som inte gått igenom upplysningens stålbad och där vissa saker tycks oförenliga med grundläggande västerländska värden, som jämlikheten mellan könen till exempel?" Fredrik Ekelund, Sydsvenskan 2006-10-04

Tal av påven Benedikt XVI till de muslimska ländernas ambassadörer Med högaktning betraktar Kyrkan muslimerna, som tillber den ende Guden, den levande, och som är den i sig varande, den barmhärtige och allsmäktige, himmelens och jordens skapare, som har talat till människorna. De bemödar sig att med hela sin själ underkasta sig hans förborgade rådslut, så som Abraham underkastade sig Gud, Abraham på vilken den islamska tron gärna åberopar sig.Castel Gandolfo den 25 september 2006, Katolsk Observatör

Fall inte undan ""Problemet är inte påvens uttalanden utan extremisternas reaktioner." Men inte bara extremisternas. Från Sveriges muslimska råd kommer de sedvanliga, självrättfärdigande fraserna. "Respekt" och "tolerans" efterlyses, men inte en antydan om att detta skulle vara något som bör krävas av alla. Trist men inte oväntat. Enligt islamisterna skall islam vara en religion höjd över all kritik: så som det är i Iran eller Saudiarabien skall det också vara i resten av världen. Det är naturligtvis ett krav som ingen som tror på demokrati och mänskliga rättigheter, på tolerans och verklig dialog, kan acceptera. Oavsett religiös tillhörighet. Det är dags att tala tydligt om den saken. Undfallenhet är ingen lösning."Sydsvenskan 2006-09-26

Motreaktion: Påven har rätt"Den våldsamma reaktionen i många delar av den islamiska världen bekräftar påvens värsta farhågor: att många islamister länkar samman religion och våld och vägrar att svara på kritik med rationella argument. I stället blir det demonstrationer, hot och våld"SvD 2006-09-19

Biskop Anders hoppas på fördjupad dialog med muslimerIntentionen i påvens anförande, som förvisso inte var helt lättförståeligt, var att understryka att religionen aldrig får missbrukas och ställas i våldets tjänst. Om denna grundprincip är vi kristna och våra muslimska bröder och systrar helt ense. Under historiens gång har vi alla brutit mot denna princip och därmed också mot vår tro på en barmhärtig Gud. Vi beklagar detta och vill gemensamt verka för ömsesidig förståelse och vänskap, för fred och rättvisa.Katolska Stiftet 2006-09-18

Vatikanens förklaring av Påvens ord om islam i Regensburg När det gäller den bysantinske kejsaren Manuel II Palailogos bedömning, som påven citerade i sitt föredrag i Regensburg, hade den helige Fadern alls inte avsikten att hålla med i det kejsaren sade. Han använde den enbart som tillfälle för att inom det akademiska sammanhanget och som ett komplement till en fullständig och uppmärksam läsning av texten, erbjuda några reflektioner om ämnet som berör förhållandet mellan religion och våld i allmänhet och detta ledde till en klar och tydlig vägran att erkänna att våld kan motiveras med religionHela talet i svensk översättning, Katolsk Observatör 16/09/2006

Tron, förnuftet och universitetet Kejsaren Manuel II Palailogos: Angående Jihad (det heliga kriget) (Koranen 2, vers 256) ”Det bör ej råda tvång i trosangelägenheter”. Kejsaren begrundar ingående vari det absurda ligger att vilja utbreda tron genom våld. Gud finner inget behag i blod och att handla i motsats till förnuftet. Det står i strid mot Guds väsen. Tron är själens frukt, inte kroppens. Den som vill föra någon till tron behöver alltså kunna tala väl och resonera på rätt sätt, inte bruka våld och hotelser... För att övertyga en förnuftig själ behöver man inte en stark arm, inte vapen eller något annat medel med vilket man kan hota någon till döden..."Föreläsning av påven Benediktus XVI vid universitetet i Regensburg, den 12 september 2006, Katolsk Observatör

Med rätt att sprida fred I sommar börjar den första kullen Fredsagenter sin utbildning i Malmö. De ska i första hand vara goda förebilder genom hur de lever och anpassar sig till samhället. Men också genom hur de svarar på frågor om till exempel islam och terrorism. Tanken är att projektet på sikt ska leda till att svenska muslimer bildar egna freds- och antivåldsrörelser. Sydsvenskan 2006-06-21

Massor av nyfikna till Islamic Center i MalmöSom svar på frågan varför just Islamic Center är så populärt visar han upp en inbjudan till en världskonferens om bland annat integration och islam, som äger rum i Jakarta den 20 juni. På talarlistan syns Jordaniens kung Abdullah II, EU:s generalsekreterare Javier Solana och självaste påven Benedict XVI. -Vi är särskilt accepterade av en rad moderna muslimska länder som alla vill ha lugn och ro. Det är för att vi tar avstånd från dumheter, från terror och annat, och satsar på människans värde, säger han. -Vår policy handlar om integration, och vi bryr oss inte om dem som bara vill ägan sig åt politiken i sina hemländer. Vi jobbar för att finna gemenskap i det samhälle och den politik som förs här, i Sverige. Sydsvenskan 2006-06-09

Påven om publiceringen av Muhammed-karikatyrernaReell eller verbal intollerans, oavsett varifrån den kommer, är alltid ett hot mot freden. Zenit.org 2006-02-05

Nordiska biskopar beklagar karikatyr av MohammedGång på gång tycks det som om vissa opinionsbildare i Norden känner sig fullkomligt fria att säga vad som helst utan att visa någon respekt för andra människors övertygelse och tro. Vi välkomnar fri och öppen diskussion i syfte att söka sanningen, men i ett sammanhang och klimat av ömsesidig respekt och kunskap om vad det är man talar om. Katolska Biskopsämbetet Stockholm

Samexistens med islam är möjligJournalisten Luigi Accattolis bok om muslimer i Italien Zenit.org

Pilgrimsfärd, där man följer färdvägen för Sudans slavar Romerska vikariatets organ angående planer för 2006 års evenemang.VATIKANSTATEN den 16 november 2005 Översättning till svenska från zenit.org. engelsk text ZE05111503

Den gyllene regeln föreslagen för sekularism som grund för islamisk-kristen dialogDialogen mellan religionerna har en bestämd civilrättslig innebörd. Därför är det nödvändigt, att i den andre se en bärare av positiva värden. Trots att den allmänna opinionen ser "religionerna som orsaker till krig och splittring", är de i verkligheten "källor till fred". Rom, den 31 oktober 2005 (Zenit.org).

Påven Benedikt XVI:s tal vid möte med företrädare för islam i Köln den 20 augusti.Vi måste stärka värdena i ömsesidig respekt, solidaritet och fred. Varje människas liv är heligt, för de kristna såväl som för muslimerna. Vi har ett stort handlingsfält, i vilket vi kan känna oss förenade i tjänst åt de moraliska grundvärdena. Personens värdighet och försvaret av rättigheterna, som ges av denna värdighet, måste framställa målet i varje social strävan och i varje ansträngning att föra den till förverkligande. Detta budskap förmedlas till oss på ett sätt man inte kan ta miste på genom den lugna men klara samvetsrösten. KÖLN, den 21 augusti 2005 (ZENIT.org).

Dialog med muslimer Biskop Anders Arborelius Stockholms Katolska Stift

Den svensk-irakiske politikern Minas Ibrahim al-Yousifi frigavs utan lösesummaDe muslimska skriftlärdas förbund ska ha spelat en viktig roll i frisläppandet. Vatikanen bekräftar också att den varit inblandad i förhandlingarna med kidnapparna. Den svenska regeringen bad Vatikanen om hjälp med att få kidnapparna att släppa al-Yousifi berättar Gabor Pinter, förste sekreterare på Vatikanens ambassad i Stockholm, för TT.SvD 2005-03-19

Miljoner till att inte missionera bland muslimerEtt ledande kristet, teologiskt utbildningsinstitut i Kalifornien satsar nu närmare 10 miljoner kronor på att förbättra relationerna till muslimer. Bland reglerna märks bland annat att de två religiösa inriktningarna bekräftar att de har en gemensam tro på en Gud och att de lovar att inte försöka värva varandras medlemmar.Nya Dagen 2003-12-10

Länkar på engelska

Christian-Muslim Relations Joseph Kenny, O.P. A specialist in Islam working as a priest i Nigeria

Joseph Kenny, O.P. A specialist in Islam working as a priest i Nigeria

Dialogue of Paleologos II with the Persian MudarrisThe text quoted by Pope Benedict XVI in Regensburg and that stirred the world. Translated from the Greek, September 2006 by Joseph Kenny, O.P.

Visit of Pope Benedict XVI to Ecumenical Patriarchate En hemsida ägnad åt påvens besök till Turkiet

Vatikanradion rapporterar på arabiska om påvens besök till Turkiet

Islamic Philosophy and Theology Works by p.Joseph Kenny, O.P

REASONS FOR THE FAITH AGAINST MUSLIM OBJECTIONS by Saint Thomas Aquinas, O.P.

Muslims ask, Christians answer Katolsk dialog med islam på engelska

Isameyat.comKatolsk dialog med islam på engelska

Islam Dialogcentret på Aarhus universitet i Danmark

Why do the Bible and the Quran not agree; What the Quran teaches about the Bible ; There are differences between the Bible and the Quran; Contradictions in the Quran; Problems regarding the consistency of Quranic revelation;by Gerhard Nehls

Islam Morten Møbjerg Århus Universitet

Answering IslamBrittisk protestantisk portal

Relationen till judendom

"Israel utplånas från världskartan" I arabiska TV-stationer utmålas Israel som en cancersvulst och dess medborgare – samt judar i andra länder – som mänsklighetens och islams fiender. JACKIE JAKUBOWSKI Sydsvenskan 2005-11-14

Muhammed och judarna av James Arlandson answering-islam.org

Det islamiska Dhimmi-systemet: Fredlig samexistens?På grund av de förbuden i Koranen för muslimer att "bli vänner" med kristna och judar och på grund av vissa Hadith som förbjöd icke-muslimer att ha auktoritet över muslimer, var Dhimmi-folk följdriktigt uteslutna från offentlig tjänst. av Fader Josiah Trenham

Icke-muslimers rätt i en islamisk stat av Samuel ShahidÖversättning till svenska från answering-islam

Islam och judendom - Muhammed och Jerusalem av Herman Seiler S.J.tidskriften Signum

Glöm Sharon och Arafat Politiker med ett tydligt vi-och-dom-tänkande förmår inte att skapa fred i Mellanöstern och bekämpa fördomar och fundamentalism. Satsa i stället på fredslängtande människor, som möts och upptäcker varandra över gränserna, skriver islamologen Jan Hjärpe i samtalet om antisemitism och folkmord. Jan Hjärpe, professor i islamologi, Lunds universitet, Svenska Dagbladet 2004-01-29

Islamism föder nytt judehatVi har sett tre stora ideologier födas: sovjetkommunismen, nationalsocialismen och islamismen. Alla tre har strävat efter världsherravälde och efter att upprätta en diktatur. /…/ Islamismen, med sin antisemitiska förkunnelse, är vår tids folkmordsideologi som formulerar program för folkmord och producerar krafter som vill folkmord.Hedi Fried Jackie Jakubowski, SvD 040126

Judar orsakar inte antisemitismAtt skuldbelägga judarna själva för judehatet är en kärnpunkt i antisemitismen. När judar i alla länder hålls kollektivt ansvariga för Israels politik och utpekas som legitima måltavlor är det en variant på ett uråldrigt tema.43 KÄNDA SVENSKAR I UPPROP: DN 28 oktober 2003

"Vi förlåter aldrig judarna för Auschwitz" "Judarna själva ses som skyldiga till det som de utsattes och utsätts för, genom sina aktiviteter eller sitt uppträdande. Dit hör bland annat beskyllningen att de använder Förintelsen som inkomstkälla. Dit hör även den ensidiga anti-israeliska synen på Mellanöstern-konflikten. Efter grundandet av Israel 1948 är antisemitiska fördomar om "judiska ekonomiska och politiska världsmaktsträvanden", om "judendomens syfte att förinta islam" och om "det judiska som en ond makt" grundvalen för en islamistisk strategi i syfte att förinta Israel och utrota det moderna."Lisbeth Lindeborg, SvD Under strecket 27/7 2002

Muslimers hat mot judar är befogat"Förklaringen till detta hat är den judiska ockupationen av arabisk mark och det våld som araber dagligen utsätts för från den judiska staten."JAN SAMUELSSON, Doktor i religionshistoria DN 25 oktober 2003

Judehat bland muslimer tystas nedLärare i svenska storstadsförorter vittnar om en spridd och ohöljd fientlighet mot judar bland grupper av arabiska och muslimska elever. Dessa elever ser Förintelsen som sionistisk propaganda, uttrycker beundran för Hitler och beklagar att han inte lyckades mörda fler judar. NY FORSKNINGSRAPPORT: ARABERS OCH MUSLIMERS ANGREPP PÅ JUDAR ÖKAR MARKANT I DET SVENSKA SAMHÄLLET DN 20 oktober 2003

Relationen till kristendom

Översättningar

Kristen arabisk TV-station startar internationell verksamhet Ledare vill vända sig till förestående synod för biskopar, översättning till svenska av ZE10100804 - 2010-10-08 Permalink: http://www.zenit.org/article-30585?l=english

En bok avslöjar Marockos och Saudi-arabiens plan att förvandla Spanien till ett muslimskt land igen.  I boken kommer dess författare till den slutsatsen att den muslimska världen försöker att ideologiskt återvinna "Al Andalus" (det historiska namnet för det muslimska Spanien). Montánchez, chefredaktör för efterforskningsavdelningen i tidningen La Razón och Pedro Canales, korrespondent för Magreb i samma tidning undertecknar boken tillsammans och understryker att det bara rör sig om att starta en social debatt kring detta fenomen.Conoze.com

Vem är tröstaren?Koranens tolkning av det nytestamentliga begreppet "parakleitos" och Jesu syn på det.Av Silas answering-islam.org

Vad skall du som kvinna göra om en muslim ber dig att gifta dig med honom? www.islameyat.com

Jesus och Maria i KoranenEtt föredrag hållet i Vår Frälsares församling i Malmö den 16 maj 2006 av fil dr f.Samih Raad

Pakistanska kristna chockade av raserianfall Ärkebiskop Saldahna vittnar om attacker mot inrättningar. Lahore, Pakistan den 15 november 2005 Översättning till svenska från zenit.org. engelsk text. ZE05111503

Slaveri i IslamEn institution sanktionerad av islams profet Nuhammed och som gäller fortfarande Answering-Islam.org

Påven fördömer halshuggningen av tre kristna flickorVatikanradions skandinaviska avdelning

Det islamiska Dhimmi-systemet: Fredlig samexistens?På grund av de förbuden i Koranen för muslimer att "bli vänner" med kristna och judar och på grund av vissa Hadith som förbjöd icke-muslimer att ha auktoritet över muslimer, var Dhimmi-folk följdriktigt uteslutna från offentlig tjänst. av Fader Josiah Trenham

Kristendom och islam:Historiens vittnesbörd sett ur ett antal österländska helgonbiografier av Dr David C

Icke-muslimers rätt i en islamisk stat av Samuel ShahidÖversättning till svenska från answering-islam

Andalusien; muslimskt maktövertagandeav f.Daniel Adner

Islams Andalusien; tolerans eller intolerans - makt och maktbalansav f.Daniel Adner

Isa, den muslimske JesusKoranens 'Isa answering-islam.org.uk

De kristna församlingarna aktiva medlemmar av det arabiska samhället under historiens gång.Den grekiska kulturen (filosofi, medicin, arkitektur, mekanik, geometri) etc kommer på 700-talet till det arabiska imperiet på fornsyriska. Kaliferna betalade kristna forskare för att översätta till arabiska. p.Samir Khalil Samir S.J. - expert på arabisk teologi, historia och litteratur.

Kristendomens relation till muslimskt liv och religionEtt föredrag av baptistpastorn Ferro Mehmedovic (alban och tidigare själv muslim)Vår Frälsares församling i Malmö 16 september 2004

Den hermeneutiska nyckelnEn jämförelse mellan läran i kristendom och islam Av Ferro Mehmedovic, pastor i Hyllieparkskyrkan, Malmö

USA rapport klandrar Saudiarabien och Afghanistan för brist på religionsfrihetIcke muslimer i Saudiarabien vilka försöker engagera sig till och med i privat gudstjänst bemöts av förtret, arrestering, fängelse och till och med tortyrZENIT.org 2003-05-24

Indonesier visar intresse för katolicismenMiljoner katekumener och andra är intresserade av tron.ZENIT.org 2003-03-20

Turkiet gör en utredning av en kapucin, som döpt en muslim.en översättning från ZENIT 14 januari 2003

Sammandrabbningar mellan muslimer och kristna i NigeriaVåldet i Nigeria inte enbart en konflikt mellan kristna och muslimer. En missionär pekar på arbetslöshet och fanatism. en översättning från ZENIT

Externa artiklar

Allt svårare för Betlehems kristna De har bränt ner våra affärer, byggt moskéer framför våra kyrkor, stulit vår egendom och tagit ifrån oss våra rättigheter. Kvinnor har kidnappats och förts bort,Världen idag, 2007-02-08

De kristna i Palestina - en "hotad art"? New York Times rapporterade för inte så länge sedan att av de tre miljoner araber som lever i USA merparten är kristna som kommit från Palestina, Libanon och Egypten. Många av dessa flyttade till USA för att de på det ena eller andra sättet blivit offer för muslimsk intolerans. År 1997 beviljades två kristna från Västbanken politisk asyl i USA eftersom de på grund av sin religion hade utsatts för förföljelse av den palestinska myndigheten, PA. Tidskriften Menorah

Vittne i Beirut: "De kom dit beväpnade" Nu tror han att protesterna, som i början var riktade mot Jyllands-Posten, ska bli en attack mot kristendomen. Han nämner demonstranternas förstörelse av kristna symboler på vägen mot konsulatet. Nathalie Nasr, Sydsvenskan 5 februari 2006

De ropar ”kristna hundar” och ”vita avskum” till oss Att vara nordbo och befinna sig i Damaskus är just nu förenat med en stor rädsla för att bli attackerad på gatan. Det säger svenske it-konsulten Mathias Arvidsson. Sydsvenskan 5 februari 2006

Danska lutherska biskopar: Muslimer hånar också vår religion   Muslimer som bränt den danska flaggan (Danebrog) hånar en kristen symbol, nämligen korset. Hela denna sak har visat oss danskar, att religionen för några är så viktig, att det är nödvändigt att visa respekt. Men att man bränner korset på den danska flaggan visar även, att de ogenomtänkta handlingarnas skam sker åt båda hållen. Muslimerna tänker sig inte heller för. Det är en snöboll de börjar rulla. Om vi inte ser upp, är vi med om att förolämpa varandra". Jyllandsposten 30 januari 2006

Korsfararfilmen Kingdom of Heaven fördomsfullKorsfararna skildras på ett fördomsfullt och felaktigt sätt i storfilmen Kingdom of Heaven som igår hade premiär. I verkligheten hade korsriddarna inga materiella drivkrafter, och korstågen var bättre förankrade hos allmänheten än till exempel Irakkriget.Den historieskrivning som filmen förmedlar göder fördomarna hos arabiska nationalister och islamister.Expressen, 2005-05-05

Den armeniska frågan är den mest förbjudna i TurkietDen 24 april, högtidlighåller armenier världen över minnet av de över en miljon kristna som blev systematiskt mördade i sydöstra Turkiet. SvD 2005-04-24

Den svensk-irakiske politikern Minas Ibrahim al-Yousifi frigavs utan lösesummaDe muslimska skriftlärdas förbund ska ha spelat en viktig roll i frisläppandet. Vatikanen bekräftar också att den varit inblandad i förhandlingarna med kidnapparna. Den svenska regeringen bad Vatikanen om hjälp med att få kidnapparna att släppa al-Yousifi berättar Gabor Pinter, förste sekreterare på Vatikanens ambassad i Stockholm, för TT.SvD 2005-03-19

Kristna assyrier förföljda i Irak Kyrkor bombas, butiksägare mördas och kvinnor vågar inte bära kors. Många assyrier har nu flytt landet. Kyrkans tidning 05-02-03

Kristna hindrades rösta i IrakKristna i Irak har redan protesterat och försökt få en förklaring från de irakiska myndigheterna. –Men de vill inte lyssna, de erkänner inte att något har gått fel, säger Adris Hanna. Kyrkans tidning 05-02-01

Julfesten inställd för de kristna i BagdadAlla kyrkor i landet är under bombhot. Antalet kidnappningar av kristna, speciellt barn, är procentuellt sett mycket större än inom andra grupper. - De kristna anklagas ibland för att vara USA:s förlängda arm i Irak, säger Shlomonn Warduni. Men är alla amerikaner kristna eller troende?SALAM KARAM SvD 24/12 2004

Islam växer i AfrikaDe krig som startats av George W Bush varit användbara verktyg i rekryteringen av nya muslimer. – Han säger att han är kristen och gör saker för att förstöra muslimers liv och ägodelar. Afrikaner identifierar sig med Bushs offer för att de led under de europeiska kolonisatörerna, som också var kristna.Stockholms katolska stift 041116

Vad vi ska försvaraEn oundviklig konflikt, inte mellan islam och kristendom, inte mellan österlandet och västerlandet, utan mellan det demokratiska Europa och ännu en av alla dessa europeiska dödliga och utopiska -ismer. Den militanta islamismen har många gemensamma drag med andra typiskt europeiska idéer som den fanatiska nationalismen, nazismen och med kommunismen.Expressen 2004-11-13

Hetsjakt mot Iraks kristnaTre unga kristna kvinnor, som arbetade för en humanitär organisation, sköts ihjäl i utkanten av staden Mosul. En kristen man som hade en internet- och databutik torterades ihjäl på grund av att internet ansågs som ett verktyg för kontakt med amerikanarna. Flera kristna läkare har dödats. Kidnappningar med krav på stora lösensummor är vanligt och har lett till att det är svårt att röra sig utanför hemmen. Kristna kvinnor tvingas bära sjal. De som drabbas vågar ofta inte anmäla det de utsatts för. Risken för ytterligare trakasserier är stor och polis och rättsväsendet fungerar inte. SvD 19 oktober 2004

Kardinal Josef Ratzinger: Att identifiera Turkiet med Europa skulle vara ett misstag. I detta exklusiva samtal funderar påvens "högra hand" över trons tillbakadragande till den privata sfären och uppmanar Den Gamla Kontinenten att vara stolt över sitt kristna arv. Le Figaro den 13 augusti 2004

Vatikanen hoppas muslimer blir mer medvetna om mänskliga rättigheter Katoliker uppmanas att ”urskilja vad som är gemensamt med islam i religionsutövning och moral och vad som skiljer.” Det finns ”skillander, varav några gäller legitim modernitet,” säger dokumentet, och nämner särskilt mänskliga rättigheter. ”Därför hoppas vi att våra muslimska bröder och systrar skall bli allt mer medvetna om hur viktigt det är att kunna åtnjuta grundläggande friheter, människans oförytterliga rättigheter, mannens och kvinnans lika värdighet, demokratiskt samhällsskick och en sekulär stat.Vatikanradions skandinaviska avdelning/OB/04-05-15

Vatikanen varnar katolska kvinnor att gifta sig med muslimerDet finns bittra erfarenheter, enligt Vatikanen. Därför måste katolska rådgivare förbereda kvinnorna på svårigheterna, om det blir aktuellt med äktenskap med muslimer. Katolska församlingar tillhålls att tydliggöra för muslimer vad i islams religiösa normer som "inte kan godkännas".DN 14 maj 2004

Kristna i Irak lever under ett nytt förtryckTrycket mot de kristna i Irak har ökat efter Saddam Husseins fall. Radikala islamister, men också vanliga konformitetstörstande muslimer, har uttalat hot och kränkningar mot deras kyrkor och krävt att även kristna kvinnor ska drapera sig i huvudduk. DN 10 november 2003

Omvända muslimer dödshotas i Sverige Dödshot, personförföljelse, trakasserier i hemmet eller på arbetsplatsen, telefonterror och så vidare har för många blivit vardagsmat. Det är därför sällan några av dessa vågat ställa upp i intervjuer. Det finns de som vill göra det, men som medierna väljer att sortera bort. Förmodligen för att de inte passar in i den bild av islam som medierna har valt. I Rinkebyområdet stod en dag några ungdomar och sjöng om Jesus. De hade vederbörliga tillstånd. Plötsligt dök en imam upp, följd av uppretade muslimer som handgripligt och högljutt körde bort dem. Det här är islamiskt område, sa de.Nya Dagen 2001-11-01'

Relationen till övriga religioner


Till KATOLIKnu