Guds svaghet är starkare än människorna

Johannes Chrysostomos Ur en utläggning av Första Korinthierbrevet


Johannes Chrysostomos argumenterar för bevis
på Kristi uppståndelse

Sannerligen, genom olärda människor övertygade korset hela jordens krets. Därvid talade det inte om ovidkommande ting, utan om Gud och den sanna religionen, om livet enligt evangeliet och om den kommande domen. Korset gjorde bönder och olärda män till filosofer. Se: Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna (1 Kor 1:25). Hur så starkare? Eftersom den gick ut över hela jorden och tillfångatog alla med sin kraft. Många försökte utrota den korsfästes namn, men det slog ut i blom och växte, medan dessa däremot fördärvades och gick under. De levande, som kämpade mot de döda, kunde ingenting uträtta. Om därför en grek kallar mig dåre, visar han sig själv vara en dåre. Om jag av honom hålls för att vara dåraktig, visar det sig att jag är visare än han, den vise. Om han kallar mig svag, bevisar han att han är den svagare. Ty vad tullmän och fiskare genom Guds nåd kunde uträtta, förmådde inte filosofer, talare och härskare, inte heller denna världens vise med sina tusen lister och konster ens föreställa sig.

Paulus tänkte på det när han sade: Guds svaghet är starkare än människorna. Också därigenom blir det uppenbart att förkunnelsen är gudomlig. Ty hur kunde de tolv olärda männen komma på att börja ett så stort verk? Dessa som hade levt på sjöar och floder och i öknen och kanske inte ens sett en stad eller ett torg, hur kunde de träda upp mot en hel värld? Att de var rädda och modlösa visar han som har skrivit om dem: Han förnekar inte och försöker inte dölja deras svagheter och det är det största beviset för dess sanning. Vad berättar han om dem? Att de efter Kristi tillfångatagande, trots så många under, flydde och att den förste av dem förnekade Herren.

Så länge Kristus ännu levde på jorden kunde de inte bära judarnas angrepp. Hur skulle de efter hans död och begravning kunnat träda upp mot en så stor värld, om han, som ni påstår, inte hade uppstått, om de inte hade talat med dem och ingivit dem mod? Hade de då inte sagt till sig själva: Vad är detta? Skulle han som inte kunde rädda sig själv kunna hjälpa oss? Han kunde inte hjälpa sig själv medan han ännu levde. Hur skulle han då kunna räcka oss handen, nu då han är död?

Så länge han levde kunde han inte vinna ett enda folk och vi skall övertyga hela världen genom att förkunna hans namn? Hur skulle det vara möjligt att göra eller ens tänka? Så är det då uppenbart: Om de inte hade sett den Uppståndne och fått de största bevis på hans makt, skulle de inte ha spelat med så stor insats.


Till KATOLIKnu