Biskop Czeslaw Kozon

Danske katolske biskopens julhälsning 2004


Ett årsskifte är ett naturligt tillfälle att överräcka hälsningar och stanna upp. Vi har alldeles nyss börjat ett nytt kyrkoår, och nästa kalenderår står för dörren.

Lite mer obemärkt har ett annat år börjat, nämligen "det eukaristiska året". Det inleddes i samband med den eukaristiska kongressen i oktober i Guadalajara, Mexiko, där även jag hade glädjen att deltaga. På goda grunder var eukaristin rätt och slätt huvudtema på kongressens dagsordning: De storslagna mässorna var dagens höjdpunkt, föredragen handlade om eukaristin, det fanns tillfälle till eukaristisk tillbedjan, och en av dagarna firade man Kristus med en timslång procession genom stora delar av staden.

Utöver alla dessa enskilda åtgärder var hela kongressen en stor upplevelse av det som eukaristin är ett tecken på och hjälp till: glädjen över tron och glädjen över medvetandet om att vara Kyrka. Alla deltagarna förde med sig denna glädje och detta medvetande; men detta underströks ytterligare av mexikanernas egen hänförelse, en hänförelse som även skall ses mot bakgrund av den brutala förföljelsen och många efterföljande års restriktioner för Kyrkan i Mexiko.

När vi i Kyrkan uppmanas att markera Eukaristins år, är det meningen att även vi skall göra det genom att visa hänförelse i vår tro och glädje över att tillhöra Kyrkans gemenskap. I förväg kan vi inte arrangera de stora extraordinära firningarna eller akademiska konferenser, men vi kan göra något av det som redan är en stor del av vårt kyrkliga liv och insätta det i eukaristins tecken. Det gäller söndagsmässan, därnäst vår förkunnelse, förberedelsen till och firandet av barnens första kommunion, betoningen av kyrkoårets stora fester och våra vallfärder. Dessa händelser skall både samla oss mer och ge oss en större förståelse för det vi firar. Alla har de på sitt sätt något med eukaristin att göra.

Den första stora festen under Eukaristins år är julen, och vi kan inte önska oss något bättre tillfälle att inleda detta år. Eukraistin uttrycker Kristi verkliga närvaro bland oss. Eukaristin har fötts ur påskens tilldragelser, men att Kristus är hos oss med sin kropp och sitt blod har sin rot i människoblivandet. Kristi avlelse och födelse i tid och rum skulle senare bli hans verkliga och förblivande närvaro i eukaristin.

I julen har Kristus kommit in i världens liv. Det skedde en gång för alla; men det förblir en permanent påminnelse och uppmaning till oss - en påminnelse om kärlek och tröst, en uppmaning att ta denna kärlek på allvar.

Jag önskar er alla en glad och välsignad jul, ett fridfullt nytt år och ett nåderikt eukaristins år. Julens tröst önskar jag särskilt dem som under det gångna året har upplevt sorg och annan motgång.

Tack till alla, som engagerar sig i vårt stift, tack för uppslutning för kyrkoskatten och för att ni uppmärksammade mitt 25-års jubileum som präst.
Må eukaristins år bli en tid för oss alla att stärka oss i tron och Kyrkans gemenskap.

Biskop Czeslaw Kozon

(vår egen översättning)


Till KATOLIKnu